מלם טים

ירדן פלד: מנהלי כספים, הרגולציה הגיעה אליכם!

16/08/2016
ירדן פלד: מנהלי כספים, הרגולציה הגיעה אליכם! (הגדל)

ההנחיות החדשות של המפקחת לביטוח משפיעות על הקשר בין המעסיק, העובד והחיסכון הפנסיוני

בניגוד לשנים קודמות, הנחיות המפקחת על הביטוח לא עוסקות רק בסוכני הביטוח או בגופים המוסדיים. שורה של חקיקות שקודמו לאחרונה משפיעות על הקשר בין המעסיק, העובד והחיסכון הפנסיוני.

אחת הדוגמאות לכך היא הנחיה של משרד האוצר שנכנסה לתוקף בינואר האחרון, המחייבת מעסיקים בחברות המעסיקות יותר מ-100 עובדים, להעביר את הדיווח החודשי לחסכונות הפנסיונים באופן דיגיטלי. הקשיים ביישום ההנחיה גרמו לעיכובים בקליטת הזכויות למאות אלפי עובדים במשק. הנחיה זו של המפקחת על שוק ביטוח וחיסכון שפורסמה בשנה אחרונה, עוסקת בקשר שבין המעסיק החיסכון הפנסיוני והעובדים. במאמר רוכזו כמה מההנחיות החדשות אליהם צריכים מנהלי הכספים להתייחס.

ממשק המעסיקים : "בטווח הקצר יהיה כאוס, בעתיד יהיה סדר" (דורית סלינג'ר)

כוונת האוצר היתה להחיל כללים אחידים לדיווח עבור החסכונות הפנסיונים של העובדים. המטרה למנוע מצב שבו כספי העובדים נמצאים בחשבונות מעבר ודיווח ברשימות נייר המקשה על קליטת הזכויות. בלוחות הזמנים אותם ראה האוצר לנגד עיניו, המעסיקים הגדולים נדרשו לאמץ את כללי הדיווח החל מינואר 2016 ומעסיקים קטנים יותר, המדווחים עבור יותר מ- 50 עובדים, יאמצו את אותם כללים ביולי אותה שנה. לראיית האוצר עד 2017 תעבור שיטת הדיווח החדשה לכלל המעסיקים במשק.

לאור הבעיות בישום ההנחיות בקרב המעסיקים הגדולים, דחה האוצר את כוונתו כך שמעסיקים שלהם יותר מ- 50 עובדים, יתחילו לדווח בממשק האחיד רק בפברואר 2017.

משמעות החלטה זו היא שבקרוב כל המעסיקים יצטרכו להתאים את המערכות ואת מנגנוני הדיווח שלהם לדיווח בפורמט אחיד ולבצע התאמה לנושא זה. עלות ההתאמה והדיווחים למעסיק תהיה תלויה ברובה בכמות העובדים שידווח בגינם ואף בכמות התוכניות שיש לכל עובד. המצב כיום הוא שבשלב הראשון המעסיקים והחברות חווים קשיים רבים בקליטת הדיווחים הגורמים לאי יכולת לקלוט ולשייך את כספי העובדים שהמעסיק כבר שילם בגינם.

חוק ההסדרים מפרק את הקשר בין המעסיק, הסוכן והעובדים

כיום מעסיקים רבים משתמשים בשירותי סוכנויות ההסדר בכדי לבצע את העברת הכספים אל הגופים המוסדיים ומתן השירות הפנסיוני לעובדים.

בנוסף, ישנם מקרים בהם סוכנות ההסדר מספקות למעסיק שירותי תפעול, לעיתים קרובות ללא כל תמורה. לטענת האוצר, סוכנות ההסדר יכולה לספק את השירות ללא עלות מכיוון שהעמלות אותן הן מקבלות מהגופים המוסדיים מגיעות מתוך דמי הניהול שנגבים מהלקוחות. דמי הניהול מגלמים למעשה גם את עלויות התפעול האמורות.

כוונת האוצר היתה למנוע מסוכן ביטוח שמבצע שירותי תפעול עבור המעסיק לקבל עמלה מהגוף הפנסיוני עבור העובדים שעבורם הוא מבצע את התפעול.

כדי להתמודד עם הבעיה, הקים האוצר במסגרת חוק ההסדרים, יצור חדש - סוכן מתפעל. סוכן זה יוכל לספק שירותים למעסיק בעלות מינימאלית אותה הגדיר האוצר בערך של- 0.6% מההפקדה החודשית לחיסכון הפנסיוני ולא פחות מ- 10.5 שקלים חדשים + מע"מ.

סוכן מתפעל, המקבל תשלום מהמעסיק, יעדכן את הגוף המוסדי על כך שהוא החל לקבל תשלום, והגוף המוסדי יקטין את דמי הניהול שנגבים מהעובדים בהתאם לגובה התשלום.

תיקון זה צריך להיכנס לתוקף ביולי 2016 רטרואקטיבית מינואר, אך אופן היישום שלו לוקה בלא מעט קשיים: כיצד קובעים את הסכום אותו יש לנכות מכל מוצר, או איך בכלל מעדכנים את הגוף המוסדי על כך שהסוכן מקבל תשלום על עבודתו.

לראיית האוצר, דיווחים אלו היו צריכים להתבצע באמצעות ממשק המעסיקים, אותו הממשק שקיימים קשיים בישום שלו. המטרה של האוצר הינה להפריד בין התפעול לשיווק ובכך לסייע לעובד ליהנות מדמי הניהול הזולים ביותר שניתן, לכן העביר את התפעול לאחריות כספית של המעסיק שעליו מוטל לבדוק היכן יקבל שירות טוב וישלם מחיר נמוך על התפעול של עובדיו.

קרן ברירת מחדל

סעיף 20 מגדיר את זכותו של העובד לבחור את הגוף שינהל את הכסף ואת המוצר הפנסיוני בו ינוהלו הכספים. יחד עם זאת קובע החוק, כי במידע והעובד לא הודיע על בחירתו למעסיק במשך 60 ימים, יוכל המעסיק להפנות אותו לקרן ברירת מחדל הקיימת במקום העבודה.

במסגרת חוק ההסדרים נקבע כי סוכן יוכל להמשיך לספק שירותי שיווק לעובדים בתנאי שבמקום העבודה תיבחר קרן ברירת מחדל בהתאם לתנאים שהגדיר אגף שוק ההון. במכרז שערך אגף שוק ההון נבחרו שתי קרנות ברירת מחדל לאומיות אליהן יופנו עובדים אשר לא ניצלו את זכותם במסגרת סעיף 20 לבחור קרן פנסיה אחרת או שבמקום עבודתם לא קיימת קרן ברירת מחדל.

מלבד קרן ברירת המחדל הלאומית, הגדיר אגף שוק ההון כללים לעריכת מכרז פנסיוני לבחירת קרן ברירת מחדל במקום העבודה. כללים אלו מתבססים על קריטריונים נוקשים של דמי ניהול, תשואות ושירות בהתאם למדד השירות שמפרסם האוצר. עובדים שמבצעים החלטה אקטיבית ובוחרים את קרן הפנסיה שלהם, המעוניינים להמשיך או להפקיד מחדש לקרן פנסיה חדשה יצטרכו לחתום על טופס הצטרפות. כזכור, בעבר ניתן היה להוסיפם לדיווח שהמעסיק דיווח על שאר העובדים לאותה הקרן.

אגף שוק ההון מחייב את קרנות הפנסיה להחזיר את הפרמיות ששולמו עבור עובדים שלא מילאו טופס הצטרפות.

אחריות המעסיק היא לדאוג לקרן ברירת מחדל עבור עובדים שלא בחרו בקרן, לקיים את המכרז על פי הנחיות האוצר ולהעביר את העובדים לקרן. גם כאן עדיין השאלות רבות והתשובות מעטות. כך הרגולציה בענף החיסכון ארוך הטווח משפיעה עליך כמנהל הכספים בארגון ומצריכה הערכות של הארגון הן בצד התקציבי והן בצד התפעולי מול קרנות הפנסיה, חברות הביטוח, סוכני הביטוח ויועצים פנסיונים.

בשורה התחתונה, מה חשוב שתדעו?

  1. ממשק המעסיקים כבר פועל. במידה ואתם מעסיקים מעל 100 עובדים אתם כבר עושים בו שימוש. במידה ואתם מעסיקים פחות עובדים, כדאי שתערכו בהתאם כדי למנוע קשיים בעתיד.
  2. האוצר הסדיר את מערכת היחסים בין הסוכן לבין המעסיק. במסגרת הכללים נקבע סכום המינימום לתשלום. זה הזמן להסדיר את מסגרת האחריות של הסוכן בטיפול בדיווחים בממשק המעסיקים.
  3. במידה ועד כה דיווחתם עבור העובדים ברשימה ולא קיימת במקום העבודה קרן ברירת מחדל, עליכם לדאוג כי עובדים אלו יחתמו על טופס הצטרפות אחרת קרן הפנסיה לא תוכל לצרף אותם.

עבור לתוכן העמוד