מבטחים

חלוקת העושר בחברה – אתגרים במערכת הפנסיונית


המערכת הפנסיונית משפיעה רבות על חלוקת העושר בחברה. שינויים חברתיים כמו עלייה בתוחלת החיים, עלייה באיכות החיים וברמת ההכנסה לנפש, מעלים צורך לשינוי במערכת הפנסיונית. גיא קריגר, מנכ"ל מנורה מבטחים, התייחס לאתגרים אלו בהרצאתו בכנס אילת 2019.

 

רותם לוי

לדבריו, הכסף הרב שנכנס למערכת הפנסיונית מאפשר הזדמנויות רבות. עם זאת, ההשפעות הפוליטיות והחברתיות של החלטות בנושאים אלה, מונעות קביעת שינויים. "בהקשר הכלכלי היותר רחב, המשימה שלנו אינה מציאת תעסוקה לכולם בלי להפחית שיעורי משרה, אלא לדאוג לחלוקה הוגנת של העושר המצרפי. כולם יוכלו לעבוד פחות ולחיות טוב יותר וזה כבר מתקדם שנים רבות, אבל בגלל המשמעות הכבדה של ההון כאמצעי ייצור אנחנו כחברה חייבים לדעת לחלק את העושר נכון. בישראל, כמו במרבית מדינות העולם, זה מורכב."

 

קריגר מציע לקרוא ידיעות עיתונות בנושאים אלה באופן ביקורתי, "המציאות מורכבת יותר ואינה בשחור ולבן". נושא מרכזי המוצג בעיתונות הוא הצורך להעלות את גיל הפרישה בשל עלייה בתוחלת החיים, הכרעה אשר נבלמת פוליטית. קריגר לא כופר בצורך זה, אולם, מציין שממחקר של אגודת האקטוארים עלה שקיימת ירידת תוחלת חיים בארה"ב. הנתון מושפע מתופעות כמו השמנת יתר חולנית, שימוש באופיאטים ושיעורי התאבדות הנמצאים בעלייה. המסקנה מעלה שאלות בנוגע לפרדיגמה של התארכות תוחלת חיים בלי סוף.

 

חוסר הוודאות בתחום הפנסיה בולט ביחסים מול הלקוחות: "כשאנו מציגים את ההתחייבות ללקוח בקרן פנסיה היא רצופה בכוכביות של הסתייגויות."

 

אז איך מייצרים פנסיה?

 

"את הפנסיה מחשבים לפי המקדם שהוא סכום התוחלות החודשיות לתשלום פנסיה, הסתברות שרידות (נמדד לפי גיל המבוטח), ומקדמי היוון. צריך לקחת בחשבון גם את הזמן שעובר במונחי כסף. הריבית הנמוכה בימינו פחות בעייתית בהקשר של השאת תשואה, לפחות לפי הנסיון של השנים האחרונות, אבל בקשר לחישוב ההתחייבות הפנסיונית זה הרסני. זה קצת מסתבך כי אנחנו מחשבים גם את בן או בת הזוג. תוחלת החיים של נשים ארוכה יותר ובאופן סטטיסטי הנשים בזוגיות צעירות יותר בכ-3 שנים. כלומר גבר שפורש צריך רזרבה לאלמנה בזוגיות הטרוסקסואלית, היא תחיה 7 שנים אחריו, ותקבל 60% מהפנסיה שלו, בממוצע."

"מקדמי הפנסיה בנויים על הערכת תשואה של 4.26% צמוד מדד שנתי. הם נבנו בסוף שנות ה-90 כשהריבית הזו נראתה סבירה מאד. עכשיו זה כבר דיון פוליטי, ורגולטור שעובד בתוך מציאות פוליטית מורכבת צריך להשכיל לתמרן בהתאם. הגרעון האקטוארי בפרישה הגיע בתחילת 2017 ל-25% מהסכום הצבור. כלומר האלטרנטיבות באותה עת היו שינוי מקדמי ההמרה והקטנת הפנסיה בכ-25%, או להביא את ההפרש ממקור אחר."

 

"הסיכון הביטוחי והדמוגרפי של פנסיה מושתת על העמיתים. על העמיתים בקרן להביא את הכסף החסר. אין רצון לשנות את השיטה, משום שאחרי הפנסיה התקציבית והפנסיה הותיקה שבהן לא היה מנגנון של הבטחת העמדת נכסים מספקת כנגד ההתחייבויות, התקדמנו לפנסיה צוברת, אין רצון לחזור אחורה ולא נראית כרגע אלטרנטיבה אחרת לאופן הבסיסי שבו בנוי מערך הזכויות בקרן פנסיה (פנסיה הנגזרת מיתרה צבורה, ויש לה שווי כלכלי זהה ליתרה הצבורה)."

 

"מה שהטריד את הרגולטור באותה עת  היה החסם שהנושא גרם למעבר לקוחות לקרן פנסיה מקופת גמל או קרן פנסיה אחרת, שחייבה סבסוד מצד יתר עמיתי הקרן הקולטת, כדי ההתחייבות תהיה בהתאמה לצבירה המנוידת בתוספת הגירעון שנוצר מהפרישה. הדבר גרם לכך שאנו, כנאמנים של העמיתים, סירבנו לקבל לקוחות חדשים עם צבירה משמעותית שביקשו לעצמם אפיק לקבלת פנסיה, בניגוד לאינסטיקט העסקי. אנו מבינים מדוע דבר זה אכן הטריד את הרגולציה, אך בעיני זה היה רק סימפטום לתופעה בהיקף יותר נרחב - מהות הסבסוד הבין דורי במערכת הפנסיה."

 

מה הפתרון?

 

"ניתן להטיל מיסים לתמיכה במערכת הפנסיונית, ולהגיד שעם ישראל עוזר לפנסיונרים שלו. אבל זה ממש להעביר כסף מהצעירים לזקנים. חלופה אחרת היא לתת פנסיה קטנה יותר, אבל זו אמירה שיש לה משמעויות פוליטיות כבדות, מעבר לקושי הסוציאלי האמיתי שהיא מעוררת. הרגולציה בישראל פעלה בתוך מסגרות האפשרי ברמה הפוליטית - נקבע ש-30% המיועדות על כלל נכסי קרן הפנסיה ילכו 60% לפנסיונרים ומה שיישאר נחלק לעמיתים האחרים. בהינתן שהמסגרת הכללית של 30% אג"ח מיועדות בקרן פנסיה לא תשתנה, ובשים לב להתבגרות האוכלוסייה בקרנות הפנסיה החדשות, אזי בתוך כמה עשורים המשמעות היא הפסקת הנפקת מיועדות למי שאינם פנסיונרים ולאחר מכן הפחתה הדרגתית של ה-60% לפנסיונרים. התשובה הישראלית היא שאלו כבר צרות שאחרים יתמודדו איתן ונראה בהמשך מה עושים."

 

"בנוסף נעשה צעד שהוא שינוי מנגנון ההצמדה של הפנסיה כך שהפנסיה צמודה לתשואת התיק במקום למדד. במציאות הקיימת בשוק ההון כבר כעשור, אפיקי השקעה סולידיים אינם מגלמים IRR בשיעור הנדרש על מנת לשמור על פנסיה יציבה, וחתירה לתשואה כזו אפשרית רק אם נהפוך את הרזרבה הפנסיונית לתיק השקעות פחות סולידי ויותר אגרסיבי, על כל המשתמע מכך מבחינת תנודתיות וניהול סיכונים."

 

 

עבור לתוכן העמוד