PWC

השינוי משתלם "THE FINANCIAL FUTURE IS FEMALE"

רונית הראל בן זאב, מנכ"ל, מעלות S&P

השינוי המגדרי לא נמצא מספיק באור הזרקורים, אך השינוי בדרך והוא בהחלט משתלם. השקעה בנשים היא השקעה באיכות וברמת החיים של כולנו. מאפייני ההשקעות של נשים, כגון הנכונות להשקיע והתיאבון לסיכון, ישפיעו על עולם ההשקעות, שוקי ההון והכלכלה הגלובלית בשנים הבאות.
קיימת חשיבות רבה לגיוון והכללה בתעשיות השונות ובשוק ההון בפרט, שכן אלה מעודדים פרספקטיבות מגוונות, מגוון דעות כלכליות ותחזיות שונות, אלמנטים חשובים הבאים לידי ביטוי באופן משמעותי בניתוחים כלכליים, הערכת חוב והון של חברות ובקבלת החלטות השקעה
מחקר שביצעה חברת S&P וכן קמפיין יוצא דופן הושק לאחרונה על ידי החברה הבינלאומית ב-2019, תחת הכותרת ChangePays (השינוי משתלם): הקמפיין מדגיש את המחויבות לפעול להרחבת ההזדמנויות לשיתוף נשים בכוח העבודה והנתונים המוצגים בו והניתוח שלנו מבהירים כי שוויון מגדרי הוא מנוע לכלכלות בריאות וחזקות יותר.  
 רונית הראל בן זאב, מנכ"ל, מעלות S&P
   

קרדיט צלם: אסנת רום

נתונים עיקריים שהוצגו במחקר: 

 • 5.9 טריליון דולר - השפעה על שוק המניות הגלובלי באמצעות שילובן של נשים בכוח העבודה, אשר עשוי להאיץ את צמיחת התוצר בארה"ב ולהוסיף כ-5.9 טריליון דולר לשוק המניות העולמי תוך 10 שנים וכ-2.87 טריליון דולר לשוק המניות בארה"ב.
 • 72 טריליון דולר - השפעת נשים על דפוסי השקעה – עורכי המחקר צופים, כי עד שנת 2020 נשים עשויות להחזיק בכ-72 טריליון דולר מההון המושקע בעולם. ההשלכות ברורות: ההשפעה של נשים כמשקיעות על השווקים הפיננסיים ועל הכלכלה הגלובלית הולכת ומתרחבת, הצפי הוא להמשך מגמה זו, ומכאן עולה החשיבות להבין את דפוסי החשיבה ואופן קבלת החלטות השקעה בקרב נשים. S&P בחנה במחקר היבטים של מוכנות פיננסית והבדלים מגדריים של דפוסי השקעה בקרב נשים וגברים ב-11 המדינות בעלות שוקי המניות הגדולים ביותר בפרספקטיבה גלובלית.
  o 22% מהנשים בארה"ב ציינו שיאלצו לשנות את סגנון החיים שלהם באופן מיידי במקרה של אובדן הכנסה, קרוב לכפול בהשוואה לכ-13% בקרב הגברים.  נתון המעיד כי שיעור גבוה יותר של נשים בהשוואה לגברים מגדירות את המצב הפיננסי שלהן כחלש עד בינוני ונשים מרגישות פחות מוכנות, בהשוואה לגברים, להרעה במצב הפיננסי שלהן, לתרחיש של תקופת אבטלה או תרחיש של אובדן כושר עבודה.
 • 40% מהעושר העולמי מוחזק בידי נשים  - נתון מעניין שעולה מהמחקר, מצביע על כך שנשים מקנות חשיבות גבוהה יותר לסיכוני סביבה, חברה וממשל תאגידי (ESG) בכל המדינות שנבחנו בסקר, למעט יפן. לכן, כש-40% מהעושר העולמי מוחזק בידי נשים, צפוי שנראה יותר מיקוד על השקעות בתחום זה מצד מנהלי השקעות כפרמטר בעל השפעה מהפרספקטיבה של ניהול סיכונים.
 • התחשבות בגורמי ESG במסגרת קבלת החלטות השקעה ורכישה של מוצרים
  התחשבות בגורמי ESG במסגרת קבלת החלטות השקעה ורכישה של מוצרים
   
 • 44 ימים יותר בשנה  נשים חייבות לעבוד בהשוואה לגברים כדי להגיע לאותה רמת שכר. נתון שמדגיש עד כמה הדרך לשוויון בין גברים ונשים בתחום העבודה עוד ארוכה.
 • 14% נשים למדו  תחומי המקצועות הריאליים - המחקר התייחס גם לכך ששיעור התעסוקה בקרב בוגרי הנדסה, מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה עומד על כ-88%, אך רק כ-14% מהנשים למדו תחומים אלו. מאמץ מרוכז ליצור פתיחות למקצועות אלו בקרב נשים, עשוי לסייע לא רק בצמצום פערי השכר, אלא גם להשפיע על שיעור צמיחת  הפריון.
 • 1.6 טריליון דולר - השפעה על שוק העבודה בארה"ב ועל הכלכלה האמריקאית – מן המחקר עולה, כי אילו היקף עבודת נשים בארה"ב היה מגיע לרמה של נורבגיה, הכלכלה האמריקאית היתה גדולה ב-1.6 טריליון דולר בהשוואה להיום. נורווגיה היא דוגמא למדינה מפותחת עם שיעור השתתפות גבוה של נשים בכוח העבודה, העומד על כ-68% מכוח העבודה בהשוואה לכ- 57% בארה"ב.  לשם השוואה, מנתוני הלמ"ס עולה כי בישראל ב-2018 עמד שיעור ההשתתפות של נשים בשוק העבודה על כ-60%, לעומת 68% בקרב גברים.

שיעור השתתפות נשים בכוח העבודה - ארה"ב ונרווגיה

 

    מקור: OECD

גיוון והכללה הם ערכי מפתח מרכזיים ב S&P Global , ש -  S&P מעלות מהווה חלק אינטגרלי ממנה. ערכים אלה מוטמעים בארגון ובאים לידי ביטוי בפעילות השוטפת. אין כיום ספק ששילוב נשים בכוח העבודה הוא תנאי בסיסי והכרחי להצלחת הכלכלה העולמית. לכן, השאיפה לאיזון מגדרי ולרמת ביטחון פיננסי דומה בין נשים לגברים אינה רק עניין חברתי או מוסרי – אלא עניין כלכלי לחלוטין וככל שתאגידים גדולים ומדינות יבינו זאת מהר יותר – כך ביחס ישר תהיה התרומה לצמיחת הכלכלה העולמית.

 

 

עבור לתוכן העמוד