בססח

גפני על חוק חברות ארנק: "רשות המסים ניצלה לרעה את דיוני ועדת הכספים"

1/01/2018

לאחר שהרשות הרחיבה את חקיקת חברות ארנק על כלל החברות במשק, דרש יו"ר ועדת הכספים להחיל את רצון המחוקק המקורי על הסעיף, כך שיושת על יחידים בלבד

 
 
עו"ד מיכל קורן
 
 

בדיון שנערך לבקשת עמותת CFO בוועדת הכספים של הכנסת שלשום (יום ג'), בעניין תחולת חקיקת חברות ארנק על הלוואות בין חברתיות, נענה יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, לבקשת העמותה ודרש מרשות המסים להעביר אליו חוזר המפרש את הסעיף ככזה שלא חל על חברות אלא על יחידים בלבד. ח"כ גפני הבין את הבהילות ואמר: "המכתב שלכם (של עמותת CFO - מ.ק.) הגיע לפני שבוע והנה יש דיון".

בנעילת הדיון אמר ח"כ גפני: "אני אומר לכם בוודאות מוחלטת, כיו"ר הוועדה, לא עלה על דעתנו שזה (החוק – מ.ק.) יחול על חברה. ברור שזה אמור לחול רק על יחיד, חד וחלק לא עומד לדיון... ברור לחלוטין שיש פה תקלה". ח"כ גפני המשיך ופנה אל נציגי רשות המסים: "תעשו שיעורי בית - האם אתם יכולים להגיע למצב שהפרשנות (שהחוק חל על יחידים בלבד – מ.ק.) היא הנכונה בעניין הזה". עוד הוסיף ח"כ גפני ואמר כי המחטף שניסתה לעשות הרשות המסים הופך את ועדת הכספים לכזו שלא מחוקקת כמו שצריך, וזהו ניצול ציני של הוועדה. הוא הוסיף כי אם לא ימצא חן בעיניו הפתרון של רשות המסים, הוא יבקש מהיועצת המשפטית להכין חוק מבהיר על בסיס מה שהיה בוועדה ורשות המסים ניצלה לרעה.

נציג רשות המסים בישיבה, רולנד עם-שלם, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים אמר כי "אין ספק שהחוק חל על יחידים... (אולם) בנוסח הסופי כבר לא מופיעה המילה 'יחיד'".

הישיבה עסקה גם בהחלה רטרואקטיבית של החקיקה על חברות ארנק. את הדיון הובילו לאה טבע עכו, ראש מחלקת מסים, גזית גלוב ועו"ד רונן ארויו, עמותת CFO. כזכור, העמותה פנתה אל ח"כ גפני בבקשה בהולה להתערבותו לדחיית תחולת תיקון חברות ארנק על המשק בכללותו. זאת, עד שתתפנה הוועדה לעסוק בתיקון החוק. בפנייתה כתבה העמותה כי "השמטת המילה 'יחיד', בסוף תהליך החקיקה, ללא דיון ובניגוד לכל ההסברים שנתנה רשות המסים קודם לכן, גרמה להרחבת חקיקת חברות ארנק כך שתמסה את כל החברות במשק – ציבוריות, פרטיות, ישראליות גלובליות ורב לאומיות הפועלות בישראל".

מדובר בחקיקה שנועדה למסות את משיכות הכספים והנכסים שמבצעים יחידים מחברות בבעלותם, כך הוצג לוועדת הכספים התיקון העוסק במיסוי חברות ארנק לפני כשנה וכן נכתב בהצעת החוק, בדברי ההסבר להצעת החוק, ואף הוסבר בדיון המעמיק בוועדת הכספים – כי זהו מיסוי משיכות של בעל מניות מהותי יחיד בלבד. אך סופו של המעשה במקום אחר לחלוטין, של מחטף הליך החקיקה והכנסת פרשנות מרחיבה שהביאה את כל החברות במשק לסחרור מיותר. 

לדברי עמותת CFO, כאמור, בהשמטת מילה אחת בסוף התהליך - שונתה החקיקה לחלוטין ובניגוד גמור למה שנאמר בעת דיוני הוועדה. חוזר רשות המסים שיצא אך לאחרונה, חידד באופן מובהק כי למרות הדיון כפי שהתקיים בוועדה, מתכוונת רשות המסים להחיל את הסעיף על כלל החברות במשק: פרטיות, ציבוריות, גלובליות ישראליות ואף על רב לאומיות, חברות זרות. מבחינת החברות מדובר בהפתעה גמורה. להבנתנו, לא עלו לדיון השלכות אפשריות אלה במהלך החקיקה, ולא זו היתה כוונת הוועדה בבואה להעביר את התיקון.

עוד מוסיפים בעמותה כי הרחבת תחולת החוק כך שהוא משית מס על כלל החברות, הינה בעלת השפעה רוחבית מרחיקת לכת ומייצרת פגיעה כלכלית ועסקית משמעותית בחברות, סותר אמנות מס שישראל הינה צד להן, ומעמיד אותה בהפרה.

לכן פנתה העמותה בדחיפות לח"כ גפני, בבקשה כי ועדת הכספים תשקול העברת הוראת שעה בהולה שתדחה את כניסת החוק לתוקף בשנה, בכל הנוגע לחברות. זאת, כדי לאפשר דיון ראוי ותיקון לחוק באופן שלא יחול על חברות.

עבור לתוכן העמוד