מלם טים

חוק חברות ארנק: עמותת ה-CFO's שוקלת עתירה לבג"ץ

1/01/2018

לאור היעדר התקדמות בעניין, על אף מאמצי ועדת הכספים לתקן את הסעיף המשית את החוק על כלל החברות במשק, העמותה שוקלת להיענות לבקשת החברות הנפגעות ממנו ולהגיש בג"צ בנושא; קוראת לגופים נוספים כגון לשכת עו"ד, לשכת רו"ח והתאחדות התעשיינים, להצטרף אליה

 
 
עו"ד מיכל קורן
 
 

עמותת ה-CFO's שוקלת עתירה לבג"צ כנגד חוק מיסוי הלוואות בין חברתיות (תחולת חקיקת חברות ארנק על הלואות בין חברתיות). מדובר בחקיקה שנועדה למסות את משיכות הכספים והנכסים שמבצעים יחידים מחברות בבעלותם (חברות ארנק), כך הוצג לוועדת הכספים התיקון העוסק במיסוי חברות ארנק לפני כשנה וכן נכתב בהצעת החוק, בדברי ההסבר להצעת החוק, ואף הוסבר בדיון המעמיק בוועדת הכספים - כי זהו מיסוי משיכות של בעל מניות מהותי יחיד בלבד. אולם סופו של המעשה במקום אחר לחלוטין - מחטף הליך החקיקה והכנסת פרשנות מרחיבה שהכניסה את כל החברות במשק לסחרור מיותר.

לדברי עמותת ה-CFO's "בהשמטת מילה אחת בסוף התהליך - שונתה החקיקה לחלוטין ובניגוד גמור למה שנאמר בעת דיוני הוועדה. חוזר רשות המסים שיצא אך לאחרונה, חידד באופן מובהק כי למרות הדיון כפי שהתקיים בוועדה, מתכוונת רשות המסים להחיל את הסעיף על כלל החברות במשק: פרטיות, ציבוריות, גלובליות ישראליות ואף על רב לאומיות, חברות זרות. מבחינת החברות מדובר בהפתעה גמורה. להבנתנו, לא עלו לדיון השלכות אפשריות אלה במהלך החקיקה, ולא זו היתה כוונת הוועדה בבואה להעביר את התיקון . העמותה קוראת לגופים נוספים כגון לשכת עו"ד, לשכת רו"ח והתאחדות התעשיינים, להצטרף אליה לעתירה".

כזכור, בדיון שני בנושא, שנערך בוועדת הכספים לבקשת העמותה, אמר היו"ר, ח"כמשה גפני כי "רשות המסים ניצלה לרעה את דיוני ועדת הכספים", זאת מאחר והיא הרחיבה את חקיקת חברות ארנק על כלל החברות במשק. הוא אף דרש להחיל את רצון המחוקק המקורי על הסעיף, כך שיושת על יחידים בלבד. באותה ישיבה אמר נציג רשות המסים רולנד עם-שלם, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים כי "אין ספק שהחוק חל על יחידים... (אולם) בנוסח הסופי כבר לא מופיעה המילה 'יחיד".

ח"כ גפני אף הוציא לאחר מכן מכתב בנושא ובו כתב כי "במהלך הדיון התברר שפרשנותה של רשות המסים... אינה עולה בקנה אחד עם דברי ההסבר להצעת החוק, (עם) הדברים שהוסברו לוועדה בעת הכנת הצעת החוק... אבקשך לפעול לתיקון החוזר, כך שהפרשנות של סעיף הפקודה חל רק על יחידים שהם בעל מניות מהותי בלבד. אדגיש כי לאור תוצאות הדיון האמור, אנו נפעל גם לקידום תיקון החקיקה. עם זאת, לא ניתן להותיר את המצב על כנו עתה, ולפיכך אבקשך לפעול להשעיית החוזר או לכל הפחות לתיקון הפרשנות".

על אף דרישתו של ח"כ גפני ומאמצי וועדת הכספים, לא חלה התקדמות מול רשות המסים בנושא, ולפיכך שוקלת, כאמור, העמותה הגשת עתירה לבג"צ כנגד החוק.

עבור לתוכן העמוד