קרמבולה

הסתיים קורס תגמול עובדים ומנהלים (א): השינויים בתנאי הביטוח הפנסיוני והשפעותיהם על החברות

פורום CFO קיים השבוע חלוקת תעודות למסיימי קורס תגמול עובדים ומנהלים (א) שנערך בחסות קסלמן וקסלמן, הראל חברה לביטוח וקרן מקפת החדשה. בקורס השתתפו 25 CFO ומנהלי אגפים בחברות. השינויים הנובעים מועדת בכר על תנאי הביטוח הפנסיוני, יוצרים מצב חדש בכל הקשור לאופן ניהול ההפרשות לפנסיה ע"י החברות עבור עובדיהן ומנהליהן. ה-CFO וסמנכ"ל משאבי אנוש אינם עוד הגורם המחליט – אלא הופכים לממליצים על המסגרת הפנסיונית– כך לעובדים וכך למנהלים. השפעות מיסוי, השוואה ואופטימיזציה, פתרונות ניהוליים וכו' – כל אלו היו הנושאים שבהם עסק קורס זה. הקורס כלל הרצאות מקצועיות, ניתוח אירועים מהשטח ודיונים בין המשתתפים.
20/02/2006

את הקורס פתח עופר לביא, מנהל אקדמי, מרכז ההשתלמויות פורום, בסקירה על הקורס, אחריו הרצה רונן טוב, מנכ"ל מקפת החדשה, על השינויים בשוק הפנסיוני והשלכותיו על ה-CFO וסמנכ"לי משאבי אנוש בחברות, רמי דיין, מנהל אגף ביטוח חיים – הראל חברה לביטוח הרצה בנושא שחקנים ומוצרים בשוק ושמעון גונן, מנכ"ל הראל-גונן ויועץ פנסיוני הראל חברה לביטוח חידד את הנושא אופטימיזציה של פתרונות פנסיוניים ובסיומו של אותו מפגש הרצה ניסים ג'רבי, מנהל תחום תגמול בכירים, מבטח סימון תגמול מנהלים – אפטימיזציה בין תמריצי שכר, אופציות, בונוסים, קרנות ומסלולי פנסיה.

במפגש השני הרצה אלי כליף, CFO פלקסטרוניקס שינוי תפקיד ה- CFOs וסמנכ"לי משאבי אנוש ממחליטים בפועל לממליצים על תוכניות אחריו ניר סוסי, סמנכ"ל שיווק מקפת החדשה בנושא מודל ניתוח והשוואה בין קרנות פנסיה: אקטואריה, תקנון ומודל השוואה ורן שאול, יועץ פנסיוני, שאול&לחמן בנושא מודל (כלי עבודה) לבחירה ואופטימיזציה בין הצעות שונות של ספקי פנסיה.

את המפגש השלישי פתח רמי דיין, מנהל אגף בטוח חיים, הראל חברה לביטוח בתכנון לפנסיה מוקדמת והמרצים אבי נוימן, רו"ח ומשפטן ואילן לוי, רו"ח שניהם מ-PWC בנושא השלכות מס על החברה והיחיד החברה, עו"ד רועי פוליאק, רועי פוליאק ושות' הרצה בנושא העובד המבוטח והקרן – היבטים משפטיים ולסיום המפגש השלישי רו"ח אפי סנדרוב, CFO מקפת החדשה בנושא הערכות החברה: ניהולית, חשבונאית ופיננסית .

בסיום הקורס הרצה שמעון גונן, מנכ"ל הראל-גונן ויועץ פנסיוני הראל חברה לביטוח בנושא אופטימיזציה בבניית תיק פנסיוני לעובדים ולבכירים אחריו מוני פלר, מבעלי בנפיט יועצי בנק המזרחי – טפחות לביטוח פנסיוני פיצויים באובייקטיביות ומקצוענות לייעוץ בנושא הביטוח הפנסיוני – שילוב חיוני ומנצח ושאולי בן אמוץ, רו"ח PWC בנושא עדכונים בנושאי מס.

על השינויים בשוק הפנסיוני והשלכותיו על ה-CFO וסמנכ"לי משאבי אנוש בחברות  על השינויים בשוק הפנסיוני והשלכותיו על ה-CFO וסמנכ"לי משאבי אנוש בחברות
שחקנים ומוצרים בשוק  שחקנים ומוצרים בשוק
 אופטימיזציה של פתרונות פנסיוניים   אופטימיזציה של פתרונות פנסיוניים
אופטימיזציה בין תמריצי שכר, אופציות, בונוסים, קרנות ומסלולי פנסיה  אופטימיזציה בין תמריצי שכר, אופציות, בונוסים, קרנות ומסלולי פנסיה
שינוי תפקיד ה- CFOs וסמנכ"לי משאבי אנוש ממחליטים בפועל לממליצים על תוכניות   שינוי תפקיד ה- CFOs וסמנכ"לי משאבי אנוש ממחליטים בפועל לממליצים על תוכניות
מודל ניתוח והשוואה בין קרנות פנסיה: אקטואריה, תקנון ומודל השוואה  מודל ניתוח והשוואה בין קרנות פנסיה: אקטואריה, תקנון ומודל השוואה
מודל (כלי עבודה) לבחירה ואופטימיזציה בין הצעות שונות של ספקי פנסיה.  מודל (כלי עבודה) לבחירה ואופטימיזציה בין הצעות שונות של ספקי פנסיה.
 תכנון לפנסיה מוקדמת   תכנון לפנסיה מוקדמת
השלכות מס על החברה והיחיד החברה  השלכות מס על החברה והיחיד החברה
העובד המבוטח והקרן – היבטים משפטיים   העובד המבוטח והקרן – היבטים משפטיים
הערכות החברה: ניהולית, חשבונאית ופיננסית  הערכות החברה: ניהולית, חשבונאית ופיננסית
אופטימיזציה בבניית תיק פנסיוני לעובדים ולבכירים  אופטימיזציה בבניית תיק פנסיוני לעובדים ולבכירים
אובייקטיביות ומקצוענות לייעוץ בנושא הביטוח הפנסיוני – שילוב חיוני ומנצח  אובייקטיביות ומקצוענות לייעוץ בנושא הביטוח הפנסיוני – שילוב חיוני ומנצח
טיוטת הרשות לני"ע בנושא גילוי פעילות נדל"ן להשקעה  טיוטת הרשות לני"ע בנושא גילוי פעילות נדל"ן להשקעה
טיוטת הרשות לני"ע בנושא גילוי פעילות נדל"ן יזמי  טיוטת הרשות לני"ע בנושא גילוי פעילות נדל"ן יזמי
עבור לתוכן העמוד