מבטחים

פעילות שוק החוב בראי 25 שנות דירוג

פעילות שוק החוב בראי 25 שנות דירוג (הגדל)

ציון 25 שנה לפעילות של חברת הדרוג מעלות מהווה הזדמנות לבחון את התפתחות שוק האשראי החוץ בנקאי בישראל במהלך התקופה.

שוק האג"ח הקונצרני בישראל עבר כברת דרך ארוכה במרוצת 25 השנים האחרונות וכיום הוא ממלא תפקיד מרכזי במימון הסקטור העסקי מצד אחד, ובהיצע אפשרויות ההשקעה עבור משקיעים מוסדיים ואחרים מצד שני. חשיבותו לצמיחה, למימון חברות, לפעילות העסקית ברורה, ועל חיוניותו במשק מודרני ובשוק הון מפותח אין עוררין. היקף שוק האג"ח חצה בשנת 2016 את רף ה-300 מיליארד ש"ח (במונחי שווי שוק) והיקף ההנפקות ב-2016 מתקרב לכ-60 מיליארד ש"ח.

להלן סקירה המתייחסת להתפתחויות מרכזיות בתהליך ההתפתחות של שוק האשראי החוץ בנקאי, ובמאפייני שוק אג"ח חברות בעשור האחרון, שהתאפיין בצמיחה חדה בהיקפי ההנפקות.

 

פעילות שוק החוב הישראלי בראי 25 שנות דירוג  פעילות שוק החוב הישראלי בראי 25 שנות דירוג
ציוני דרך  ציוני דרך
עבור לתוכן העמוד