קרמבולה

יישום מתודולוגיה לשיקום חוב על חברות מהסקטורים הלא פיננסיים

6/02/2018
יישום מתודולוגיה לשיקום חוב על חברות מהסקטורים הלא פיננסיים (הגדל)

S&P מעלות תיישם ברבעון הראשון של 2018 מתודולוגיה לשיקום חוב, שתחול על חברות רבות מהסקטור הלא פיננסי.

יישום המתודלוגיה אינו משפיע על דרוג המנפיק, אולם עשוי להשפיע על דרוגי סדרות של אגרות חוב ודרוגי הלואות. שתי אגרות חוב המונפקות על ידי חברות בעלות דירוג אשראי זהה ומח"מ זהה, אך עם בטחונות שונים והערכת שיקום חוב שונה, צריכות להיות מתומחרות בצורה שונה. לכן, למידע על מידת שיקום החוב הצפוי וההערכה לגבי אחוז שיקום החוב הנומינלי, בהתבסס על ניתוח ספציפי של המנפיק, צריך להיות משקל משמעותי בתהליך קבלת ההחלטה על השקעה נתונה. למשל, חברות שיש להן נכסים שאינם משועבדים תוכלנה להנפיק סדרת אגרות חוב שתדורג בדרוג גבוה יותר ולחסוך בעלות הגיוס. אמנם כיום הריביות והמרווחים נמוכים מאוד ועלויות הגיוס בשוק האשראי החוץ בנקאי בישראל נמוכות אף הן, אך אם וכאשר נתחיל  לראות העלאות ריבית בישראל נושא זה יהפוך להיות בעל משמעות רבה יותר.  

ככלל, לדעת S&P  מעלות  השימוש במתודולוגיה האמורה יאפשר יכולת השוואה טובה יותר בין דירוגי הנפקות ויגדיל את הערך המוסף של הדירוגים בתהליך קבלת ההחלטות של משקיעים,  מנפיקים וכל משתמשי הדירוגים בשוק הישראלי.

עבור לתוכן העמוד