PWC

האם צפויה עליית שכר בחברות היי-טק ובחברות עתירות ידע?

7/03/2021
האם צפויה עליית שכר בחברות היי-טק ובחברות עתירות ידע? (הגדל)

סקר פורום CFO בחברות הי-טק בחן את כוונותיהן של חברות אלו להעלות שכר בשנת 2021 בהשוואה לשנה קודמת. עוד בחן הסקר האם מתוכננות גם עליות במרכיב ההוני.

רותם לוי

 

לתוצאות הסקר המלאות >>


לסקר השיבו 67 CFO מחברות ההיי-טק עתירות הידע המובילות בישראל. כמחצית ממשיבי הסקר הינם CFOs בחברות בתחום בתוכנה, 21% בחומרה, 15% מתחום הביוטק. האחוזים הנותרים מתחלקים בין הייטק בטחוני, אנרגיות מתחדשות, ותחומים נוספים.

עבור לתוכן העמוד