PWC

רו"ח אריאל הורוביץ - ניהול סיכונים מאורגן יגדיל רווחי חברות

18/02/2013
הגדל

תהליך ניהול הסיכונים כבר קיים בחברות לשם עמידה בדרישות הרגולציה, כך שכדאי כבר להפיק ממנו ערך מוסף לארגון, אמר מנהל תחום סיכונים בארנסט אנד יאנג, רו"ח אריאל הורוביץ במפגש ניהול סיכונים של פורום CFO. כדאי לקחת את התהליך וליישם אותו כחלק משותפות עסקית אסטרטגית וכחלק מתהליך קבלת ההחלטות הקשורות באסטרטגיית הארגון, הוא אמר והוסיף כי 82% מהמשקיעים המוסדיים אומרים שהם מוכנים לשלם יותר עבור ניהול סיכונים אפקטיבי.

במהלך שנת 2011- 2012 ביצעה ארנסט אנד יאנג מחקר שבדק את הערך המתקבל מניהול סיכונים בין 575 חברות לאורך שמונה שנים. המחקר מצא כי עשרים החברות עם בשלות ניהול הסיכונים הגבוהה ביותר השיגו מדי שנה בשנים 2004-2011 רמת EBITDA גבוהה פי שלוש ורמת הכנסות גבוהה פי שתיים יותר מאשר בעשרים החברות עם רמת בשלות ניהול הסיכונים הנמוכה ביותר. "כך שיש קורלציה ישירה בין בשלות ניהול הסיכונים ליכולת חברה לבדל את עצמה, להתאושש ממשברים ולהגיב לשינויים גם מבחינת היעדים שלה וגם מבחינת מיצובה מול המתחרים", אמר הורוביץ בהרצאתו "הופכים סיכונים לתוצאות".

מבחינת חלוקת ניהול הסיכונים בתעשיות השונות, הורוביץ אמר כי על פי המחקר, תחום הקמעונאות, הסחר, התקשורת ומדעי החיים נמצאים בתהליך מתקדם יותר מבחינת תהליך ניהול הסיכונים שלהם לעומת חברות הנדל"ן והטכנולוגיה. "בסה"כ כל החברות בכל הסקטורים מסכימים כי יש במה לשפר ולהתקדם מבחינת תהליך ניהול הסיכונים שלהם".

הורוביץ ציין כי גם חברות דירוג פונות לחברות על מנת לברר אם יש שם תהליך ניהול סיכונים מסודר ובשל וכי תהליך כזה הופך את החברה לבטוחה יותר ובעלת סיכוי לקבל דירוג יותר גבוה. ניהול סיכונים בשל יותר גם משפיע על פרמיית הביטוח שחברות משלמות, כך שתהליך כזה בהחלט מעצים ארגונים.

הורוביץ ציין כי על מנת ושתהליך ניהול סיכונים יהיה אפקטיבי ובשל, הארגון כולו צריך לעבוד בשילוב, סנכרון ושיתוף פעולה תוך חשיבה כוללת כי ניהול הסיכונים קשור ישירות ליעדים של החברה.

עבור לתוכן העמוד