PWC

ג'קי מצא בשיחה עם נגה קינן: בכוונת רשות המיסים אמנם להעלות את שווי השימוש ברכב

בשיחה שקיימו ג'קי מצא, מנהל רשות המיסים, ונגה קינן, יו"ר הפורום, הודיע מצא כי אמנם בכוונת רשות המיסים להעלות את שווי הרכב. גובה ההעלאה ומשך תקופת ההסתגלות אליה, כמו גם נושאי מקרו שיצטרכו טיפול ספציפי (כמו הזדקנות הרכבים על הכביש, בעיות ספציפיות של חברות הי-טק בפריפריה וכו') – הינם נושאים לדיון משותף. אולם, הדגיש מצא "יש בכוונתנו לתקן עיוות זה".
3/04/2006
לאור כך, ולאור סערת הרוחות בפורום סביב נושא זה, יקיים הפורום, ישיבה פתוחה של ועדת המשנה למיסים – מ"ה, לגיבוש המלצותינו. על מועד הישיבה תבוא הודעה.
עבור לתוכן העמוד