מבטחים

עמותת ה-CFOs לקשרי ממשל יצאה בנייר עמדה מתעדכן המחדד את צרכי החברות

2/01/2020


מאת: מיכל קורן*


מאז תחילת ימי הקורונה, מקיימת עמותת ה-CFOs לקשרי ממשל, פעילות עומק שמטרתה לגבש ניירות עמדה המוצגים בפני הגורמים הרלוונטיים ובכלל זה רוה"מ, שרי האוצר, הכלכלה, המשפטים, העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. בנוסף הופנו ניירות העמדה למנכ"לים של המשרדים הרלוונטיים וראשי רשויות המסים, החדשנות וכו'. במסגרת זו, הצליחה העמותה  להשפיע, כמו במתן אישור עבודה מהבית לחברות המקבלות מענקי רשות החדשנות (מדע"ר).
בהיותה מאגדת CFOs מכלל ענפי המשק, ובכך שניירות העמדה שלה נסמכים על דעתם המצרפיים של ה-CFOs, יכולה עמותת ה-CFOs לקשרי ממשל לתכלל סוגיות עומק בהתנהלות החברות והסיוע הנדרש להם.


העמותה ברכה את דחיית תשלומי המע"מ, אך הוסיפה לבקש מרשות המסים העברת הוראת שעה לפיה עסקים בסקטורים במצוקה יקבלו דחיה (ללא ריבית) של תשלומי מקדמות המסים. בהעדר יכולת לאמוד מראש את היקף הנזקים והפיצויים שיידרשו, וייתכן אף שמפאת המצב כלל לא יגיעו לרווח לצרכי מס, זו הדרך המידית למדינה לאפשר גיבוי לסקטור העסקי.


בנוסף, בקשה העמותה מרשות המסים לאפשר לחברות לפטר עובדים כדי לשרוד את המשבר, ולכשיחלוף המשבר לגייס את אותם עובדים במהירות חזרה על מנת לא להידרש להליכי גיוס והכשרה מיותרים וארוכים. במצב הנוכחי תקנות מס הכנסה מונעות פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורין אם לא חלפה חצי שנה בין הפיטורין לבין גיוס מחדש של העובד לאותו מקום עבודה. דבר זה יקל הן על העובדים בשעתם הקשה והן על המעסיקים שיוכלו לגייס את העובדים שלהם מחדש. סוגיה זו רלוונטית לכל העסקים שיידרשו לפטר עובדים כתוצאה ממשבר הקורונה.


לאור הכמות העולה של מבודדים, שחלקם נושאי משרה בכירים בכספים, המנותקים פיזית ממשרדיהם, מציעה העמותה שרשות המסים תדחה את המועד הסופי להגשת דוחות ע"י מייצגים בגין שנת 2018 מה-31 במרס 2020  ל-30 באפריל 2020 באופן גורף.
יש מקום לשקול מתן מענקי פיצויים כפי שנהוג במקרה של מצב מלחמה לסקטורים במצוקה, לרבות סקטורים שנשענים על מפעלים שנסגרו וייצור שנעצר כתוצאה ממשבר הקורונה, או שנפגעו גיוסי הכספים שלהם ממדינות שכרגע עוצרות זרימת מזומנים החוצה מהן כדוגמת סין.


ובנושא אחר, פנתה העמותה לראש רשות המסים, בבקשה כי בהיות המעסיקים מעוניינים לסייע לעובדיהם בהלוואות מעסיק, אולם לפי חוקי מס הכנסה חייבים לחייב עובדים בריבית והצמדה על הלוואות. מדובר בתנאים חמורים של 4%+ מע"מ + הצמדה (ואם נותנים לעובד ללא ריבית והצמדה יש לגלם את ההטבה, מה שמייקר את ההטבה). אלה תנאים שלא מתאימים לעת חירום. העמותה ביקשה הוראת שעה שתאפשר מתן הלוואות לעובדים ללא ריבית והצמדה.


ממשרד הפנים בקשה העמותה הוראת שעה שתאפשר צמצום / דחיית תשלומי ארנונה עד יעבור זעם. ניתן להקטין ארנונה ע"פ מספר העובדים בפועל (מאחר שרבים נשלחו לחל"ת) ובכפוף כמובן לביקורת הרשות.


עוד פנתה העמותה למשרדי המשפטים, הכלכלה והעבודה והרווחה, בבקשה להעביר הוראות שעה מתאימות שיאשרו את צעדי ההתייעלות הבאים במטרה לסייע בשימור תזרים מזומנים לחברות במשק  למניעת קריסה, ובכלל זה: דחיית ו/או ביטול תשלומים סוציאליים ללא שהדבר ייחשב עברה על החוק או הרעת תנאי העסקה (השתלמות, פיצויים ותגמולים), ביטול החזר הוצאות נסיעה למי שעובדים מהבית, ללא שהדבר ייחשב עברה על החוק או הרעת תנאי העסקה וביטול שעות נוספות (כצעד אחרון לפני פיטורין) ללא שהדבר ייחשב עברה על החוק או הרעת תנאי העסקה


ממשרד האוצר ביקשה העמותה להענקת הלוואות מגובות בערבות מדינה גם לחברות הבינוניות והגדולות, כיסוי ביטוחי מאשרא, הצלת הקמעונאות והנדל"ן המניב.
אחד הצרכים העסקיים המידיים הוא הלוואות גישור תזרימיות, לא רק לחברות קטנות. בהקשר זה, על המדינה לאפשר להלוואות אלה להיות מגובות בערבות מדינה, וכך גם לוודא כי הריביות לא ירקיעו שחקים בשל הסיכון המידי, אלא ישקפו את עוצמת המשק

 

הישראלי כפי שממשלת ישראל רואה אותו. כמו כן יש להאריך את תקופת ההחזר הנהוגה כיום ולתת תקופת גרייס להחזר ההלוואות.

יש לדאוג לכיסוי ביטוחי של אשרא על נזקי force major הנגרמים כתוצאה מהצעדים של המדינה שמונעים עמידת חברות בהתחייבויותיהן (בדומה להפעלת הקרן לנזקי טבע).

יש לטפל בענפי הקמעונאות והנדל"ן המניב באמצעות ביטול הפטור ממע"מ להזמנות מחו"ל מתחת ל-75$. התרסקות ענפים אלה במצב הנוכחי הינה ודאית ויש לנסות ולהציל את מה שנשאר.
העמותה בירכה על פעולות הסיוע של המוסד לביטוח לאומי, לפיו עובדים מסקטורים במצוקה, שפוטרו או הוצאו לחל"ת כפוי, יקבלו דמי אבטלה, אולם, בנוסף לצעד זה יש לתת את הדעת על עובדים שאין להם מספיק ימי מחלה על מנת לקבל שכר בתקופת בידוד – ולאפשר גם לעובדים אלה פיצוי מהביטוח הלאומי.

עלות המעביד של 14 יום שכרגע הורחבה הינה משמעותית, ויש לבחון השתתפות ביטוח לאומי. זאת היות וגם אם העובדים צברו ימי מחלה, אף מעסיק לא לוקח בחשבון בניהול עסקיו שיעורי תחלואה כאלה אלא אקטואריה וממוצעים מקובלים של ימי מחלה. אלה הפסדים כבדים למעסיקים שבאים בנוסף להפסד תפוקה בשל ההיעדרות. כמו כן, במקרים שהעובד יכול לעבוד מהבית בבידוד, צריך לוודא שהמעסיק יוכל לקבוע אם תיתכן עבודה מרחוק לפני ניצול ימי מחלה ולא להשאיר זאת לבחירת העובד.

כדי להקל על העובדים היוצאים לחל"ת, מציעה העמותה להעביר את האחריות על הגשת מסמכי חל"ת למעסיקים. כך שהעובדים לא יצטרכו לטפל בכך והחברה תדווח בהתאם למי שהוציאה.

עמותת ה-CFO לקשרי ממשל מברכת על היענות רשות החדשנות לבקשתה לאפשר קבלת מימון בגין עובדים מהבית, שלא התאפשרה קודם לכן, אולם מבקשת עוד מרשות החדשנות למתן תקציב יעודי לחברות במצוקה שנשענות על גיוסי כספים ממקורות שהושפעו מהקורונה.  אישורי מדען לתוכניות חדשות כעת נמצאים בעצירה עד אשר לא תתכנס ממשלה מחד, ומנגד התקציבים הללו מותנים בהשגת מימון משלים (מהסקטור העסקי), אשר לאור המצב יהיה קשה עוד יותר לגייסו.

ממשרד רה"מ, מבקשת העמותה לוודא כי ימשיך להתקיים היצע מספק של טיסות מטען שיאפשרו ביצוע יצוא ויבוא של מוצרים מהמדינה ללקוחות ומספקים בחו"ל.


* עו"ד (חשבונאית) מיכל קורן הינה מנכ"ל עמותת ה-CFO לקשרי ממשל, ומנכ"לית משותפת בפורום CFO

 

עבור לתוכן העמוד