מבטחים

חברת החשמל מסרבת לשתף פעולה בסקר העמיתים של לשכת רוה"ח

בעבר איימה רשות ני"ע לבצע ביקורות בחברות שלא יאפשרו לבדוק את תפקוד רואי החשבון שלהן
19/01/2006

חברת החשמל מסרבת לשתף פעולה בסקר העמיתים של לשכת רואי חשבון. כך עולה מחילופי מכתבים בשבוע האחרון בין החברה לבין הלשכה.

סקר העמיתים נועד לבדוק את עמידתם של רואי החשבון בתקנים ובנהלים, והוא מבוצע בידי המוסד לסקר עמיתים שהקימה הלשכה. פעילות זו זוכה לגיבוי מלא של רשות ניירות ערך, שהסכימה לקבל אותה כתחליף לחובת רוטציה של רואי החשבון המבקרים חברות ציבוריות.

יו"ר הרשות, משה טרי, הזהיר לאחרונה, כי חברות שיסרבו לשתף פעולה בסקר, יהיו צפויות לביקורת מצד הרשות עצמה. את דו"חות חברת החשמל מבקר משרד קוסט-פורר-גבאי-קסירר, הגדול בישראל. השנה עומד להחליפו משרד ברייטמן-אלמגור.

סקר העמיתים עורר ביקורת קשה, בעיקר מצד פורום מנהלי הכספים ואיגוד החברות הציבוריות. הללו טענו, כי נהליו אינם מבטיחים את שמירת חסיון המידע המגיע לרואי החשבון הסוקרים ומתן שיפוי לחברה הנסקרת במקרה של הפרת החיסיון.

הלשכה אומרת, כי החיסיון מובטח בחוק רואי חשבון, המטיל סנקציות חמורות עד כדי שלילת רישיון מרואה חשבון המפר את חובת הסודיות. עוד מציינת הלשכה, שכבר כיום נחשפים חבריה למידע רגיש של חברות המתחרות זו בזו.

בתחילת החודש העביר היועץ המשפטי של חברת החשמל, עו"ד דוד יהב, למוסד לסקירת עמיתים את הסתייגויות החברה מכללי הסקירה, ובראשם - הדרישות להבטחת החיסיון (כך שהתחייבות הסוקר תהיה כלפי החברה ולא כלפי הלשכה) ולמתן שיפוי באמצעות רכישת ביטוח מתאים.

ממכתבו של יהב עולה בבירור, כי החברה מציבה דרישות אלו כתנאי להסכמתה לסקירת העמיתים בנוגע לביקורת שמקיים בה משרד פורר. יהב כותב: "אנו תקווה כי תמצאו פיתרון לסוגיות הנ"ל, על מנת שהחברה תוכל להצטרף לסקר העמיתים".

נשיא הלשכה, עופר מנירב, דחה על הסף את דרישותיה של חברת החשמל. בתשובתו ליהב כותב מנירב, כי דעתה של הלשכה שונה, וכי הנוסח המחייב את החברות שהביקורת עליהן נסקרת, "הינו זה שהתפרסם באתר האינטרנט של הלשכה".

בשולי המכתב מביע מנירב את תמיהתו על כך שיהב שלח העתק ממכתבו לפורום מנהלי הכספים, אך לא למנכ"ל החברה, יעקב רזון, ולחברי הדירקטוריון.

על-פי המצב לאחר חילופי דברים אלו, נראה שחברת החשמל תסרב לאפשר בדיקת עמיתים בתיקי העבודה של הביקורת בה. יהיה זה מבחן רציני לגיבוי שהעניקה רשות ני"ע למהלך, לנוכח כוחה הרב של חברת החשמל והיותה חברה ממשלתית המפוקחת בידי רשות-אחות - רשות החברות.

בעבר ניהלה חברת החשמל מאבק ממושך נגד תקן חשבונאות 15, למעבר לדיווח כספי שאינו מתואם לאינפלציה. החברה הגיעה עד לבית המשפט העליון, בו טענה לחוסר לגיטימיות של המוסד לתקינה חשבונאית - שהוקם גם הוא בידי הלשכה והרשות.

עבור לתוכן העמוד