PWC

כלכלת ומיסוי קריפטו - מאקרו ועד פרקטיקה

18/07/2022
כלכלת ומיסוי קריפטו - מאקרו ועד פרקטיקה (הגדל)

עו״ד ליאת גרבר, שותפה, מחלקת מסים, גולדפרב זליגמן, הובילה מפגש בנושא כלכלת ומיסוי קריפטו - מאקרו ועד פרקטיקה.

בין הנושאים שנדונו:

1. מאקרו קריפטו - לאן הממשלה לוקחת את זה? מה קורה בארה״ב? מה עושים הבנקים עם כל זה? איפה השוק היום?

2. פרקטיקה - מכשירים פיננסיים מתקדמים Staking, DeFi. מה המשמעות של גיוס כסף בקריפטו? מה המשמעות הפרקטית של השקעה בקריפטו NFT?

3. מיסוי קריפטו - סוגיות מע״מ בקריפטו, הכרה בהכנסה, המרת מטבעות.

 

להקלטת המפגש>>

עבור לתוכן העמוד