מלם טים

ISS Corporate Solutions במפגש עם הפורום

19/05/2015
ISS Corporate Solutions במפגש עם הפורום (הגדל)

Stephen James, Executive Director, ISS Corporate Solutions  קיים התייעצות עם חברי פורוםCFO  בנוגע לחברות הציבוריות הישראליות ואפשרויות פעולה בישראל, באירוח גולדפרב זליגמן.

בנוסף, ג'יימס ענה בדיון פתוח על שאלות ה-CFO's בנוגע לאתגרים ושינויים הדורשים התייחסות קונקרטית מול משקיעים מוסדיים בשווקי העולם, בהם פועלות החברות הישראליות (דואליות ונסחרות בחו"ל) בסביבות עסקיות ומשפטיות שונות.

לדברי ג'יימס, המודל העסקי של ייעוץ הפרוקסי בישראל מופרד יותר מכיוון שהתכנים אשר מגיעים מאנטרופי מועברים מהמנפיקים אל המוסדיים ללא פעילות יעוץ מסביב. ISS מתפקדת בצורה אחרת. אין לה שאיפה לשנות או להשפיע על התנהגותם של המוסדיים או של המנפיקים אשר מחליטים האם כן או לא לעבוד לפי הקריטריונים אותם ISS בוחנת: "אנחנו מעניקים מידע על האופן בו המשקיעים האמריקאים והאירופאים שלכם מצביעים על נושאים מסוימים ביחס לחברה שלכם, וביחס למצבים דומים בחברות אחרות, לאחר מעשה כמובן, עד לרמת המשקיע הספציפי. המטרה היא להקל על החברה בבחירת הדרך הנכונה להצליח מול כל משקיע בעתיד".

ג'יימס אף התייחס לעובדה שסיפורי הצלחה רבים בישראל מגיעים מהתחום הטכנולוגי, בו חברות מקומיות מתחרות מול עמיתות אמריקאיות בשלוש קטגוריות: כשרון, לקוחות והון. לדבריו, "החברות בישראל היו רוצות לפעול כמו חברות אמריקאיות, אבל אנטרופי מתנהלת יותר לפי סטנדרטים אירופאים, הם קשוחים יותר".

מיכל קורן, מנהלת תוכן בפורום CFO, הציגה את המצב בשוק הישראלי: "חשוב לציין כי בניגוד לשווקים אחרים, בישראל מתקיים מונופול בשוק ייעוץ הפרוקסי. לדוגמה, שמונה מתוך תשע חברות ביטוח נעזרות בשירותי אנטרופי. תוסיפו לכך את העובדה שיותר קל ובטוח עבור בעלי מניות מוסדיים לאמץ את עצתו של יועץ פרוקסי, והנה לכם תרחיש בעייתי".

"יחד עם זאת", הוסיפה קורן, "השוק הישראלי לומד והלך קדימה כל הזמן. התקדמותו של שוק החוב הישראלי לאחר רכישת מעלות על ידי S&P ורכישת מידרוג על ידי Moody's היא דוגמה מעולה לאופן בו השווקים בארץ משתכללים ונעשים מתוחכמים, בין היתר, על ידי הבאת ידע ושיטות עבודה מתקדמות מעמיתים בינלאומיים".

"אנחנו מזמינים את כל החברות לקחת חלק בתהליך עיצוב המדיניות שלנו בכל שנה", הבהיר ג'יימס, הוא המשיך והציע למשתתפים במפגש תוכנית פעולה ליום שלאחר ההצבעה על מדיניות בחברות שונות. ג'יימס גורס כי חשוב להבין גם את המשקיעים של חברה אשר הצביעו נגד ולתקשר עמם באופן אקטיבי. מתוך סקר שערך ISS בקרב לקוחותיו, עולה כי רוב החברות סבורות כי הדבר הטוב בקשר עם המשקיעים הוא האפשרות לשיחה פתוחה, ורוב המשקיעים סבורים כי שינוי אמיתי בהתנהלות החברה או במדיניותה הוא הסימן לקשר טוב עם המשקיעים. לדעתו חשוב לפרט בדוח השנתי על הקשר הרציף עם המשקיעים, שכן השקיפות מולם היא אלמנט קריטי.

ג'יימס אף חלק מספר נתונים: "אם בוחנים את מצבן של החברות הישראליות בשנת 2014, 49 מהן הגישו מדיניות תגמול לאישור ורבות מדי (13) לא עברו היטב את התהליך. חיוני להבין מי הצביע נגד ולמה ולפעול בהתאם", אמר.

הוא הוסיף כי "בנושא של מדיניות אופציות - 8 מתוך 24 חברות לא עברו; 52% קיבלו המלצה שלילית מ-ISS למדיניות התגמול שהוגשה. זה הרבה מאד", הוא מסכם.

המפגש נחתם בהתייעצות של ג'יימס עם המשתתפים על אופן פעולה אפשרי בישראל מבחינת ייעוץ לחברות הציבוריות וכיצד להתנהל מול בעלי מניותיהן, וכן בהבטחתו של ג'יימס להעביר את בקשות והערות ה-CFO's לאחראי ב-ISS על המדיניות הנוגעת לחברות הישראליות. זאת עם שימת דגש על המסר כי בישראל אופן אישור מדיניות תגמול ומרכזיות בעלי מניות המיעוט בתהליך זה שונים מבעולם.

עבור לתוכן העמוד