מלם טים

יוניאן: קיפוח בחסות ממשלתית

26/03/2014
יוניאן: קיפוח בחסות ממשלתית (הגדל)

בימים אלה שוקדת ועדת אנדורן על בחינת היבטי החוק לעידוד השקעות הון, וגיבוש המלצותיה לשינוי החוק. לשלב זה הגיעה הוועדה בתום סדרת דיונים בהם התייצבו בפניה נציגי ארגונים כמו: פורום CFO, התאחדות התעשיינים, נציגי תעשיינים גדולים במשק ונציגי חברות קטנות, אשר הציגו בפני הוועדה את עמדתם בנושא. בין המשתתפים בדיונים היה אייל יוניאן CFO התעשייה האווירית, אשר הציג בפני הועדה את עמדת התעשייה האווירית, המבקשת להחיל את חוק עידוד השקעות הון גם על חברות ממשלתיות בבעלות מלאה שרוב מכירותיהן לייצוא כדוגמת התע"א.

בראיון שערכנו עמו, מזכיר יוניאן כי עד סוף שנת 2010 חברות ממשלתיות היו זכאיות להטבות של החוק לעידוד השקעות הון. "מטרות החוק ויעדיו הם לעודד את הפעילות העסקית במשק בדגש על ייצוא, יצירת מקומות עבודה, חדשנות טכנולוגית ופעילות בפריפריה. תע"א עונה על כל אחד מהפרמטרים האלה בצורה מובהקת", הוא אומר ומוסיף: "אנחנו חברת ההיי טק הגדולה במדינת ישראל, המעסיקה כ-5,500 מהנדסים ומשקיעה כמיליארד דולר בשנה במחקר ופיתוח. פעילות התע"א בפיתוח המל"טים, מטוסי המנהלים, הלוויינים והמכ"מים, מציבה אותנו בחוד החנית של הטכנולוגיה העולמית. טיל החץ ומערכות המכ"ם של כיפת ברזל הם רק דוגמאות למערכות ולטכנולוגיות המתקדמות ומציתות הדמיון שאנו מפתחים".

יוניאן מסביר כי תע"א שונה במהותה מכל חברה ממשלתית אחרת: "מלבד התרומה האדירה לביטחון המדינה, הפן הטכנולוגי וטיפוח החדשנות, חשוב לזכור כי תע"א היא אחת המעסיקות הגדולות במשק הישראלי עם 16 אלף עובדים, ואחת היצואניות הגדולות במשק עם מכירות לייצוא של 2.8 מיליארד דולר בשנה. אין לתע"א מונופול על משאב של המדינה כמו זה של חברת חשמל, רשות הנמלים, מקורות או הדואר, לכן אנחנו למעשה חברה עסקית לכל דבר ועניין. כחברה עסקית הפועלת בשוק העולמי, כושר התחרות שלנו נפגע, כאשר אנו מתמודדים מול חברות ענק בחו"ל המקבלות תמיכה מאסיבית ממשלותיהן".

אתם מתמודדים מול חברות ממשלתיות זרות שזוכות בתמיכה ממשלתית במדינותיהן?

"בהחלט, בעיקר לאור המשבר הכלכלי שהתרחש באירופה ובארה"ב, אנחנו ערים להשקעות גבוהות ותמיכות ממשלתיות מאסיביות בתעשיות הביטחון והתעופה בכל רחבי העולם. האבסורד הגדול יותר הוא שהמתחרה שלנו מבית - אלביט שכל ההבדל בינה לבינינו היא זהות בעלי המניות (אלביט היא חברה לא ממשלתית בשליטת משפחת פדרמן - ב.ח.ב.ע), מקבלת העדפה מול תע"א, שכן היא זוכה להטבות מכח החוק לעידוד השקעות הון בעוד שתע"א אינה זכאית לכך".

הפליה מגזרית

יוניאן טוען כי האפליה אינה מסתיימת בחוק לעידוד השקעות הון וכי חברות ממשלתיות מופלות באופן עקבי מול המגזר הפרטי: "האפליה לרעה של המגזר הממשלתי מול המגזר הפרטי באה לידי ביטוי במישורים נוספים, לדוגמה, אנו לא זכאים למענקים על הפעילות של מפעל רמתא בנגב. למרות שהמפעל מעסיק 300 עובדים, זאת בניגוד לחברות אחרות הזוכות במענקים כאלה. אפליה נוספת שפוגעת בנו מאוד היא מניעת השתתפותנו במכרזים ממשלתיים, לדוגמה, נמנע מאיתנו להשתתף במכרז של שירותי תקשוב במעבר של בסיסי צה"ל לנגב, אך מאפשרים לחברות בינלאומיות המתחרות בנו להתמודד במכרז. זה אבסורד שאין כדוגמתו, בכל העולם משתדלים לתמוך בתעשיות המקומיות ולספק פרנסה לחברות מקומיות ורק בישראל מפלים חברות מקומיות ופוגעים בפרנסת התושבים. בזמן שבו הירידה החדה בשער הדולר פוגעת ביצואנים, וקיימת עלייה מתמדת בהוצאות התפעול השיקליות כדוגמת מחירי הארנונה, החשמל, המים והשכר, איני מוצא כל סיבה ליצירת כללי משחק מפלים אשר פוגעים עוד יותר בכושר התחרות שלנו. יותר מכך, בעידן שבו מדברים על נושא הריכוזיות, אין הגיון שרק חברות מהמגזר הפרטי הנשלטות על ידי בעלי ההון ייהנו ממענקים והטבות בעוד שחברות ממשלתיות שמוחזקות למעשה על ידי המדינה ומחלקות בסופו של יום את הדיבידנד למדינה לא ייהנו מהם".

אולי האפליה נובעת מביקורת על ההתנהלות העסקית של החברות הממשלתיות?

"אם מצפים בצדק מחברות ממשלתיות להתייעל ואם מצפים מהן שיתנהלו כחברות עסקיות לכל דבר ועניין, מן הראוי לא להפלות אותן לרעה אלא לתת להן את אותם הכלים שיש למגזר הפרטי. הרי מענקי השקעה היו יכולים לשמש אותנו להשקעה ברובוטיקה ובאוטומציה של תהליכי הייצור אשר קריטיים לצורך התייעלות והגדלת הפריון".

יוניאן מוסיף כי "יש להבדיל את תעשייה אווירית מחברות ממשלתיות אחרות. החברה רווחית באופן רציף מזה 20 שנה, היא לא מקבלת תמיכה מהמדינה ואף משלמת למדינה מאות מיליוני דולרים של מיסים, תמלוגים ודיבידנדים כל שנה".

הצגת את עמדת תע"א בפני ועדת אנדורן, אלו תגובות קיבלת?

"אני חייב לומר שהפידבקים שאני מקבל עד כה מאנשי האוצר הם פידבקים ענייניים. אני מתרשם כי יש פתיחות והקשבה מצד יו"ר הוועדה הגברת אנדורן ומצד יתר חברי הוועדה לטיעונים שאנו מעלים. כולי תקווה כי הוועדה תפעל להשוות את כללי המשחק שמוטים כיום לרעת חברות ממשלתיות מוטות ייצוא ולתקן בכך את העיוות הקיים בחוק".

עבור לתוכן העמוד