מבטחים

אקטואליה בעולם המס: כיצד מנסה רשות המסים להשיג את יעד המסים - האגרסיביות בדרך

15/05/2018
אקטואליה בעולם המס: כיצד מנסה רשות המסים להשיג את יעד המסים - האגרסיביות בדרך (הגדל)

בכל תחומי המס; מס הכנסה, מע"מ ומכס, חווים הנישומים החמרה הן מחקיקה ראשית והן ומחוזרים ותקינה של רשות המסים ומפקידי השומה בשטח.

 

עו"ד טל עצמון, ראש מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן

 

נושאים אלה ידונו בשולחן עגול "אקטואליה בעולם המס" ביום ב', 21.5.18, במשרדי גולדפרב זליגמן. להרשמה

 

השגרה היומיומית של עם ישראל הפכפכה ואינה החלטית וצפויה. כקשת בענן המופיעה בפתאומיות בלתי צפויה - רגע אחד תרועות ניצחון בכיכר בעקבות זכייה בתחרות שירה עולמית והגאווה הישראלית עולה על גדותיה, ורגע אחרי הפגנות באותה הכיכר בעקבות גזרה או דרך שאינה מקובלת על אחד מצבעי הקשת אולם מיטבה עם האחר.

 

כמו השגרה כך גם החקיקה במדינת ישראל בהיבטי כספים ותקציב. קשת הענן משתקפת אל תוך וועדת הכספים ואולם המליאה ומביאה איתה דו קוטביות המשפיעה באופן ישיר על המגזר העסקי. מחד, העמקת גבייה באמצעות חקיקה[1] חדשה הניבה הכנסות עתק למדינת ישראל ויצרה עודפי גבייה לשנת הכספים 2017, בעקבות כך מעוניינת הממשלה לעשות בהם שימוש ולהפחית מסים. מאידך, נגידת בנק ישראל מתנגדת נחרצות לשימוש בעודפי הגבייה. בשנת 2017 בוצעה בפועל הורדת מסים, גם באמצעות חקיקה של תכנית "נטו משפחה" לפיה עודכנו נקודות הזיכוי ממס, כמו גם הורדת מס חברות לשיעור של 23%.

 

קולות בממשלה קוראים להקל על מעמד הביניים, אחרים להיטיב עם אוכלוסיות מוחלשות, כאשר ברקע העלאת קצבאות הנכים, חיילי צה"ל, הגרעון בתקציב והיד עוד נטויה. לעומת זאת, באויר מרחפים דבריה של נגידת בנק ישראל המזכירה לכולנו, כי "החלטות צריכות להתבסס לא רק על התמונה התקציבית בשנה הנוכחית, אלא גם על התמונה שנראה שנים קדימה". ופה מגיעה השאלה הגדולה: האם גביית המסים הגבוהה תמשך גם בשנים הקרובות?

 

מי שאמון על גביית המס בפועל הינה רשות המסים. בשנת 2017 הסתכמה גביית המסים בסכום שיא של כל הזמנים: 306 מיליארד ש"ח! כ- 12 מיליארד ש"ח מעל התחזית. היעד לשנת 2018 הינו גבוה בהתאם: 307.2 מיליארד ₪ הבעיה: בשנת 2017 התבצעה גבייה חריגה בסך של 15.4 מיליארד ₪ הנובעת מחלוקת דיבידנדים מוגברת (הפחתת שיעור המס על משיכת דיבידנד לבעלי עניין בהוראת שעה – "חברות הארנק") וכן, תשלומי מסים ממספר עסקאות גדולות שבוצעו במשק הישראלי (בין היתר עסקת מוביליי אינטל שהניבה לקופת המדינה כ- 4 מיליארד ₪). נתונים אלו מחזקים את דבריה של הנגידה כי תמונה תקציבית בהסתמך על שנה אחת אינה מדויקת.

 

מכאן נשאלת שאלה נוספת, מהיכן יגיעו אותם מיליארדים שרשות המסים צריכה בכדי לעמוד ביעדים אשר עולים משנה לשנה? בדוח ביצוע התקציב והכנסות המדינה ממסים לשנת 2017 נכתב כי שיעור הגידול בהכנסות ממסים הושג בין היתר כתוצאה מהגברת האכיפה ובעקבות מאמצי גביה של רשות המסים. מאמצי גבייה אלו והעלאות יעדי הגבייה משנה לשנה מבורכות ומגדילות את תקציב המדינה, אולם מבשרות גם על החמרה כללית בגישת משרדי השומה השונים, ומקבלים רוח גבית מחקיקה חדשה וחוזרים שונים שמוציאה המחלקה המקצועית ברשות המסים חדשות לבקרים.

 

בתחום מס הכנסה:

סימון "עמדות חייבות בדיווח" בדוחות המס השנתיים, יחד עם האפשרות של פקיד השומה לעשות שומה חלקית, תאפשר בדיקת שומות ממוקדת ביותר ועליה בדוחות אשר יעברו ביקורת על ידי פקידי השומה. סדרה של חוזרים בנושאים שונים מראה את הכיוון: זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים, הפחתת הון, רכישה עצמית ושערוך, הפעלת סעיף 77 – חלוקת דיבידנד כפויה, משיכות בעלים והעברות דירות, תמורות מותנות בעסקאות, פיצול לעסקת מכר+אשראי וחוזר מיסוי מטבעות וירטואליים.

 

בתחום המע"מ – תיקוני חקיקה שבוצעו בחוק מס ערך מוסף הן לעניין חוות דעת חייבות דיווח והן לעניין עמדות מע"מ חייבות דיווח, אשר מחייבות את ציבור חייבי המס (עוסקים, מוסדות כספיים, מלכ"רים ויחידים) וכן את המייצגים ומטילות עליהם אחריות כבדה בקשר עם ציות לדרישות הרשות. כמו כן, לאחרונה ועל רקע האמור, אנו עדים להגברת האכיפה וכן להליכים פליליים נרחבים יותר שננקטים כנגד חייבי מס ונושאי משרה בכירים,  וכן למדיניות חדשה שהרשות דורשת את יישומה בסוגיות שונות, כך בין היתר, עמדה חדשה בקשר עם פעילות בשוק ההון הן של חברות והן של יחידים. עמדות חדשות בקשר עם ניכוי מס תשומת בפעילותן השוטפת של חברות ועוד.

 

בתחום המכס  - מערכת שער עולמי של המכס אשר עלתה לאוויר בתחילת 2018 ונועדה בין היתר לאפשר לרשות המסים (המכס) לבצע אכיפה יעילה יותר. הקמת המערכת לוותה בתיקוני חקיקה שגם הם מספקים למכס יכולות אכיפה וענישה חדשות.

 [1] חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017-2018) התשע"ז-2016

עבור לתוכן העמוד