מבטחים

פורום CFO: די למינויים הפוליטיים בחברות הממשלתיות

11/06/2014

אבי ליכט, סגן היועמ"ש, המליץ לשרים לבחור במועמדים של נבחרת הדירקטורים ומציין כי "לראשונה נערך הליך איתור מקיף על בסיס קריטריונים אחידים וחזקה כי הליך זה הניב נבחרת ראויה". שר התחבורה ישראל כץ מתנגד למינוי דירקטורים ממאגר נבחרת הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות ומעדיף להמשיך ולהחזיק בסמכות הנתונה לו למנות דירקטורים כרצונו והמעניקה לו כוח פוליטי.

מבדיקה שערכנו עולה כי במשרד התחבורה חסרים כיום 37 דירקטורים ב-11 חברות, ובהן: חברת נמל אשדוד (4 דירקטורים), אוצר מפעלי ים (5 דירקטורים), כביש חוצה ישראל (6 דירקטורים), חברת נתיבי ישראל (3 דירקטורים), חברת נתיבי תחבורה עירוניים (5 דירקטורים), חברת נתיבי איילון (3 דירקטורים) ועוד.

השאלה הגדולה היא למה מחכה שר התחבורה. הרי בחלק מהחברות כבר אין קוורום בדירקטוריון, ונמנעת פעילות תקינה של הדירקטוריון, ובחלקן האחר – בקרוב כך יהיה המצב.

פורום CFO המאגד את סמנכ"לי הכספים הבכירים במשק, נלחם למען דירקטוריונים מקצועיים בחברות הממשלתיות. יו"ר הפורום, נגה קינן פנתה לשרי הממשלה בחודש יוני 2013 ודרשה מהם "לפעול במהירות לתיקון המצב בו שרים מבצעים מינויים פוליטיים שאינם ראויים, נמנעים ממינוי דירקטורים ויוצרים מצב בו אין קוורום בדירקטוריונים, חסר יו"ר או בעלי תפקידים אחרים קריטיים להתנהלותן התקינה של חלק מהחברות הציבוריות".

שר האוצר יאיר לפיד הבין את הצורך המיידי במינוי דירקטורים לחברות הממשלתיות ולכן, עם מינויו של אורי יוגב לתפקיד מנהל רשות החברות הממשלתיות, פרסם משרד האוצר כי הרשות מגבשת נבחרת דירקטורים. בחודש מארס השנה, בתום הליך בחינה ארוך וייסודי, גובשה הנבחרת העומדת בכל הדרישות והקריטריונים למינוי דירקטורים.

בחודש אפריל האחרון פנה יוגב לשרי הממשלה והעביר להם רשימת מומלצים של הנבחרת המתאימים לכהן כדירקטורים בחברות הממשלתיות הפועלות תחת משרדם. הציפיות של יוגב ושל אנשי האוצר היו כי תוך זמן קצר יתבצע הליך המינויים והחברות הממשלתיות יוכלו לפעול באופן תקין. בפועל התבצעו 45 מינויי דירקטורים בחברות ממשלתיות כאשר מרבית החברות הממשלתיות ממשיכות לפעול בדירקטוריון חסר.

ארבעה שרים מובילים כבר מינוי דירקטורים לחברות הממשלתיות שבסמכותם, בהתאם להמלצות רשות החברות, מתוך רשימת "נבחרת הדירקטורים". כך עשתה שרת המשפטים ליבני, ושר האוצר לפיד. כך עשו שר החינוך ושר השיכון.

שר התחבורה ישראל כץ נותר בהתנגדותו להליך. אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי פיסקלי), גיבש חוות דעת משפטית הקובעת כי על פי החוק הקיים, יש לראות בהליך איתור נבחרת הדירקטורים הליך שמטרתו לסייע לשרים ולייעץ להם מבלי לגרוע בסמכות המינוי של השרים. ליכט המליץ לשרים לבחור במועמדים של נבחרת הדירקטורים ומציין כי "לראשונה נערך הליך איתור מקיף על בסיס קריטריונים אחידים וחזקה כי הליך זה הניב נבחרת ראויה". ליכט הבהיר כי על השרים המבקשים למנות דירקטורים שאינם מתוך מאגר נבחרת הדירקטורים מוטלת חובה מוגברת להציע מועמדים מקרב הציבור בעלי כישורים שאינם נופלים מאלה המצויים ברשימת המומלצים של נבחרת הדירקטורים.

ממשרד התחבורה נמסר בתגובה: "האמירה שהשר לא מוכן למנות מועמדים מהנבחרת היא שגויה. רק לאחרונה ביקש השר באופן רשמי למנות את ששי שילה לדריקטוריון נמל אשדוד אולם נתקל בסירוב מצד האוצר ורשות החברות וזאת על אף שמר שילה נמצא בנבחרת הדירקטורים. הניסיון של רשות החברות להכתיב מינוי דירקטורים בחברות הממשלתיות, בנגוד לעמדת השר הממונה, מנוגד לחוק ולחוות דעתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. התנהלות זאת פוגעת ביכולת החברות למלא את תפקידן וקובלנה בנושא הועברה למבקר המדינה".

מרשות החברות הממשלתיות נמסר בתגובה כי: "לענין מינויו של ששון שילה - מדיניות הרשות היא למנות כל מועמד לחברה אחת בלבד. ששון שילה הוצע לחברת נתג"ז, הוא מילא שאלון ואושר על ידי הוועדה לבדיקת מינויים לחברה זו. עד כה טרם התקבלה פנייה בעניינו לעניין חברה אחרת. כמו כן הוא לא פנה וביקש להסיר מועמדותו מנתג"ז".

מפורום CFO נמסר כי: "חבל על העימותים המיותרים. אין כל סיבה ציבורית ראויה, להתנגדות מי מהשרים למינוי דירקטורים ראויים מתוך "נבחרת הדירקטורים" שגיבשה רשות החברות הממשלתיות. תקוותנו היא כי שר התחבורה, כמו כל השרים – יקדמו אמנם את ענין מינוי הדירקטורים המקצועיים – ללא מעורבות של אינטרס כח אישי או פוליטי".

עבור לתוכן העמוד