קרמבולה

אורי יוגב : "מ-600 מיליון הפסד לשני מיליארד רווח בארבע שנים"

25/07/2017
אורי יוגב : "מ-600 מיליון הפסד לשני מיליארד רווח בארבע שנים" (הגדל)

מנהל רשות החברות הממשלתיות אומר כי הרווח הנקי לחברות הממשלתיות בשנתיים הקרובות צפוי להסתכם בכ-3 מיליארד שקלים ▪ "בזכות הרפורמה בחברות הממשלתיות הצלחנו לייצב את החברות ולהעבירן מהפסדים של מאות מיליוני שקלים בשנה לשיעורי הרווחיות הנוכחיים"

עו"ד מיכל קורן

בשורה התחתונה, רשמו החברות הממשלתיות בישראל רווח נקי מצרפי של כ-2 מיליארד שקלים בשנת 2016, לעומת כ-1.2 מיליארד שקלים בשנת 2015 - גידול של 68%. הגידול החד ברווחי החברות הממשלתיות בישראל הוא אחד המייצגים המובהקים להצלחת הרפורמה בחברות הממשלתיות, שגובשה והוכרזה בשנת 2013 ע״י מנהל רשות החברות הממשלתיות, אורי יוגב. בשנת 2013, השנה שבה יצאה הרפורמה לדרך, דיווחו החברות הממשלתיות על הפסד מצרפי של 592 מיליון שקלים, ובשנת 2014, השנה הראשונה ליישום הרפורמה, כבר דיווחו החברות הממשלתיות על רווח מצרפי של 432 מיליון שקלים.

יש לציין כי במהלך 2016 אירעו שלושה מהלכים חד פעמיים אשר קיזזו מרווחי החברות. על ההוצאות החד פעמיות הללו נמנות ההוצאות החד פעמיות בגין התייעלות ופרישת עובדים בתעשייה האווירית, בהיקף של 504 מיליון שקלים. כמו כן, ההוצאות בגין הטיפול במשבר מתקן ההתפלה של מקורות בהיקף של 408 מיליון שקלים, וההוצאות החד פעמיות בגין התייעלות ופרישת עובדים בתעש מערכות, בהיקף של 177 מיליון שקלים. ללא הוצאות חד פעמיות אלה, היה הרווח הנקי המצרפי של החברות הממשלתיות מסתכם בכ-3 מיליארד שקלים.

הכנסות של כ-67 מיליון שקלים בשנת 2016

הגידול ברווחיות מתבטא כמובן גם ברווח הגולמי המצרפי, וברווח התפעולי המצרפי של החברות הממשלתיות. בשנת 2016 הציגו החברות הממשלתיות רווח גולמי מצרפי של 11,856 מיליון שקלים, לעומת רווח גולמי מצרפי של 11,370 מיליון שקלים ב-2015, גידול של כ-4%. הרווח התפעולי המצרפי גדל בין 2015 ל-2016 בכ-11%, מ-4,918 מיליון שקלים ב-2015, ל-5,465 מיליון שקלים ב-2016.

הגידול החד ברווחי החברות הממשלתיות מתחולל על אף קיטון ברווחי חלק מהחברות הממשלתיות, שבחלקו היה יזום, כדי להקטין את נטל התשלומים על הציבור. ב-2016 הסתכמו ההכנסות ב-67,132 מיליון שקלים, לעומת 67,342 מיליון שקלים בשנת 2015, ירידה של כ-0.3%, ו-68,359 מיליון שקלים ב-2014 (קיטון של כמעט 2% בהכנסות בין 2014 ל-2016).

חברת החשמל היא בעלת הרווח הנקי הגבוה ביותר מבין החברות הממשלתיות בישראל, עם רווח נקי של 1,181 מיליון שקלים. אחריה בדירוג: רפאל עם רווח נקי של 473 מיליון שקלים, חברת נמלי ישראל (חנ״י) - 307 מיליון שקלים, נמל אשדוד - 204 מיליון שקלים ורכבת ישראל - 153 מיליון שקלים. לעומתן, התעשייה האווירית הציגה את ההפסד הנקי הגבוה ביותר - 422 מיליון שקלים (כאמור, בעיקר בשל הפרשה של 504 מיליון שקלים עבור התייעלות ופרישת עובדים), ואחריה מקורות עם הפסד של 227 מיליון שקלים (הנובע מהוצאה בסך 408 מיליון שקלים בגין הטיפול במשבר מתקן ההתפלה), ותעש מערכות עם הפסד בסך 182 מיליון שקלים (הכולל הוצאה של 177 מיליון שקלים להתייעלות ופרישת עובדים).

התחזקות דרמטית בעקבות הרפורמה בחברות הממשלתיות

מיום שהחלה הרפורמה בחברות הממשלתיות, התחזקו חברות אלו באופן דרמטי. ההון העצמי המצרפי של החברות, שהוא אחד המדדים החשובים להגדרת חוסנן הפיננסי, הסתכם ב-31.12.2016 ב-46,409 מיליון שקלים. זהו גידול חד בשיעור של כ-25% ביחס לרמת ההון העצמי של החברות ב-31.12.2013, אז הסתכם ההון העצמי ב-36,982 מיליון שקלים.

עדות נוספת להתחזקותן הפיננסית של החברות הממשלתיות, ניתן לראות בגידול בסך הנכסים של החברות. זה הסתכם ב-31.12.2016 בכ-195.4 מיליארד שקלים, לעומת כ-190.9 מיליארד שקלים ב-31.12.15 וכ-177.7 מיליארד שקלים ב-31.12.2013, שנת תחילת הרפורמה. בסה״כ גדלו נכסי החברות הממשלתיות מתחילת הרפורמה בחברות הממשלתיות בכ-17.7 מיליארד שקלים, שהם כ-10% מסך הנכסים.

בנאום שנשא בכנס CFO אמר מנהל רשות החברות הממשלתיות, אורי יוגב, כי התוצאות הללו הן אחד האינדיקטורים המשמעותיים והמרשימים ביותר לבחינת הצלחתה של הרפורמה בחברות הממשלתיות. ״הגידול החד והמתמשך ברווחי החברות הממשלתיות, החיזוק בחוסנן הפיננסי והשיפור הניכר ברמת השירות שלהן לצרכני השירותים, נובעים בראש ובראשונה מניתוק החברות ממוקדי הפוליטיקה, החדרת תפיסות עסקיות מקצועיות ועצמאיות בחברות באמצעות נבחרת הדירקטורים, ושיפור גדול ברמת הניהול בהן. כל זאת, כחלק מהרפורמה המקיפה והמוצלחת שאנו מנהיגים בחברות הממשלתיות מזה ארבע שנים״, אמר יוגב.

לדבריו, "בהתאם לתחזית שלנו, הרווח הנקי הצפוי לחברות הממשלתיות בשנים 2017 ו-2018 צפוי להסתכם בכ-3 מיליארד שקלים. ללא אירועים חד פעמיים, היה הרווח הנקי של החברות הממשלתיות מסתכם כבר ב-2016 בכ-3 מיליארד שקלים, ולתפיסתנו זהו הרווח שאמור להיות הרווח המייצג של החברות הממשלתיות לאורך זמן. בזכות הרפורמה בחברות הממשלתיות הצלחנו לייצב את החברות ולהעבירן מהפסדים של מאות מיליוני שקלים בשנה לשיעורי הרווחיות הנוכחיים, וזאת תוך הקטנה יזומה ברמת ההכנסות בחלק מהחברות ותרומה להפחתת יוקר המחיה".

מעל 90% מהמחזור מגיע מ-12 חברות כמו חברת החשמל, הרכבת, רפאל, הדואר, הנמלים, מקורות, תע"א ועוד. חברות אלה מהוות 2% מהמשק עם 56 אלף מועסקים ושליש ממאזן המדינה, ומשפיעות על יוקר המחיה ועל יעילות המשק כולו.

רשות החברות הממשלתיות מאגדת את פעילותן של 61 חברות ממשלתיות העוסקות בתחומים חיוניים הנוגעים לכל אספקט בחיי הציבור, כגון: ביטחון, תשתיות, תחבורה, דיור, תקשורת, חשמל, מים, דואר, חינוך ועוד. בחברות מועסקים כ-56,000 עובדים, והן אחראיות על כשליש מסך המאזן של מדינת ישראל. החברות הממשלתיות בישראל הן גם היצואן הגדול בישראל עם ייצוא בהיקף של 19.5 מיליארד שקלים.

עבור לתוכן העמוד