PWC

מסי מדינה ומסים מקומיים בארה"ב: דע מה אינך יודע – "שלוש הטעויות הגדולות"

20/12/2012

עסקים ישראלים המוכרים מוצרים ושירותים בארה"ב שואפים להיכנס לשוק הצריכה הגדול בעולם. עם זאת, על עסקים אלה להיות מודעים לסכנות המיסוי שאורבות להם בכל אחת מ-50 המדינות בארה"ב. למרבה הצער, מרבית העסקים הישראלים אינם מודעים לסכנות אלו.  ניסיוננו מלמד כי שלוש טעויות הנוגעות למסי מדינה חוזרות על עצמן. (מידע נוסף על כל אחת מהן אפשר למצוא בכתובת www.statetaxalert.us).

 

1.      היעדר כתובת קבועה אינו רלבנטי. עסקים ומומחי מיסוי ישראלים רבים סבורים שעסק שאין לו כתובת קבועה בארה"ב אינו חייב בתשלום מסים בארה"ב. לרוע המזל,  טעות בידם  בכל הנוגע למסי המדינה.

                       

למעשה, רעיון הכתובת הקבועה אינו רלבנטי כשבמסי מדינה עסקינן. לעניין מס מדינה, עסק שמעסיק שכיר או נציג במדינה לצורך עסקי החברה – גם אם נוכחות זו זמנית – נחשב לעסק בעל נוכחות-מס במדינה. אם נקבעה נוכחות כזו, יחולו על העסק מסי הכנסה של המדינה, מסים מקומיים, מסי זיכיון, מסי מכירות, מסי שימוש ומסים אחרים. (עסקים המוכרים רכוש אישי מוחשי בלבד עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה).

 

על עסקים ישראלים להטמיע כי, הקשרים הנדרשים לקביעת נוכחות-מס לעניין מסי מדינה הרבה פחות מהותיים מאלה הדרושים לעניין דרישת הסף של כתובת קבועה. קשרים אלה כוללים העסקת עובדים שכירים, סוכנים או נציגים בגבולות המדינה שתפקידם להפיק וליצור פעולות היוצרות שוק למוצרים או לשירותים הנמכרים על ידי העסק. קשרים יכולים להיווצר גם אם מבצעים תיקון או פעילויות שירות אחרות במדינה כלשהי בשם העסק, וכן על ידי בעלות של העסק, שכירות או רכוש הממוקם במדינה.

 

 

עסקים קיימים כמובן על מנת למכור ולהרוויח, ולעיתים מסיקים כי ערך פעילויותיהם במדינה גבוה מעלות מסי המדינה ודרישות הציות לחוקי המיסוי. ואולם, נוכח העובדה ששיעורי מסי המדינה והמסים המקומיים גבוהים לא פעם מ-7.5% מהמכירות ברוטו, ונוכח העובדה ששיעורי מסי ההכנסה של המדינה גבוהים עד כדי 10% מההכנסה החייבת במס, חשוב שעסקים ימנעו מיצירת נוכחות-מס במדינה כ"תאונת מס".

 

2.      אמנת המס ישראל – ארה"ב אינה רלבנטית - עסקים ומומחי מיסוי ישראלים רבים מאמינים בטעות שאמנת המס בין ישראל וארה"ב מגנה על עסקים ישראלים מפני מסי המדינות והמסים מקומיים בארה"ב. טעות בידם.

 

למעשה, המדינה מטילה מסי זיכיון, מסי הכנסה, מסי מכירות, מסי שימוש ומסים אחרים באופן בלתי תלוי ביכולתה ואפשרותה של הממשלה הפדראלית להטיל מס הכנסה משלה. כאמור לעיל, יכולתה של מדינה להטיל מס על עסקים מחוץ למדינה נקבעת כמעט בכללותה על פי השאלה האם יש לעסק נוכחות-מס במדינה. בירור זה לקביעת נוכחות-מס אינו מושפע מאמנות מס בינלאומיות.

 

לענייני מס הכנסה, אם  לעסק יש נוכחות-מס במדינה, אזי המדינה רשאית למסות את כל הכנסות העסק ברחבי העולם. לפיכך, העסק נזקק להקצות את חלקה של המדינה מסך הכנסותיו ברחבי בעולם ואפשר שיידרש אף למסור פרטים על רכושו, תשלומי שכר, ומכירותיו ברחבי העולם. גם אם הסכום המשולם של מסי הכנסה למדינה בפועל קטן, איסוף האינפורמציה ואירגונה עלולים להיות כרוכים בעלות ניכרת. מסיבות ברורות, סביר להניח שבעיני עסקים ישראליים, הדרישה להגיש דו"חות הכנסה במדינה במרחק של 9,000 עד 10,000 מיילים תיתפס כנטל לא מוצדק.

 

יתרה מכך, סכום מס ההכנסה הנדרש לתשלום במדינה עשוי להיות קטן בהשוואה למסי המכירות שלא נגבו מהעסקים הישראלים.

 

מסיבות אלה ואחרות, אל לעסקים הישראלים להשלות את עצמם ולהאמין כי אמנת המס בין ישראל וארה"ב מכסה את כל המיסים בארה"ב.

 

 

3.      בעלי עסקים ועובדים שכירים יכולים להימצא חייבים באופן אישי בגין מסי מדינה של העסק שלהם.

 

קיימת אמונה רווחת לפיה בעלי מניות, שותפים, נושאי משרה, מנהלים וכו' של עסקים לגיטימיים אינם יכולים להימצא חייבים במסים שלא שולמו על ידי העסק. למרבה הצער, אמונה זו אינה נכונה. באותו אופן, השיטה שלעיתים נשקלת על ידי מתכנני עסקים – לסגור חברה כדי לבטל את החשיפות שלה לחבויות מסי מדינה יכולה להזיק לבעלי העסק ולמנהליו, מאחר והיא מסיטה את מסי המדינה של העסק שלא שולמו ומעבירה אותם אליהם באופן אישי.

 

כאשר עסק אינו משלם את מסי המכירה, מסי השימוש או מסים אחרים (כלומר מסים שהעסק נדרש לגבות ממשלם מסים אחר ואחר כך להעבירם למדינה), המדינה מנסה לא אחת לגבות מסים מיחידים בעסק שבמסגרת התפקיד שמילאו בו נדרשו לדעת ולתקן את מחדליו של העסק. מחקרים מראים שבין ינואר 2010 עד 2012, 17 מדינות הגישו תביעות בעניין זה כנגד האנשים האחראים, וכי מספר מדינות פרסמו מספר קביעות בנושא זה. גרוע מכך, המדינות זכו בדרך כלל במשפטים אלה. יתרעל כן, הפסיקות המדווחות מייצגות מיעוט קטן של פעולות גבייה אלו. מרבית המחלוקות נפתרות מחוץ לבית המשפט.

 

 

סיכום. כל 50 המדינות בארה"ב מטילות מס על הכנסותיו של עסק, על מכירת מוצריו או על שניהם. לרוע המזל, מסי מדינה מוטלים על פי חוקים שונים מאלה שעל פיהם מוטלים המסים הפדראלים שמטילה רשות המסים הפדראלית (IRS). מכל הסיבות שנידונו לעיל, עסקים ישראליים, בעליהם ומנהליהם חייבים לוודא שהעסק מציית לדרישות חוקי המיסוי של המדינות אשר בהן יש להם נוכחות מס.

 

 

 

This material is provided to clients and friends.  The information described is general in nature, and may not apply to your specific situation.  Legal advice should be sought before taking legal action based on the information discussed.  Rules of certain state supreme courts may consider this advertising and require us to advise you of such designation

דוד א. פרוכטמן הוא עורך דין אמריקני המתגורר בישראל משנת 2005. מאז סיום לימודיו בבית הספר למשפטים של הארווארד לפני 23 שנים, הוא מתמקד בעבודתו במיסי מדינה ומסים מקומיים בארה"ב. בעבר כיהן כיושב ראש ועדת המשנה לענייני אגרות רשם החברות של לשכת עורכי הדין האמריקנית וסייע ללקוחותיו בענייני מיסוי בכל 50 המדינות. עמיתיו של דוד רואים בו אחד מעורכי הדין המובילים בשיקגו לענייני מיסוי ומספר פעמים כיבדו אותו והעניקו לו את תואר עורך דין על של אילינוי. הוא מועסק על ידי משרד עורכי הדין הארווארד, מרקוס וברק וניתן לפנות אליו בכתובת dfruchtman@hmblaw.com

הוא אינו חבר בלשכת עורכי הדין הישראלית ואינו עוסק בחוק הישראלי.

 

 

עבור לתוכן העמוד