בססח

האם ועדות הבניה המקומיות מפרות את החוק?

19/02/2014
האם ועדות הבניה המקומיות מפרות את החוק? (הגדל)

הקושי בקידום הליכי בנייה מאפיין לא רק את הבנייה למגורים אלא גם בנייה לצרכים תעשייתיים כמו הקמת מפעלים או לצרכים מסחריים כגון הקמת מרכזי קניות או בנייני משרדים. פורום CFO החל לפעול בנושא, כדי להשיג את התחייבותם של ראשי הערים לעמוד בדרישות החוק (מקסימום 90 יום), ולעקוב אחר עיכובים העלולים לפגוע בחברות העסקיות ובמשק.

פנינו לרשויות הגדולות, 100 אלף תושבים ויותר, ובדקנו מהם תנאי השירות לציבור והאם גם הם מוכנים להתחייב על שיפור וייעול השירות. שבע רשויות הרימו את הכפפה וסיפקו לנו נתונים על משך הטיפול באישורי בנייה: תל-אביב, ירושלים, ראשון לציון, אשדוד, נתניה, בני ברק ורחובות. מהבדיקה שערכנו עולה כי טיפול הוועדות בבקשה להיתר בניה אורך בממוצע בין שלושה חודשים לשנה, תלוי בהתנהלות הפנימית של הוועדה ויעילותה.

אישור הליכי הבנייה תלוי בשני גורמים - הועדות המקומיות לתכנון ובנייה ומנהל מקרקעי ישראל. כל רשות מקומית הוועדה לתכנון ולבנייה אחראית על הנפקת היתרי בנייה. לפי הוראות החוק, טיפול בבקשת אישורי בנייה בוועדה מקומית לא יעלה על 90 יום. בפועל, אין אכיפה בנושא.

התחייבות בחיפה לאישור בתוך 30-60 יום

לאחרונה הודיע ראש עיריית חיפה, יונה יהב, כי העירייה מתחייבת ל-30-60 יום לקבלת אישור מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה. מדובר בהודעה בעלת משמעות רבה עבור יזמי בנייה וגורמים המתכננים בנייה לצרכי תעשייה ומסחר בשטחה המוניציפאלי של עיריית חיפה.

תל אביב: 120-330 יום. למה בעצם?

עיריית תל-אביב יפו השיקה לאחרונה הליך רישוי חדש, במסגרתו התחייבה לממוצע של ארבעה חודשים להוצאת היתר במסלול המהיר (עבודה מצומצמת כמו הקמת פרגולה), שבעה חודשים להיתר פשוט (בקשה לבנייה חדשה או תוספת בנייה) ו-11 חודשים להיתר מורכב (בקשה כוללת הקלות, תמ"א 38 ועוד). לפי דוברות העירייה, בעבר משך הזמן הממוצע לטיפול בבקשות היתר ורישוי ארך מחצי שנה ועד לשנה וחצי,"המהפכה האמתית של מכון הרישוי החדש הינה הכנסת התאום המוקדם בין הגופים המקצועיים השונים לתוך הספירה והבקרה ובכך להביא לקיצור וייעול משמעותי של משך הזמן הנדרש להוצאת ההיתרים".

רחובות: 21-90 יום

גם רחובות מייעלת את השירות באמצעות נוהל "מסלול ירוק" בו מתחייבת העירייה על זמן טיפול שנע בין שלושה שבועות ועד כחודש וחצי כאשר הבקשה להיתר תואמת תב"ע. כאשר הבקשה אינה תואמת תב"ע ונדרש פרסום הקלה, יארך זמן הטיפול כחודש וחצי נוספים, כך שהבקשה צפויה לקבל אישור בתוך כשלושה חודשים מיום הגשתה. ההתחייבות זו כוללת את כל סוגי הבנייה בעיר.

אשדוד: עד 90 יום

מעיריית אשדוד נמסר כי הוועדה המקומית פועלת לפי חוק תכנון ובנייה: " פרק הזמן לטיפול בבקשת אישורי בנייה נקבע ל-90 יום, מיום קליטת הבקשה להיתר ועד לשיבוץ הבקשה לדיון בוועדת בניין עיר. פרק זמן זה אינו כולל כמובן את זמן הטיפול של גורמים חיצוניים כגון: רשות מקרקעי ישראל וכיבוי אש".

בני ברק: 100-120 יום

בעיריית בני ברק קיימת תכנית מדידת תפוקות לפיה פועלת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה במטרה לקצר את זמני הטיפול. העירייה מסרה כי היא פועלת לגמר הכנת אמנת השירות בקרוב, שתכלול תאריכים קצובים למתן שירות. כיום הזמן הממוצע למתן היתר מאז הגשת הבקשה הוא 100- 120 יום, כשהכוונה היא לקצר את התקופה, ככל שניתן.

תשובות ברורות לגבי משך זמן הטיפול לא קיבלנו מהוועדות המקומיות בירושלים, בראשון לציון ובנתניה.

ירושלים – זמן לא קצוב

עיריית ירושלים מסרה כי אינה מתחייבת לטיפול קצוב בבקשות להיתרי בניה, אך העירייה משקיעה מאמץ רב בקיצור הליכי הרישוי ובכלל זה צמצום רשימת התנאים הנדרשים, פיתוחים טכנולוגיים ושינוי תהליכי עבודה כך שתתאפשר עבודה במקביל ועוד. "נכון להיום למעלה מ – 40% מהיתרי הבניה שהוצאו השנה ניתנו תוך פחות משנה מתחילת תהליך הטיפול".

ראשון לציון – לא מתחייבים

מדוברות עיריית ראשון לציון נמסר: "אנו לא מתחייבים לעמידה בלו"ז. אם כי אנו עושים מאמצים רבים לקצר ככל הניתן את הזמנים לדיון בוועדה. לפרויקטים בתעסוקה אנו נותנים העדפה בטיפול בהיתרים, כשמדובר בבנייה פרטית חדשה כמו גם בנייה רוויה חדשה למגורים אנו מוציאים בפועל היתרי בנייה בפרק זמן שנע בין 4-7 חודשים בלבד, ואילו כאשר הבנייה תואמת תב"ע פרק הזמן הוא כחצי שנה. אנו בעיצומו של תהליך לייעול הליכי הרישוי באמצעות חברה חיצונית. אחד היעדים שקבענו לשנה הבאה הינו כי זמן קבלת היתר בניה לבניה צמודת קרקע חדשה מרגע ההגשה – לא יעלה על שישה חודשים".

נתניה – יש התחייבות?

דוברות עיריית נתניה שיגרה תגובה עמומה: "העירייה מחויבת לזמן טיפול קצוב, כפי שפורסם באמנת השירות העירונית, החתומה על ידי כל בכירי העירייה ושפורסמה ברבים". אך מי שמחפש את הפרסום באמנת השירות העירונית ימצא שכל התחומים הכפופים למנהל ההנדסה מחולקים לקטגוריות רבות כך שקשה עד בלתי אפשרי לקבל תמונה ברורה של התחייבות העירייה לזמן קצוב לכל הליכי הרישוי השונים.

עבור לתוכן העמוד