בססח

משרד התמ"ת הפיק מצגת למשקיעים פוטנציאליים בישראל.

רן יוספי, CFO חברת SUN, יו"ר ועדת המשנה של תא מנהלי כספים בחברות זרות גלובליות להגדלת השקעות החברות הזרות בישראל, העביר לרשות החברים בפורום מצגת שהפיק משרד התמ"ת. לעיונכם ושימושכם.
9/11/2005

משרד התמ"ת הפיק מצגת שלהלן למשקיעים פוטנציאליים בישראל.

לחברות הזרות הגלובליות הפועלות בישראל חשיבות רבה למשק הישראלי. תא מנהלי כספים בחברות זרות גלובליות, בראשותו של אביעד אבני, CFO אינטל, הוקם במטרה לסייע לחברות אלו בפעולתן בישראל מול גופי הממשל מחד ובמאמצי המנהלים הישראלים להגברת השקעות החברות הזרות בישראל מאידך.

בין הנושאים בהם מטפל התא: החוק לעידוד השקעות הון – להשקעות גלובליות, דרישות רשות המיסים מהחברות הגלובליות ושיווק ישראל מול הנהלות החברות בחו"ל. תא החברות הגלובליות עתיד להתכנס ב-11 לדצמבר במשרדי חברת אינטל, פ"ת.

מצגת התמ"ת  מצגת התמ"ת
עבור לתוכן העמוד