מלם טים

Cash me if you can - המאבק בהון השחור ובשימוש במזומן טל עצמון

עו״ד טל עצמון
"כששמעתי על החוק לצמצום מזומן, חשבתי שהוא מעולה. רק לא הבנתי שהוא רלוונטי לנו, גולדפרב זליגמן", עו״ד טל עצמון, שותף וראש מחלקת מסים ותגמול בכירים בגולדפרב זליגמן, מציג את השפעות החוק לצמצום מזומן על חברות ישראליות.

רותם לוי


 

מתוך אתר רשות המסים: "החוק לצמצום השימוש במזומן נועד לסייע במאבק בהון השחור ובפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור, וכן לעשות צדק עם אוכלוסיית משלמי המסים כחוק. החוק כולל, בין היתר, הגבלות על השימוש במזומן ובשקים, הגבלות החלות על עוסק, אדם שאינו עוסק, תייר, רו"ח ועו"ד בעת מתן "שירות עסקי" ללקוח. בין עיקרי החוק: בעסקאות עם עוסק מעל 11,000 ₪ - ניתן לשלם במזומן 10% ממחיר העסקה או 11,000 ₪, לפי הנמוך בהם. בעסקאות בין אנשים פרטיים מעל 50,000 ₪ - ניתן לשלם במזומן 10% ממחיר העסקה או 50,000 ₪, לפי הנמוך בהם. קיים איסור תשלום בהמחאה פתוחה, למעט בעסקה בין אנשים פרטיים בסכום של עד 5,000 ₪. מותר להסב המחאה בתנאי שצוינו בגב ההמחאה שם ות"ז של המסב. ניתן להסב המחאה בסך של 10,000 ₪ ומעלה רק פעם אחת. עוד נקבע בחוק כי יוטל עיצום כספי או קנס מנהלי על מפרי החוק, בהתאם לסיווגם ועונשי מאסר בשל מעשי מרמה."

"במבט ראשון נראה כי החקיקה מיועדת לפשיעה ועסקאות אזרחיות בלבד", אומר עצמון. "יש בישראל צורך בחקיקה כזו, משום שהיקפי המזומן המוחבא הוא אדיר, גם ביחס לשאר העולם. 20.7% מהתמ"ג בישראל הוא כלכלה שחורה. היקף המזומן שיש בידי האזרחים נמצא בעלייה: בשנות ה-90 היו 2.7 מיליארד ₪ בידי האזרחים, והיום כבר מעל ל-80 מיליארד ₪. יש צדק רב בחוק הזה, אך השאלה היא איפה זה פוגש אותנו, ואיך עלינו להיערך בחברות."

 

 

"לאור החוק החדש, עולות שאלות בניהול עסקי. אציג דוגמאות שמעלות תהייה. נניח חברת גבינות שהזמינו ממנה שלושה מוצרים, האם מדובר בשלוש עסקאות? ספק שאוסף סחורות ומחזיר אותן במשאית ליצרן כאשר שווי המשאית עולה על 11,000 ₪, האם זה חוקי? בחברות נדל"ן, האם ניתן לשלם לפועלים שכר שבועי במזומן? בעסק שלנו – לפעמים יש שתי קופות הפועלות במקומות שונים. ואולי מישהו שילם סה"כ 11,000 ₪ בשתי קופות שונות? מה לגבי לקוח שביצע רכישה בבוקר וחזר אחרי הצהריים לקנות עוד? האם ה-CFO היה צריך למקם את הקופות כך שהקופאית תדע שעברת את המקסימום לתשלום במזומן? האם היא צריכה לזהות את הלקוח? על פי רשות המיסים, ובהתאם לחוק החדש, כל הפעולות הנ"ל אסורות ופליליות. באחריות החברה לבצע את המעקב הנצרך כדי למנוע מקרים אלה."

 

 

"עבירה על החוק תענה בענישה. ניתן להטיל עיצום כספי עד 30% מכל אחד משני הצדדים. הדין על ביצוע מרמה כדי לחמוק מהחוק, כמו פיצול במרמה, הוא שלוש שנים מאסר."

"אני חושש שהולכת להיות בעיית אכיפה מול בעלי עסקים קטנים פרטיים, כמו מורים פרטיים או שיפוצניקים. אך לחברות הגדולות, הם יבואו ויבקשו מכם פלט של תשלומים במזומן לאחר שלוש שנים. לכך עלינו להיערך. תפקיד ה-CFO בהיערכות זו הוא לאתר איפה יש מכירה במזומנים ולעשות נוהל מזומן מסודר, ע"פ החוק, על איך זה צריך לפעול."

"להלן מקרה שאני מטפל בו עכשיו עם EY על רכישות סלולרי באילת במזומן – בעזרת כניסות ויציאות חוזרות ונשנות של לקוח אחד, הוא הצליח לרכוש אלפי טלפונים ללא מע"מ באילת, ולאחר מכן מכר אותם בצפון. מתקיימת חקירה פלילית של רשות המיסים נגד חברת הסלולר, בטענה שזו אשמתם בשל היעדר בקרות ומיכון."

 

עבור לתוכן העמוד