מלם טים

פורום CFO: ההליך המוצע בהצעת חוק ההגבלים העסקיים יוצר ריכוז כוח עודף של הרגולטור כנגד עובדים ונושאי משרה בתאגידים

23/01/2012

בהמשך לנייר העמדה של הפורום להצעת החוק לאכיפה מנהלית ברשות ההגבלים העסקיים, שהוכן לקראת הדיון בועדת הכלכלה שהתקיים אתמול, בהצעת החוק הנ"ל, להלן העדכון מישיבת הועדה:

 

להלן הצלחותינו בדיון על הסעיף הראשון:

1.  סוכם שתהיה הפרדה בין אדם לתאגיד, לרבות בגובה העיצומים.

2.  סוכם שעל הממונה יהיה להיוועץ בוועדה לפני הטלת העיצום ואם תהיה התנגדות גורפת לממונה, הפרוטוקול של הדיון יוכל לשמש כבסיס לערעור על הטלת העיצום. הפרוטוקול יהיה כולל ומלא.

3.  הממונה צריך לציין מראש, ובחקיקה ראשית, מהם השיקולים שיעמדו לנגד עיניו לצורך הטלת עיצומים.

 

נמשיך ונעדכן בהמשך כאשר ידונו שאר סעיפי הצעת החוק.

 

אנו שמחים לדווח כי מצאנו ביו"ר הועדה, ח"כ כרמל שאמה הכהן וביועצת המשפטית של הועדה, עו"ד אתי בנדלר, נכונות לנהל דיון מעמיק ומקצועי בסוגיות השונות.

 

 

נייר העמדה של פורום CFO בנושא הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 14) (עיצום כספי), התשע  נייר העמדה של פורום CFO בנושא הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 14) (עיצום כספי), התשע"ב - 2011

עבור לתוכן העמוד