מבטחים

על ה-CFO לנהל את התהליך (לא את ההשקעות)

19/09/2016
על ה-CFO לנהל את התהליך (לא את ההשקעות) (הגדל)

ה-CFO אינו מנהל השקעות, אך מתפקידו להוביל את תהליך ניהול יתרת המזומנים בארגון בדרך הטובה ביותר

יצחק אליאב

תפקידו של ה-CFO כולל גם את ניהול מבנה ההון של הפירמה בהתאם לדרישות הדירקטוריון והבעלים. במקרים בהם יש לחברות יתרות מזומנים מהותיות, מוטל על ה-CFO לנהל אותן בתבונה. יתרות מזומנים מהותיות יכולות להתקבל כתוצאה מתזרים חופשי חיובי גבוה שלא מחולק, וגיוס הון - עצמי או זר - במטרה לצבור יתרות מזומנים גבוהות כהיערכות לפעילויות השקעה או ככרית ביטחון ל"זמנים קשים".

רבים מה-CFOs רואים בניהול יתרת מזומנים "צרות של עשירים", אך חשוב להבין שניהול לקוי של יתרות מזומנים עלול לייצר בעיות משמעותיות שאינן קשורות לניהול השוטף ולהציב את ה-CFO בסיטואציה של "טר"ש או צל"ש".

במאמר זה ננסה להגדיר תהליכי עבודה מומלצים לניהול יתרות מזומנים או יתרות להשקעה.

שליטה בהשפעות האפשריות של ניהול יתרות המזומנים

כ-CFOs עלינו להמליץ על אופן ניצול וייעוד יתרות המזומנים למנכ"ל/דירקטוריון/בעלים. בין אם לחלוקת דיבידנד, החזר הלוואות/אג"ח, רכישה חוזרת של מניות, ורמות נדרשות לניהול ההון החוזר. ואף לביצוע עסקאות רכש בדרך של הקדמות תשלומים כנגד הנחות מזומן או לחלופין, פריסת תשלומים ללקוחות לצורך הגדלת מכירות.

שאלות אלו טומנות בחובן וקטורים שונים לצרכים רבים: פעולות שיש להן השפעה על דוח רו"ה בין אם בהוצאות או הכנסות מימון, ובין אם למכירות ועלות המכר. מנגד הן משפיעות על המאזן בדרך של מבנה ההון והיחסים הפיננסיים (קובננטים שונים), ובין אם השפעה של מחיר המניה ועוד.

אופן ניהול המזומנים מתבצע בהשפעת אינטרסים שונים, לעיתים בשל תחושת מחויבות ישירה לסעיפי המימון בדוח רו"ה. נטייה זו יכולה לפגוע בראייה הכוללת של צרכי הפירמה, בעלים ודירקטוריון ואף להוביל את ה-CFO ללקיחת סיכונים, שאינם קשורים בניהול התפעולי של החברה. בחברות בינלאומיות או בחברות יצואניות, יש חשיבות רבה בניהול יתרות מזומנים במטבעות שונים, על מנת לנהל גידור תזרימי, ומאזנים של השפעות הפרשי שער.

על ה-CFO לשלוט בכל ההשפעות האפשריות של ניהול יתרות המזומנים, מימון, יחסים פיננסים, צרכי תזרים שוטף ומח"מ התחייבויות, השפעות שערי חליפין וגידור, ולהציג אותן בפני המנכ"ל/ דירקטוריון/בעלים, על מנת להחליט יחד על רמות הנזילות הנדרשת.

בחינה מדוקדקת של מנהלי התיקים הנבחרים

השלב הבא, הוא בחירת אפיקי השקעה רצויים ותהליך ניהול הסיכונים, בידיעה שה-CFO אינו מנהל השקעות והחלטות של רמות הסיכונים בניהול ההשקעות אינן באחריותו, אלא באחריות הדירקטוריון, המנכ"ל והבעלים. תפקידו לסייע לדירקטוריון לקבל את ההחלטות הנכונות ולנהל את תהליך ההשקעות והסיכונים, בהתאם להחלטות הדירקטוריון.

הפעולה הבאה היא ניהול מכלול המידע בשוק ההון כגון: התשואות באג"ח בדירוגים שונים, סטיות התקן של מניות, הריביות במטבעות שונים, הציפיות לריביות הנגזרות מהשוק ועוד. זהו מידע מורכב הדורש התקשרות עם מומחים בתחום. רצוי להיעזר בחברות כלכליות המתמחות בנושא ולא במנהלי תיקים, אשר באופן מובנה מצויים בניגוד אינטרסים בהצגת נתונים שונים.

להלן דוגמה של נתונים שהובאו ע"י יועץ מומחה ל-CFO ולדירקטוריון - טבלת קורלציה בין אפיקי השקעה שונים אשר ניתן ללמוד ממנה כי מדדי אג"ח ב- 5 שנים האחרונות הציגו ביצועים דומים מאוד למדדי מניות מובילים. כך שעל פיה, הסיכון במניות לא היה שווה את עודף התשואה. השאלה האם הוא יכול להימשך? צריכה להישאל על ידי מומחים בתחום.

מטרית מתאם בין מדדים מובילים של 5 שנים / צילום: "חותם"

לאחר קביעת תמהיל הסיכונים והתשואות הרצויים לנו, יש לבחור מנהלי תיקים שינהלו את ההשקעות. מומלץ להיעזר במומחים שיתנו סקירה אובייקטיבית על ביצועי מנהלי התיקים השונים, דמי הניהול שנגבים, והשירות שניתן על-ידי מנהל התיקים הרלוונטי. יש לקבוע כמה מנהלים מומלצים לכל סדר גודל של יתרות מזומנים.

כעת עלינו לקבוע את סדר העבודה בבקרת ניהול התיקים: בקרה שוטפת של ה-CFO, דיווח למנכ"ל, דיווח לדירקטוריון והצגה לוועדת ההשקעות. עלינו להחליט האם יש להציג לדירקטוריון דוחות כוללים בלבד ברמת קבוצות, או לפרט את ההרכב של ניירות הערך המוחזקים לכל מנהל תיק או בכלל לכל מניה או סדרת אג"ח והאם יש לפרט את מבנה התיק גם לפי אפיקים, מפורט או מרוכז, לפי מטבעות, או דירוגים.

ברוב המקרים הדירקטוריון אינו בקיא בתהליך ניהול ההשקעות ולרוב הדירקטורים ובפרט לחברים בוועדת ההשקעות, אין כלים לתמיכה בקבלת החלטות לוגית ומסודרת. לכן לשימוש בכלים ממוחשבים נכונים לניתוח, הצגה ובקרה של הרכב התיקים וניירות הערך, יש השפעה קריטית על קבלת החלטות. לצערי, אין מספיק כלים בשוק לניהול ברמה הנדרשת.

בתום כל התהליך, מומלץ לקיים אחת לכמה זמן (רצוי אחת לרבעון), בחינה של סיכונים ותשואות, להבטחת רציפות התהליך.

ניתן לסכם את התהליך כולו בארבע המלצות - בכולן מומלץ להיעזר במומחים:

  1. הבינו את כל ההשלכות של ניהול המזומנים - החל מצרכי התזרים השוטף וה- CAPEX, השפעות ממוניות, השפעות על חוזק מכירות ורכש, השפעות קובננטים, השפעות של מט"ח והפרשי שער .
  2. ייעצו לדירקטוריון בקביעת תהליך קבלת החלטות, ניהול ובקרה ותהליך ההשקעות ואף במינוי וועדת השקעות.
  3. בחרו במנהלים חיצונים באמצעות יועצים אובייקטיביים על-פי פרמטרים מוגדרים (תשואות, מדדי שארפ, דמי ניהול, ושירות).
  4. בצעו תהליך רציף של בקרה על השוק, ביצועים, ושינוים נדרשים. היעזרו בתוכנות לניהול מידע נכון ובזמן אמת על התיקים, השוק וציפיות גלומות.

לסיכום, ה- CFO אינו מנהל השקעות, אך מתפקידו להוביל את תהליך ניהול ההשקעות יחד עם הדירקטוריון באופן מיטבי. השימוש ביועצים בלתי תלויים ומקצועיים הוא בסיס נכון לניהול איכותי ומדיד, החוסך זמן ל-CFO ולדירקטוריון.

***הכותב מנהל קרן גידור בהווה ושימש כסמנכ"ל הכספים של קבוצת על בד וסמנכ"ל הכספים של קבוצת פוקס.לקריאת כתבות וסקירות נוספות של פורום CFO, הקליקו כאן

עבור לתוכן העמוד