מבטחים

הרפז CFO אפריקה תעשיות: אתגרי המימון שבדרך

26/03/2014
הרפז CFO אפריקה תעשיות: אתגרי המימון שבדרך (הגדל)

שנת 2013 של חברת אפריקה תעשיות, זרוע התעשייה של קבוצת אפריקה ישראל, עמדה בסימן מעבר מהפסד לרווח. הרווח הנקי של אפריקה תעשיות בשנת 2013 הסתכם בכ-37.5 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-22.7 מיליון שקל בשנת 2012. מחזור המכירות של החברה נותר כמעט ללא שינוי בהיקף של כ-2 מיליארד ₪. הגידול ברווח הנקי של החברה מיוחס למגזר הפלדה בו פועלת החברה באמצעות שליטה מלאה בפקר פלדה ובפקר ברזל בנין שלמרות הירידה במחירי חומרי הגלם בענף, שיפור וייעול תהליכי הייצור של החברה הובילו לעלייה משמעותית ברווח הגולמי.

אלון הרפז, CFO אפריקה תעשיות בחמש השנים האחרונות, היה בין הדוברים במפגש מימון והשקעות של פורום CFO. דבריו של הרפז שפכו אור על אתגרי המימון עימם התמודדה אפריקה תעשיות בשנים האחרונות. אפריקה תעשיות מחזיקה בשני מגזרי פעילות – פלדה ועיצוב הבית (באמצעות נגב קרמיקה) וכן באזור תעשיה באזור מוסקבה שאינו סינרגטי לכלל הפעילות. לחברה כאמור מחזור של כ-2 מיליארד ₪ בשנה, 450 מיליון ₪ הון, שווי שוק של כ-430 מיליון, יתרת אג"ח של כ- 100 מיליון ₪ שמקורה גיוס משנת 2007. החברה מחזיקה 13 מפעלים המעסיקים כ-2,000 איש בכל רחבי הארץ. מקורות המימון החיצוניים של החברה בשנים האחרונות היו הנפקת זכויות וגיוס אג"ח ציבורי בשנת 2007, הלוואה בנקאית והרחבת סדרת האג"ח בשנת 2012 וגיוס חוב מוסדי ב-2013.

במהלך גיוס חוב המוסדי ב-2013 במסגרת בתהליך של תשקיף מדף סיפר הרפז כי רשות ניירות ערך פתחה בהליך של אכיפה מנהלית שמנעה את השלמת תהליך תשקיף המדף. לאור עיכוב האפיק הציבורי פנתה החברה לגיוס אשראי מגוף מוסדי. בהתייחס לעבודה מול גוף מוסדי בסגירת העסקה בהשוואה למימון בנקאי ולעמדות שנשמעות מכיוון המערכת הבנקאית אמר הרפז כי "למוסדיים אולי אין את המערכת התפעולית הרחבה והמקיפה של הבנקים הגדולים אבל זה פחות רלונטי לשלבי המו"מ וסגירת המימון בהם נדרש ה-CFO שלוקח את ההלוואה לקחת בחשבון תרחישים אפשריים בעתיד ולתת להם ביטוי בהסכם לרבות מנגנונים רלוונטים". בהתייחס לניהול משברים מול הגוף המממן אמר הרפז כי "ייתכן שברגע של משבר, בנק יידע לטפל במשבר יותר טוב כי התהליך עם הבנק הוא יותר מובנה והבנק בא לסיטואציה עם הרבה נסיון מאשר הגופים המוסדיים". התפקיד שלי בסיטואציה כזו אמר הרפז הוא להעריך מראש יחד עם הגוף המממן את מצבי משבר באופן שיש מנגנונים מובנים ככל האפשר. היקף האשראי החוץ בנקאי ההולך וגדל הנובע, בין השאר, מתזרים שנתי של מיליארדים רבים שמחפשים אפיקי השקעה בעיקר בתקופת ריביות נמוכה, מגביר את הנסיון והמקצועיות בקרב המוסדיים, הדגיש הרפז. עמדתו משקפת את כוחו העולה של המימון המוסדי בקרב חברות בישראל ואת האלטרנטיבה שהוא מהווה על פני גיוס הון מהציבור או אשראי בנקאי.

החזרה של אפריקה תעשיות לרווחיות הופך את דבריו של הרפז להזדמנות לבחון את האופן שבו תהליכי מימון משתלבים בתהליכי שיפור והתייעלות בייצור. לדברי הרפז "מידת הדאגה של ה-CFO ניתנת למדידה במקביל להתפתחות יחס החוב הפיננסי נטו ל-EBITDA". לאחר עלייה ביחס זה ובמינוף באפריקה תעשיות בשנים האחרונות כיום נראה כי הרפז יכול לישון טוב יותר בלילה. החוב הפיננסי באפריקה תעשיות אמנם עלה משמעותית בשנים האחרונות אולם כיום, ציין הרפז, כי ה-EBIDTA הולך וחוזר לתלם לאחר שנת 2012 הקשה. עם זאת, הדגיש הרפז, כאשר היחס עולה עם מידת הדאגה גם מידת העניין של עבודת CFO גדלה.

מעבר לגיוון המממנים בין בנקים לגופים מוסדיים קבוצת אפריקה תעשיות, בעיקר בחברות הבנות, לפי דברי הרפז מקפידה לעבוד עם מגוון בנקים והשמירה על מגוון הבנקים לדברי הרפז היא החלטה עקרונית. "גם כשיש לי בנקים שדורשים ריבית גבוהה יחסית ודורשים תנאים חריגים ביחס לאחרים" אומר הרפז "אני עדיין מקפיד להמשיך ולעבוד גם איתם בהיקפים נמוכים כי מחרתיים, מדיניות הבנק תשתנה, או שהאנשים יתחלפו, או שהמגבלות של הבנקים השונים ישתנו וכד' והבנק הפחות אטרקטיבי היום עשוי להיות הפרטנר המוצלח ביותר מחר".

עבור לתוכן העמוד