גלו את הפוטנציאל הפיננסי באמצעות  פתרונות ה-IP החדשים של AON

מחכים לוועדת הכספים

1/01/2014

על שולחן ועדת הכספים מחכה לאישור תקינה חדשה להקלות בדיווחי חברות ציבוריות קטנות במיוחד בנושא בדיקת אפקטיביות הבקרות הפנימיות. כך עולה מפנייה בהולה ששיגרה עו"ד מיכל קורן מנהלת עמותת ה-CFOs לקשרי ממשל ומשק, ליו"ר ועדת הכספים ח"כ ניסן סלומיאנסקי.

בחודש יולי האחרון פרסמה הרשות לניירות ערך טיוטה לתקינה חדשה להקלות בדיווחי חברות קטנות. טיוטה זו היא תוצאה של הידברות ארוכה ושיתוף פעולה של רשות ני"ע עם הגורמים המרכזיים הנוגעים בדבר ובהם עמותת ה-CFOs. בפנייתה לסלומיאנסקי, ביקשה עו"ד קורן להעלות את הנושא על סדר יומה של ועדת הכספים כדי שתחול כבר על הדוחות השנתיים הנוכחיים לשנת 2013. עו"ד קורן ציינה כי "גם רשות ני"ע הכירה בצורך הדחוף לצמצם את היקף הרגולציה ועלויותיה. היות וחברות רבות קורסות תחת הנטל הכלכלי התיקון המדובר אמור לסייע בעדן בהסרתו, בתקופה זו של סגירת השנה".

עמותת ה-CFOs חוששת כי אם הוועדה לא תאשר את התקינה בימים הקרובים היא לא תהייה רלוונטית עבור שנת 2013.

מוועדת הכספים נמסר כי רק ב-19 בדצמבר הוגשו התקנות לאישורה על ידי הרשות לניירות ערך כחלק ממקבץ של 13 קבצי תקנות שונים, לפי חוק ניירות ערך ולפי חוק השקעות משותפות בנאמנות. עוד נמסר כי שמואל האוזר, יו"ר רשות ניירות ערך, פנה ביום שני, ה-30 בדצמבר ליו"ר הוועדה ח"כ סלומינסקי והסביר את דחיפות העניין. האוזר הודיע כי בכדי להקל על אישור התקנה, הרשות תחלק, בשלב ראשון, את הקובץ האמור לשני קבצים נפרדים – כך שהחלק הראשון יכלול את הנושאים הנוגעים לדיווח של חברות קטנות ובינוניות. ועדת הכספים הבטיחה כי הנושא יעלה לדיון בוועדה בזמן הקרוב, אולם לא היתה מוכנה לנקוב במועד.

גם בועז עיני, מנהל הכספים המשמש גם כמנכ"ל של החברה הציבורית תפוז וחבר עמותת ה-CFOs שהיה שותף לתהליך מול רשות ני"ע, מקווה שוועדת הכספים תבין את דחיפות הנושא ותתגייס לאישורו בימים הקרובים."בשנה וחצי האחרונות היינו שותפים למהלך מצד עמותת ה-CFOs בנושא", מספר עיני. לדבריו עמותת ה-CFOs מצאה דלת פתוחה אצל רשות ני"ע" הקמנו צוות שעסק בנושא והציף את הבעיות איתן מתמודדות החברות הקטנות שעליהן חובת הדיווח."העומס הרגולטורי הנוצר מהתהליכים שהתווספו בשנים האחרונות, דורש זמן ניהולי יקר ויוצר הכרח להוסיף כוח אדם מקצועי, שבדרך כלל לא מתאים לגודלה של חברה קטנה.
"גם הרשות ראתה שהדרישות של הרגולציה בנושא בדיקת אפקטיביות הבקרות הפנימיות גדולות בכמה מידות על רוב העסקים בישראל ובסופו של דבר, מההידברות הזו נולד מתווה ברור להקלות שהוצג לציבור רואי החשבון, סמנכ"לי הכספים וכל מי שנוגע בדבר" המתווה שהציעה הרשות לא פוטר את מנהלי החברות וסמנכ"לי הכספים מהצהרה מחייבת כי אכן הבקרה אפקטיבית ולכן אינטרס בעלי המניות נשמר במקביל להקטנת עלויות ועומס רגולציה כאמור.

המתווה לכשיאושר, אמור לפטור כ- 70% מהחברות הנסחרות בבורסה מלבצע את הביקורת הנדרשת כיום על פי התקנות".

אתה מצפה מוועדת הכספים לזרז את ההליכים בנושא?

"בוודאי. הרי הרגולטור אמר את דברו כבר לפני חודשים רבים. במציאות כזו שיש תאום ציפיות בין הרגולוטור והאנשים בשטח ודרוש רק אישור ועדת הכספים, אך אנו נמצאים בסוף השנה האזרחית והנושא לא אושר.

תהא סיבת העיכוב בהגשת התקנה לוועדת הכספים אשר תהא, בידיה של הוועדה לקבל החלטה חשובה בימים הקרובים ולהקל מאוד על מאות חברות במשק. "כעת הסתיימה השנה והמשמעות היא כניסת רואי החשבון לביקורת על רכיבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי כדי לוודא שהיא אכן אפקטיבית. הצורך לשקף את התהליכים בתיעוד מאוד מפורט, כרוך בכריתת יערות לחינם. הדפסת ניירות אין ספור והכנת קלסרים מיותרים, שלא לדבר על שכר עבודה של אנשי החשבונאות והמבקר החיצוני. אלה הוצאות ניהוליות שלא לצורך כפי שקבע הרגולטור. "אי בהירות כזו במועד הנוכחי יוצרת נזק. אנחנו דורשים לפתור את הנושא בימים הקרובים ולא לקשור את אישור התקנות לנושאים אחרים שעל סדר היום לרבות הקלות נוספות הקשורות בדוחות הכספיים אך טעונות חקיקה. דיון מהיר וענייני בוועדת הכספים יוביל לאישור ההקלות שהוצעו על ידי הרשות לני"ע ועיכובן חלילה יהיה יקר ויקשה מאוד על התנהלות החברות ועל פירמות רואי החשבון".

עבור לתוכן העמוד