PWC

גיא קריגר: "סמנכ"ל הכספים הוא האורקל מדלפי עבור עמיתיו"

20/07/2015
גיא קריגר: "סמנכ"ל הכספים הוא האורקל מדלפי עבור עמיתיו" (הגדל)

משנה למנכ"ל במנורה מבטחים, גיא קריגר, יעביר הרצאה על בעלי העניין בשוק החיסכון הפנסיוני, בכנס אילת של פורום CFO המתקיים בתחילת חודש ספטמבר.

 ספר לנו בשלוש נקודות עיקריות, כיצד נושא הרצאתך, תורם לעשייתם של ה-CFOs

"עובדי הארגון ומנהליו רואים חשיבות בנושא ההסדר הפנסיוני של העובדים, שנתפש גם כנושא כספי ולא רק כנושא סוציאלי. הם נושאים עיניהם אל ה-CFO כאל מי שיכול לתווך בינם לבין המורכבויות של הנושא, ללא אינטרסים זרים.

הרגולציה בנושא החיסכון הפנסיוני פוסעת עמוק אל תוך פעילותם של הארגונים כמעסיקים, תוך קביעות חובות וסנקציות לאכיפת קיום החובות, ול-CFO יש צורך במידע עדכני בנושא על מנת לקיים את תפקידו כשומר סף בארגון.

נושא החיסכון הפנסיוני מצוי במוקד הדיונים הכלכליים במשק הישראלי - הן בהיבט של שכר וזכויות סוציאליות, והן בהיבט של מקור מרכזי למימון הפעילות העסקית במשק".

שתף אותנו ב- Case Study בנושא, מניסיונך המקצועי

"המשבר בשווקי ההון ב-2008 פגע בחסכונות קרנות הפנסיה בעוצמה פחותה מפגיעתו באפיקי חסכון אחרים (קופות גמל, לדוגמה). יחד עם זאת, מבנה תיקי ההשקעות של קרנות הפנסיה ב-2015 שונה מאד מהמבנה שלהם ב-2008, מה גם שמנוהלים בהם סכומים גדולים בהרבה. כדאי לחשוב כבר מעכשיו, על השפעתו של המשבר הבא על החיסכון הפנסיוני של הציבור, בקרנות הפנסיה".

לדעתך, מהו הדבר החשוב ביותר בניהול משברים

"הדבר החשוב ביותר בניהול משברים, לטעמי, הוא כנות מוחלטת (יש שאומרים - כנות ברוטאלית) מול בעלי העניין במשבר".

מהו הטיפ החשוב ביותר שיש לך להעביר לסמנכ"לי הכספים

"בהמשך לאמירה הקודמת, סמנכ"ל הכספים הוא האורקל מדלפי עבור עמיתיו להנהלת החברה. כל מספר ונתון שהוא מספק, גם אם נמסרים בעל פה וגם אם נמסרים בקירוב, הם אמת מוחלטת באזני המנהל העמית. זהו נכס שעל ה-CFO לשמור עליו מכל משמר".

השאר לסמנכ"לי הכספים המלצה על חומר מקצועי או ספר מעניין

לכל מי שלחם חוקו הוא תחרות עסקית בריאה, אני מציע להרהר באמרה של סון טסו: "איזה הוא מצביא משכיל בהתקפה, שיריבו אינו יודע על מה יגן. איזה הוא מצביא משכיל בהגנה, שיריבו אינו יודע מה יתקיף". קריגר מפרט כי "סון טסו הוא מחברו של הספר 'אמנות המלחמה', אחד מהספרים המשפיעים ביותר בנושא האסטרטגיה הצבאית, וגם עבור מי שרחוק מלהיות גיבור מלחמה או שאינו מחזיק את שרביט הגנרל בתרמילו (כמוני), יש בספר תובנות מרתקות הרלבנטיות לעולם העסקי של המאה ה-21".

עבור לתוכן העמוד