PWC

עצמון: "לא ייתכן שתגמול מנהלים יקבע על ידי המוסדיים"

18/07/2012

להלן תכני מפגש פורום בנושא תגמול ואחריות מקצועית של מנהלים:

המפגש התקיים בעשירי ביולי 2012 באירוח יבמ, ובמהלכו הוענקה המלגה ע"ש אורן שטיינברג לרונן שפר CFO קבוצת קרסו מוטורס.

תכנית המפגש ופרטי הדוברים

דברי פתיחה

מאיר ניסנסון, יו"ר יבמ ישראל

  

 

 

ביטוח ושיפוי נושאי משרה – תשובות חדשות לרגולציה האישית הגוברת

איציק מליק, סמנכ"ל, האודן

  

 

מצגת

 

שכר בכירים – על תכניות תגמול מתוחכמות

עו"ד טל עצמון, שותף, גולדפרב זליגמן ושות' 

  

אתגרים בניהול סיכונים

·         בעז ליבוביץ , מנהל האגף לבקרת סיכונים וסגן מנהל החטיבה לבקרת סיכונים, בנק מזרחי טפחות

·         מרק ג'ייקובס, דירקטור בכיר, אלגוריתמיקס, חברה בת של יבמ

 

 

מצגת

 

ניהול תכניות הטבה לעובדים ומנהלים – אופציות

אלה אלקלעי, סמנכ"ל פיתוח עסקי, IBI

 

 

מצגת

 

הענקת המלגה ע"ש אורן שטיינברג לרונן שפר CFO קבוצת קרסו מוטורס

חברי ועדת השופטים: גיל בנימיני CFO וואלה, דורון בלשר CFO שיכון ובינוי, יוסי טנא CFO אורמת, לארי אקרמן CFO פלאפון, נעמה זלדיס CFO נטפים, שחר עקה CFO רשת פתאל, שלי כהן CFO קבוצת ONE1

משקיף מטעם קרן שטיינברג: ירון לוטן COO גילת תקשורת לווינים.

 

 

The Corporate Leader, Harvard Business School

גיא אלדר CFO דניה סיבוס וזוכה מלגת שטיינברג 2011

 

 

מצגת

עבור לתוכן העמוד