PWC

עפר לביא: "על מנת להתמודד עם האתגרים הרבים יש ליצור מערכת של בקרה ניהולית, כזאת שמקלה על הרגולציה אך גם שומרת את היד על הדופק"

15/04/2012

לרכב על גב הנמר - אתגרים מקצועיים בפני ה-CFO.

המפגש נערך בשני לאפריל 2012

נשאו דברים:

משה חורב, מנכ"ל אורקל

 

  פרוטוקול - משה חורב, מנכ"ל אורקל

ניהול אגף הכספים באורקל העולמית – ניתוח אירוע

Sinead Bryan, Vice President Finance, Oracle

  

פרוטוקול - Sinead Bryan, Vice President Finance, Oracle

  Managing Finance in Oracle – my role as a CFO

מצגים בתהליכי M&A

אפרים קריאל, יועץ לפיתוח אסטרטגי, האודן

וידאו סגור לחברי פורום בלבד!

פרוטוקול - אפרים קריאל, יועץ לפיתוח אסטרטגי, האודן

האודן - ביטוחים מיוחדים בנושא מיסוי

תפקידו של ה-CFO – בשינוי תמידי ותובעני

עפר לביא, מנכ"ל מרכז ההשתלמויות, פורום CFO

וידאו סגור לחברי פורום בלבד!

פרוטוקול - עפר לביא, מנכ"ל מרכז ההשתלמויות, פורום CFO

The new role of the CFO

יהודה לוי, מנכ"ל ונהל פעילות HSBC ישראל

 פרוטוקול - יהודה לוי, מנכ"ל ומנהל פעילות HSBC ישראל

בדרך לעסקה- על ההכנה למשא ומתן אפקטיבי בעסקאות M&A רב לאומיות

עו"ד שרון גזית, ראש מחלקת חברות וטכנולוגיה, גולדפרב זליגמן

  פרוטוקול - עו"ד שרון גזית, ראש מחלקת חברות וטכנולוגיה, גולדפרב זליגמן

גולדפרב זליגמן - Multinational M&A

ניהול תזרימי מזומנים - Payment and Cash Management System

Tim Decker, Head of e-Channels, Payments & Cash Management, Europe, HSBC

 פרוטוקול - Tim Decker, Head of e-Channels, Payments & Cash Management, Europe, HSBC

  HSBC - Trends and Features of Electronic Banking

אינפורמציה, מהותיות ומידע פנים

ד"ר אייל סולגניק  CFO אי. די. בי. וחבר ועדת ההיגוי של פורום CFO

עבור לתוכן העמוד