PWC

המפגש הכלכלי השני של הפורום - מהלכים כלכליים אסטרטגים

1/08/2022
המפגש הכלכלי השני של הפורום - מהלכים כלכליים אסטרטגים (הגדל)

המפגש הכלכלי השני של הפורום - מהלכים כלכליים אסטרטגים עסק בתקציב ובקרה תקציבית בשירות האסטרטגיה, ראיית מאקרו בשווקים מלאי אי ודאות, ובהבראת חברת נען דן ג'יין עד מכירתה לריווליס.

תכניות עבודה והכנה תקציבית בשירות האסטרטגיה

בני גלאם CFO ומשנה למנכ"ל גטר גרופ

למצגת>>  להקלטה>> 

התנהלות מאקרו כלכלית תחת אי וודאות מרובה

רונן מנחם, מנהל מחלקת השקעות ואסטרטגיה, מזרחי-טפחות

הרצאתו לא הותרה לפרסום הרצאתו לא הותרה לפרסום

התייעלות ו-M&A - מהלכים אסטרטגיים

ניר ויימן CFO נען דן ג'יין וזוכה אות ההוקרה של הפורום לשנת 2021

 למצגת>> 

 

ליוטיוב שהוצג>>

הקלטת הרצאתו לא הותרה לפרסום

 

 

"כדי לאשר תקציב ולחברו לאסטרטגיית חברה יש צורך בתהליך נכון, מהיר ושקוף." -בני גלאם CFO ומשנה למנכ"ל גטר גרופ.

"באי ודאות גבוהה אופק קבלת ההחלטות מוגבל בגלל שורה ארוכה של גורמים מנוגדים ולכן החלטות מושכלות זה לבדוק מה ולמה יורד בשווקים." -רונן מנחם, מנהל מחלקת השקעות ואסטרטגיה, מזרחי-טפחות.

"כשהשמים נופלים, בתקופות של אי ודאות, כולם רצים ל-CFO. אנחנו שולטים על העלויות, אנחנו שולטים על המשאבים, לכן יש לנו חלק מרכזי בקביעת האטרטגיה." -ניר ויימן CFO נען דן ג'יין וזוכה אות ההוקרה של הפורום לשנת 2021.

במהלך המפגש, קיימנו דיון פתוח ונטוורקינג בין ה-CFOs שהשתתפו.

 

עבור לתוכן העמוד