מלם טים

במרכז ההשתלמויות קורס הכשרת דירקטורים

בין השאר יעסוק הקורס בנושאים: תפקידי בעלי המניות, סמכויות הדירקטוריו, תפקידי הדירקטוריון ועוד. בתמונה: עופר לביא מנכ"ל השמה ומנהל מרכז ההשתלמויות של פורום CFO
11/05/2006
יותר ויותר אנו עדים למרכזיותו של ה-CFO בתחום התכנון, הניהול והעבודה מול הדירקטוריון וועדותיו כמו גם עם גופים ומומחים קשורים.
יותר ויותר אנו עדים לCFOs– הנקראים למלא תפקיד דירקטור/מומחה פיננסי בחברות הבנות או כדירקטורים חיצוניים בחברות אחרות.
הסביבה החוקית והרגולטורית בארץ ובעולם עוברת תהליכי שינוי מהירים ומשמעותיים ביותר, המתאפיינים בהטלת אחריות גוברת והולכת על החברה בכלל ועל ה-CFO בפרט. למומחה הפיננסי בדירקטוריון יש אחריות מיוחדת. קצב השינויים, עומקם והיקפם מחייבים התעדכנות מתמדת כדי לאפשר הבנת סביבת העבודה בזמן אמיתי, הבנת האילוצים, התהליכים, וכל המרכיבים הרלוונטיים שיאפשרו לבצע אופטימיזציה של תהליכי התכנון, הניהול והביצוע.
תעודת גמר מוענקת למי שהשתתף לפחות בשלושה מתוך ארבעת המפגשים של הקורס.
הקורס הינו בן 26 שעות אקדמיות ויתקיים בכל יום ראשון, החל מה-11 יוני, בין השעות 16:00-20:00.
 

מחיר ההשתתפות בקורס: 2,800 ₪ בתוספת מע"מ

לחברי פורום תינתן 35% הנחה.

לנרשמים העובדים בארגונים בהם ה-CFOs חברי פורום, תינתן הנחה בסך 20%.
 
בין השאר יעסוק הקורס בנושאים הבאים*:

תפקידי בעלי המניות
סמכויות הדירקטוריון ותפקודו
תפקידי וועדות הדירקטוריון
תפקידי ההנהלה
מודל עקרוני לקבלת החלטות ותהליך קבלת החלטות גנרי
שיטות לאיסוף מידע
עיצוב האסטרטגיה של החברה
אירוע- CASE STUDY – יישום אסטרטגיה בחברה הלכה למעשה
שלבי עבודת הדירקטוריון לפי חוק החברות וחוקי חברות מיוחדים

תהליכי קבלת החלטות העניינים מיוחדים:

  • פעולות ועסקאות עם בעלי עניין
  • פעולות ושינויי הון
  • שינויים מבניים – פיצולים, מיזוגים והצעות רכש
  • רגולציה

CASE STUDY – עסקאות עם בעלי עניין
עבודתן של וועדות ביקורת
עבודת הדירקטוריון עם ה-CFO, CFO עו"ד ויועצים מקצועיים- עו"ד, רו"ח, יועץ מיוחד
תמרוץ דירקטורים- המקובל, המותר והאסור
תביעות פוטנציאליות- אזרחי ופלילי ודרכי התגוננות
עבודת דירקטוריון מחוץ לישראל- המודל האירופי ( ובפרט הגרמני ) המודל האמריקאי 

פרופיל מרכז ההשתלמויות  פרופיל מרכז ההשתלמויות
עבור לתוכן העמוד