גלו את הפוטנציאל הפיננסי באמצעות פתרונות ה-IP החדשים של AON

מימון מו"פ באמצעות תוכניות האיחוד האירופי

דני לוסטיגר, CFO אופטיבייס, הציג בפני המשתתפים את הניסיון של אופטיבייס בקבלת מימון בתוכניות האיחוד האירופי, כמו גם את התנאים להצלחה ומסקנותיו. עוד נדונה, בהשתתפות נציגי אגף תקציבים, שאלת הכדאיות של מדינת ישראל להשקיע במסגרת התוכנית האירופית לעומת האופציה להשקיע את אותם סכומים במסגרת תקציב המדען הראשי.
11/08/2005

לשכת המדען הראשי משתתפת בעלות הכנת בקשת מימון מהאיחוד האירופי. היקף השתתפות הלשכה עד 50% מההוצאה ולא יעלה על 10,000 ₪ לפרויקט. טופס בקשה ניתן להגיש באתר ISRED.

רקע

בישיבת ועדת מימון מו"פ של הפורום, בראשותם של יגאל נסים CFO ורינט ואביב בוים CFO אורכית, על לדיון נושא מימון מו"פ באמצעות תוכניות האיחוד האירופי. דני לוסטיגר, CFO אופטיבייס, הציג בפני המשתתפים את הניסיון של אופטיבייס בקבלת מימון בתוכניות האיחוד האירופי, כמו גם את התנאים להצלחה ומסקנותיו.

התקיים דיון בניסיון של חברות אחרות בהשגת מימון האיחוד האירופי, ובכללם: קומפיוג'ן ומטאלינק. עוד נדונה, בהשתתפות נציגי אגף תקציבים, שאלת הכדאיות של מדינת ישראל להשקיע במסגרת התוכנית האירופית לעומת האופציה להשקיע את אותם סכומים במסגרת תקציב המדען הראשי.

מסקנות הדיון

 • האיחוד האירופי מציע תנאים עדיפים על המדען הראשי:
  - אלו מענקים שאינם מצריכים החזר או תשלום תמלוגים.
  - בעקבות יצירת הקונסורציום נוצרים קשרי עבודה וקשרים עסקיים המביאים ערך רב לחברות בשלבים מאוחרים יותר.
  - מאפשר קיום ניסויים ו/או קבלת מידע וידע משותפים אחרים באירופה שלא היה מתאפשר במימון רק ע"י המדען הראשי.
  - נשאר בבעלות החברות ללא כל מגבלות על יצוא ידע ו/או מקום הייצור.
 • חסרונות הגשת פרויקטים למימון האירופי:
  הגשת הפרויקט מחייבת עבודה מקצועית ברמה גבוהה וקשרים בתוך האיחוד האירופי. הכנת פרויקט להגשה מומלצת שתיעשה בסיוע יועצים מומחים ספציפית לנושא זה שלהם היסטוריה של הצלחות. יועצים אלו יקרים מאוד וההצלחה אינה מובטחת (20% זכייה).
 • מבחינה לאומית אין טעם להשתתף במידה ולא ממצים את סכום ההשתתפות הגבוה של המדינה בזכייה בפרויקטים ע"י חברות ישראליות. הניסיונות עד כה לא הביאו למספר מספיק של חברות שנגשו לקבלת מימון האיחוד האירופי, ומכיוון שכך, גם היקף המימון שקבלו חברות ישראליות איננו מספיק. עד כה, הפעילות השיווקית מול החברות הישראליות לא הביאה תוצאות מספקות.
 • חסם הכניסה שאותר הוא עלות הסיכון שבהכנה נכונה של הפרויקט.

החלטות

הפורום הציע לאגף תקציבים כי תהא השתתפות המדינה בסיכון של הכנת פרויקט להגשה לאיחוד האירופי. תנאי ההשתתפות יהיו:

 • המדינה תשתתף בסיכון החברה ב-50% מעלות הכנת הפרויקט בתנאים הבאים:
  - שהחברה תשתמש ביועצים המוכרים ע"י המדינה כמתאימים לנושא זה.
  - החברה לא הגישה או לא זכתה מעולם בפרויקט במימון האיחוד האירופי.
 • במידה והחברה תזכה במימון לפרויקט שהוגש - היא תחזיר את סכום השתתפות המדינה בהכנת הפרויקט, בהתאם ללו"ז בו תקבל כסף מהאיחוד האירופי.

במידה ותאושר השתתפות המדינה כמתואר למעלה, יעשה הפורום פעילות של הגדלת מודעות החברות להגשת פרויקטים ויפעל לשיווק הנושא בקרב החברות.

קול קורא

הועדה למימון מו"פ קוראת לחברים שניסו לקבל מימון המדען הראשי להכנת בקשה לאיחוד האירופי להתייחס למספר סוגיות:

 • האם היקף המימון מספיק?
 • איזה אחוז מההשקעה האמיתית בהכנת הבקשה כוסתה ע"י מימון המדע"ר?
 • האם הטיפול בבקשה היה מוצלח?
עבור לתוכן העמוד