מבטחים

מליק: "נושא משרה בחברה פרטית חשוף לתביעות לא פחות מנושא משרה בחברה ציבורית"

11/07/2012


ביטוח אחריות נושאי משרה בעולם של מיזוגים ורכישות

 

 

נראה כי בשנים האחרונות נתקבעה הנורמה הקובעת כי ביטוח "אחריות נושאי משרה" הינו מוצר ביטוחי חשוב מאין כמותו אשר רלוונטי מאוד  לחברות ציבוריות אך לא פחות מכך גם לחברות פרטיות. אם בעבר היה מקובל לחשוב כי נושאי המשרה בדירקטוריונים של החברות הציבוריות הם הכתובת העיקרית לתובע הפוטנציאלי, אזי המציאות בהחלט טפחה על פני כולם והוכח כי נושא משרה בחברה פרטית חשוף לא פחות.

 

אמנם כ-30% מתביעות כנגד נושאי משרה מוגשות מטעם בעלי מניות אבל חשוב לזכור כי לא מדובר בתביעות של בעל מניות מטעם הציבור בהכרח אלא גם המשקיע הפרטי או הגוף המוסדי שקנה נתח בחברה פרטית זו או אחרת לגיוון תמהיל תיק ההשקעות שלו, מהווה איום ברור. משקיעים מקבלים החלטת השקעה בחברה בהתבסס על תהליך בדיקת נאותות (due diligence ) אשר נושאי המשרה בחברת המטרה מהווים חלק מרכזי בו ועלולים ביום דין למצוא עצמם נתבעים על מצגי שווא וכד'.

מעבר לכך נושאי משרה בחברות פרטיות חשופים לתביעות מטעם עובדים (אפליות, חוסר קידום מקצועי, הטרדות וכו'), ספקים (בעיקר אי עמידה בתנאי תשלום), לקוחות (שירות או מוצר לקויים), מתחרים (מכרזים, הפרות זכויות יוצרים ופטנטים) רשויות (מיסוי, רשויות מוניציפליות, הגבלים עסקיים, ני"ע וכו').

 

החשיפה האישית תופסת תאוצה לקראת הליכי מיזוג ורכישה (M&A). בצורה טבעית, נושאי המשרה של חברה המיועדת לרכישה נמצאים בחזית התהליכים השונים ובעיקר תהליכי בדיקות הנאותות וניהול המשא ומתן. נושאי משרה של חברת המטרה עלולים למצוא עצמם נתבעים הן על ידי הרוכש או בעלי מניותיו בעילות של מצג שווא כלפי הרוכש, אי גילוי ועוד. במקביל גם נושאי המשרה של החברה הרוכשת עלולים למצוא עצמם נתבעים על ידי בעלי מניותיהם בגין ניהול תהליך בדיקת נאותות כושל, תשלום מחיר מופקע או מצגי שווא אם יתברר כי עסקת הרכישה הייתה כושלת ופגעה בערך הנכס שלהם, החברה.

 

חשיפה נוספת הרלוונטית למיזוגים ולרכישות הינה חשיפת ה-IP והסודות המסחריים, בעיקר בעולם הטכנולוגיה.

במסגרת תהליך בדיקת הנאותות נחשפת החברה הרוכשת לסודות מסחריים רגישים ביותר השייכים לחברת המטרה וכוללים, רישומי פטנטים, רשימות לקוחות, אסטרטגיות שיווקיות ועוד. במקרה שהעסקה בסופו של דבר לא תצא לפועל, עלולים למצוא עצמם מנהלי החברה הרוכשת חשופים לתביעת הפרת סודיות או חוסר תום לב ב"גישה" לסודות המסחריים של חברת המטרה. תביעות מסוג זה כבר הוגשו במדינת ישראל.

 

בכדי להתמודד עם החשיפות הללו יש צורך בהערכות ביטוחית מתאימה. ראשית, נושאי המשרה בחברת המטרה עלולים למצוא עצמם חשופים לתביעות לפי דיני ההתיישנות גם לאחר שבע שנים מעת מכירת החברה. זאת ועוד, במידה ובעתיד ימונה מפרק לחברת המטרה אזי מרוץ ההתיישנות יחול רק מעת מינוי המפרק ואז החשיפה היא למעשה בלתי מוגבלת על ציר הזמן. בשלב ראשון, נושאי המשרה בחברת המטרה צריכים לרכוש פוליסת Run Off לתקופה של 7 שנים לפחות אשר תכסה תביעות עתידיות אשר יוגשו כנגדם בעתיד בגין החלטות ניהוליות רשלניות שארעו עד מועד מכירת החברה. במידה ונושאי המשרה ממשיכים לעבוד בחברה הנרכשת אזי כמובן הם צריכים לוודא כי הפוליסה של החברה הרוכשת תכסה אותם כנושאי משרה בחברת בת וזאת לגבי החלטות ניהוליות רשלניות מיום השלמת העסקה. העלות של פוליסת Run Off הינה בדרך כלל עד 300% מעלות הפוליסה האחרונה של החברה, לתקופה של 7 שנים. כלומר הוצאה חד פעמית לכל התקופה. חשוב מאוד לשמור על גבול אחריות (קרי, היקף הביטוח) שלא יפחת מגבול האחריות האחרון שרכשה החברה מתוך הנחה שגבול אחריות זה אשר עד כה נתן מענה לתקופה של שנה, צריך כעת להספיק לתקופה של 7 שנים. במקרים מסוימים, נכון יהיה לשקול הגדלת גבול אחריות בפוליסת ה-Run Off, ככל שמתאפשר הדבר.

 

בשלב הבא, יש לוודא כי הכיסוי שניתן להם תחת הפוליסה של הרוכשת הולם את צרכיהם ואת הסיכונים הרלוונטיים להם. לדוגמא, נניח שהחברה הרוכשת הינה חברה אמריקאית גדולה הנסחרת בארה"ב לפי שווי של מליארדי דולרים. במקרה זה יש לבדוק האם השתתפויות העצמיות בפוליסת נושאי המשרה של החברה הרוכשת (העלולות להיות בגובה של חמישה או עשרה מליון דולר) ייתנו מענה אפקטיבי לנושאי משרה המכהנים בחברה פרטית ישראלית הפועלת בקנה מידה מקומי. במקרה כזה לדוגמא, יש להשלים את הכיסוי הביטוחי באמצעות מנגנוני שיפוי ופטור מתאימים או להמשיך ולרכוש פוליסה מקומית מצומצמת שתעניק להם הגנה ראויה לחשיפות "קטנות" יותר אך כואבות לא פחות. זאת ועוד, נושא המשרה בחברה הנרכשת צריך לשאול את עצמו האם בפועל ביום הדין יוכל לקבל גישה מהירה ויעילה לפוליסה של ה-corporate האמריקאי שיושב בסיאטל או בקליפורניה ושהמלל הביטוחי שלו תואם את החוק המקומי באותה מדינה. לא אחת אנו ממליצים ללקוחותינו להמשיך ולהחזיק בפוליסה מקומית בהיקף נמוך יחסית (כמה אלפי דולרים בודדים לשנה) אשר תואמת את הדין המקומי ונותנת מענה מיידי ומהיר לחשיפות המקומיות.

 

יש גם לבצע אבחנה בין עסקת מניות (Share Purchase Agreement SPA) לעסקת נכסים (Assets Purchase Agreement APA). בעסקה של מכירת נכסים אל לנושאי המשרה לשכוח את החברה שמכרה את נכסיה וכעת נותרה ריקה מתוכן מהותי אך עם יתרת מזומנים המיועדת לחלוקה לבעלי מניותיה. אם במקרה זה תרכוש החברה Run Off ביום השלמת העסקה אזי כל ההחלטות הניהוליות הכרוכות בחלוקת תמורת המכירה ובניהול הליך הפירוק של החברה לא יהיו מכוסות (כזכור פוליסת ה-Run Off מכסה תביעות שיוגשו בעתיד בגין החלטות ניהוליות שנלקחו עד יום המכירה). יש לתת את הדעת להמשך רכישת פוליסה לחברה המוכרת בכדי לתת מענה הולם לחשיפה מהותית זו.

 

לסיכומו של דבר, מכירת חברה הינה לרוב יום מאושר ומרגש עבור בעלי מניותיה ונושאי המשרה שלה אשר מוצאים עצמם ברגע עשירים, מחוזרים ומסוקרים. אל להם לשכוח דווקא ביום זה ל"הצטייד" במנגנוני ההגנה החשובים ובעיקר הנכונים בכדי שיוכלו להמשיך ולהנות מהצלחתם גם בימים אפורים יותר בעתיד.

 

עבור לתוכן העמוד