מבטחים

המלצת הפורום לחברות הנסחרות לשקול בחיוב את היענותן לסקר עמיתים

נראה כי השגי הפורום בנושא סקר עמיתים הגיעו למיצוי ולא ניתן יהיה להקטין עוד את הסיכונים הכרוכים בסקר עמיתים. אשר לכן, אנו ממליצים לחברות, שבדיוני הדירקטוריון בעניין ההסכמה לסקר עמיתים החל ממועד זה ואילך, לשקול בחיוב את היענותן לסקר עמיתים, בכפוף לייעוץ המשפטי הספציפי של החברה ולרמת הסיכונים שמוכן הדירקטוריון ליטול על עצמו.
6/03/2006

פורום ה-CFO הודיע בעבר כי הוא תומך במציאת דרכים להבטיח את אמינות הדו"חות, יחד עם זאת, הפורום סירב לאפשר לחשוף את החברות לסיכונים של חשיפת סודותיהן המסחריים ולאפשרויות של ניגודי עניינים מול סוקר אנונימי שיפתח את תיקיהן. עדיין אין אנו יכולים לאמר כי התהליך נקי מסיכונים, אולם בהשוואה שעשו החברות הגדולות בין התועלת הטמונה בהסכמה לסקר ובין הסיכונים הכרוכים בו – נראה שמומלץ לחברות לשקול בחיוב את הסכמתן.

רצינו יותר אך השגנו לא מעט.

הצלחנו להפוך את המכתב החד צדדי שהוגש לחברות לחתימה, למכתב דו צדדי, הנחתם גם ע"י משרד רו"ח המבקר, נוספו הגנות על החברות החותמות, עלתה רמת ההתחייבות לשמירה על סודיות המידע של החברות וקטן הסיכון של ניגוד אינטרסים. הצלחנו להביא לפרסום פומבי של נהלי הסוקרים ונוסח מכתב ההתחייבות שלהם. הצלחנו להביא להצהרה על פטור מסקר עמיתים לחברות הדואליות.

הצלחות אלו נבעו בעיקר כתוצאה משילוב הכוחות של ה-CFOs החברים בפורום, אשר הקדישו רבות לנושא ובראשם אלי אשרף, CFO מכתשים אגן שהוביל את המהלך, ולחברינו ממשרדי רו"ח המובילים במשק – יצחק פורר ומוטי זינגר מ-E&Y, אבי ברגר מ-PwC ושלמה זיו מ-BDO. תודות מיוחדות ברצוני לשלוח בשם כולנו ליועצינו המשפטיים משרד מיתר, ליקוורניק, גבע & לשם ברנדווין, ובמיוחד לדרור ברנדויין וצוותו שהשקיעו זמן, עבודה וחוכמה רבה בתהליך.

עבור לתוכן העמוד