PWC

רשות ניירות ערך במקום הראשון בהערכת ה-CFO את גופי הממשל

11/08/2005

בסקר הסביבה העסקית החצי שנתי שערך פורום ה-CFO בקרב חברי הפורום עולה כי חלה עלייה בהערכתו של המגזר העסקי את פעילותם של גופי הממשל הכלכליים. בסקר שנערך ע"י מכון שילוב למחקרים ותכנון אסטרטגי נבדק "מדד הסביבה העסקית" המהווה את הציון הכולל אותו מעניק הסקטור העסקי לגופי הממשל השונים איתם הוא בא במגע: הרשות להגבלים עסקיים, רשות ני"ע, רשות המסים, לשכת המדען ראשי במשרד התמ"ת, מרכז ההשקעות וביטוח לאומי.

גופי הממשל נבדקו על פי שלושה מדדים: הרמה המקצועית, יעילות השירות הניתן על ידם והוגנות השירות. שקלול ציוני כל הגופים הנסקרים מייצג את הציון הכולל לסביבה העסקית. נכון לעכשיו, עומד "מדד הסביבה העסקית" על 0.34 (מתוך מקסימום 2), ציון המבטא עלייה לעומת הסקר הנערך בנובמבר האחרון בו עמד המדד על 0.25.

בהשוואה רב תקופתית של מדד "הסביבה העסקית" הנוצרת ע"י גופי הממשל עולה בבירור בכל התקופות, הרמה המקצועית של הגופים השונים זוכה לציונים גבוהים, כאשר במקום המוזנח ביותר נמצא את יעילות השירות. הסקר האחרון מורה על שיפור משמעותי בהוגנות השירות, שיפור מה ביעילות ושמירת הרמה המקצועית.

עוצמת הקשר של ה-CFO עם הגופים הנבדקים

כגורם העסקי הבכיר ביותר העומד מול גורמי הממשל השונים (רשות המיסים, הגבלים עסקיים, הרשות לני"ע, לשכת המדען ראשי במשרד התמ"ת ומרכז ההשקעות) נתקל סמנכ"ל הכספים, לעיתים קרובות במכשלות הבירוקרטיות, בחוקים בעייתיים, בדיווחים מיותרים ובנהלים מסורבלים כמו גם במאמציהם של ראשי הגופים הללו לייעל תהליכים, לשפר את יעילות השירות ולהשביח את הרמה המקצועית.

ל-CFO קשרים עם כל גופי הממשל הנבדקים. כל אחד מהמשיבים ציין עם מי מהגופים היה לו קשר בחצי השנה האחרונה. מתוך סה"כ של 127 משיבים, התקיימו עיקר המגעים עם רשות המסים (86%), ובסדר יורד עם הביטוח הלאומי (46%), מרכז ההשקעות (40%), הרשות לני"ע (31%), המדען הראשי (26%), רשות ההגבלים העסקיים (22%).

השוואה בין הגופים

תחת אותה הנחה, ששלושת המדדים: הרמה המקצועית, יעילות השירות והוגנות הינם מדדים שווים בחשיבותם, הציונים המשוקללים לכ"א מהגופים ניתנים להשוואה.

הבולטת לטובה בין הגופים היא הרשות לני"ע עם ציון משוקלל של 1.02 (בסקאלה של -2 עד +2). אחריה לשכת המדען הראשי, שעלתה מהמקום הרביעי למקום השני עם ציון של 0.51, רשות ההגבלים העסקיים עם ציון של 0.31, רשות המיסים 0.28 והביטוח הלאומי 0.27.

את ההערכה הנמוכה ביותר קבל מרכז ההשקעות 0.06.

רשות ני"ע

הוגנות השירות: 0.77+  |  יעילות השירות: 1.08+  |  מקצועיות: 1.26+  |  ציון משוקלל: 1.02+

רשות ני"ע קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר ביחס לגופים האחרים. סמנכ"לי הכספים הבכירים ציינו כי בשנים האחרונות חל מהפך ברמתה המקצועית של הרשות ובשירות היעיל והמהיר לה הם זוכים. יחד עם זאת טענות רבות נשמעו על השימוש העודף שעושה הרשות בכוחה על מנת לכפות על חברות דרישות ברמה האקדמית שאינן עומדות במבחן המציאות, ומבלי להתייחס לצרכי החברות והמשק ומבלי להתייעץ עימן קודם.

מדען ראשי

הוגנות השירות: 0.70  |  יעילות השירות: 0.12+  |  מקצועיות: 0.70+  | ציון משוקלל: 0.51+

השיפור בציוני המדען הראשי, הביא למקום השני, לעומת המקום הרביעי בסקר הקודם. עיקר ההתייחסות הייתה למחסור החמור בתקציבים ולקיצוצי תקציבים שכבר אושרו, "כביכול מסיבות מקצועיות", בעוד הסיבה האמיתית היא תקציבית. כמו כן טענות רבות נשמעו על הסחבת הננקטת המשרד והעיכובים בקבלת כתבי התחייבות או קבלת כספים שכבר אושרו. עיכובים אלה עלולים לגרום לנזק ממשי לחברות.

רשות ההגבלים העסקיים

הוגנות השירות: 0.25+  |  יעילות השירות: 0.00   |  רמה מקצועית: 0.68+  |  ציון משוקלל: 0.31+

רשות ההגבלים העסקיים ירדה בהערכה הכוללת מהמקום השני למקום השלישי בסקר הנוכחי. בסקר טענו ה-CFO's כי לעיתים מתקבלות החלטות ברשות ללא ידיעה מספיקה ועמוקה לגבי עולמו העסקי של מושא החלטתם. טענה נוספת נשמעה על כך שבתחרות כפי שקיימת היום בין כל גורמי התעשייה, נוצרות סיטואציות של מסירת הודעות לא מבוססות לרשות להגבלים העסקיים, והרשות פותחת מיד בחקירה עוד לפני שפנתה למפעל שעליו הוגשה התלונה לברר אם אכן יש דברים בגו.

רשות המיסים

הוגנות השירות: 0.09+  |  יעילות השירות: 0.06-  |  רמה מקצועית: 0.75+  |  ציון משוקלל: 0.28+

רשות המיסים ירדה מהמקום השלישי, בהשוואה בין גופי הממשל, למקום הרביעי. נראה כי ירידה זו אינה נובעת מירידה משמעותית בהערכה לרשות המיסים אלא מעליית ההערכה ללשכת המדען הראשי. ה-CFO's ציינו לחיוב את ההתמקצעות החלה בשנים האחרונות באגפים השונים של הרשות ושל כניסתו של כח אדם מיומן, דבר הבא לידי ביטוי גם באיכות השירות. עיקר הטענות היו על משך הזמן הלוקח להשיג מסמכים ואישורים שונים ועל פיגורה של הרשות בקידום חקיקה או תקנות ביס לשינויים המתרחשים בעולם החשבונאי. כמו כן נשמעו טענות על מחוייבות הרשות לעמידה ביעדי הגבייה דבר הגורם לעיתים לאי צדק בפעילות הרשות מול החברות.

המוסד לביטוח לאומי

הוגנות השירות: 0.64+  |  יעילות השירות: 0.09-  |  רמה מקצועית: 0.26+  |  ציון משוקלל:0.27+

המוסד לביטוח לאומי מדורג במקום הלפני אחרון בהשוואה בין כל גופי הממשל שנבדקו, אך עם זאת, יש לציין את השיפור המיוחס לביטוח הלאומי בכל שלושת המדדים ובשיפור המשמעותי של הציון הכולל. יש להדגיש כי המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף היחיד בין כל הגופים הנסקרים, בו הרמה המקצועית איננה הגבוהה בשלושת הפרמטרים אלא דווקא הוגנות השירות. עיקר הטענות נשמעו נגד זמינות השירות ויעילותו, על שעות הקבלה המצומצמות וחוסר היכולת לתקשר עם המוסד באופן יעיל באמצעות הטלפון או הדואר. כמו כן נשמעו טענות על כך שהביטוח לאומי מתייחס אל הציבור כאל עבריינים בפוטנציה ולא כאל לקוחות.

מרכז ההשקעות

הוגנות השירות: 0.34+  |  יעילות השירות: 0.36-  |  רמה מקצועית: 0.20+  |  ציון משוקלל: 0.06+

מרכז ההשקעות נמצא במקום האחרון בהשוואה בין גופי הממשל עם ציון של 0.06. עם זאת, יש לציין בהוקרה את העלייה המשמעותית שעשה מרכז ההשקעות לעומת הסקרים הקודמים ואת השתפרותו בכל המדדים. ה-CFOs רואים במרכז ההשקעות את הגוף המייצג את צרכי המשקיעים בממשל, ומצפים לשירות טוב יותר ולתפקודו כגוף תמיכה בתעשייה ובאינטרסים לאומיים של תעשיה וצמיחה. אשר לכן, ה-CFOs ממשיכים להביע אכזבה מההחלטה והביצוע של העברת המסלול החלופי בחוק לעידוד השקעות הון למס הכנסה. עיקר הטענות נשמעו על הצורך בשיפור יעילות השירות וקיצור משך הזמן לקבלת תשובות לבקשות שהוגשו.

עם זאת, הביעו המשיבים תקוות במנהל החדש של מרכז ההשקעות אשר "עושה רושם כמי שמנסה לנער את המערכת".

עבור לתוכן העמוד