18.1.11: נייר עמדה בנושא תוכנית להגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני

18/01/2011

השינוי המוצע, שעל פניו נדמה חיובי ומעודד תחרות ושוק חופשי, יפגע גם בעובד וגם במעביד:

1.   בשינוי המוצע, המעביד עלול לאבד שליטה ובקרה על כספי ההפקדות שיצאו מהחברה וכן על סטנדרט של מקצועיות, שירות ועלויות שהחברה מעוניינת להציב – דבר שעלול ליצור פגיעה גם בעובד.

2.   תנאי הפוליסה עלולים להיפגע מבלי שהמעביד יוכל לסייע לעובד.

3.   העובדים יצטרכו ללמוד על הנושא המקצועי הסבוך של חיסכון פנסיוני מאנשים בעלי אינטרס.

4.   בגלל ריבוי מקורות למעביד יהיה קושי רב, עד כדי אי-ישימות, במעקב מסונכרן וכן בקבלת נתונים מדויקים לצורך הדוחות הכספיים ולצורך סיום יחסי עובד-מעביד.

5.   לחברה לא תהיה אפשרות להתערב לטובת העובדים במידת הצורך בשעת צרה (בעיות חיתום, תביעות אבדן כושר עבודה ומקרי מוות).

 

עבור לתוכן העמוד