פורום CFO ממליץ לחבריו לשקול הקמת חברות ניהול

פורום CFO, יוצא בצעד דרמטי וממליץ לחבריו לשקול להקים ולפעול באמצעות חברות ניהול. פעילות הפורום מגיעה בתגובה לתוכנית האוצר לקבוע את תקרות הביטוח הלאומי בפי 8 מהשכר הממוצע במשק, בניגוד להתחייבויות האוצר בעבר להחזיר את תקרת התשלומים לפי 5 מהשכר הממוצע כפי שקבוע בחוק. הפורום העביר לחבריו חוות דעת של עו"ד טלי ירון אלדר, יועצת הפורום ונציבת מס הכנסה לשעבר, ושל פרופ' יוסף גרוס, מומחה בממשל תאגידי, אשר מסבירות את הכדאיות הכלכלית ואת האפשרות החוקית לשכירים לעבור לפעול באמצעות חברת ניהול.
29/08/2010
הגדל

 

תקרת הביטוח הלאומי אמורה להיות, על פי חוק, פי 5 מהשכר הממוצע במשק. בהוראת שעה בתקציב 2009 - 2010 נקבע כי תקרת הביטוח תעלה לפי 10 כד דצמבר 2010. המשמעות היא למעשה תוספת מס של 12 אחוזים (7% ביטוח הלאומי ו-5% ביטוח הבריאות), על כל מי שמשכורתו בין פי 5 לפי 10 מהשכר הממוצע במשק. מכיוון ששיעור מס ההכנסה המרבי הינו כיום 46%, הופך שיעור המס השולי בפועל, לאחר הוספת תשלומי הביטוח הלאומי, ל-58% - מהגבוהים ביותר בעולם. ב-2009, משרד האוצר התחייב כי ההעלאה הינה חד פעמית, אך בתקציב הדו שנתי ל-2011 - 2012 מתכנן משרד האוצר, בניגוד להתחייבות זו, להשאיר את תקרת הביטוח הלאומי פי 8 מהשכר הממוצע.

אל מול אלה, מי שפועל במסגרת חברת ניהול אינו משלם תשלומי ביטוח לאומי ומשלם מס חברות שעומד כיום על שיעור של 25%, ואף צפוי להמשיך לרדת. בתוספת מס בשיעור של 25% על דיבידנד לבעל שליטה, מגיע כיום שיעור המס על הרווחים המחולקים של החברה לכ- 43%.  כלומר, נוצר פער גדול של 15 אחוזים (58% לעומת 43%) בין שיעור המס השולי החל על שכירים ועצמאים שאינם מאוגדים כחברה לבין השיעור החל על עצמאים המאוגדים כחברה.  למעשה, מדיניות האוצר מעודד הקמת חברות פרטיות בדרגות שכר שמעל פי 5 מהשכר הממוצע במשק.

פורום CFO הפיץ לחבריו את חוות הדעת, אשר מסבירות את ההשלכות החוקיות, הדיווחיות והמיסוייות של מעבר לחברת ניהול. בחוות דעתה לחברי הפורום, כותבת עו"ד טלי ירון אלדר: "אנו ממליצים לבעלי הכנסות גבוהות המעוניינים להימנע מתשלום המס הגבוה, לבחון את האפשרות להקים ולפעול באמצעות חברות בשליטתם וזאת לאור החיסכון הרב שנוצר בפעילות באמצעות חברת ניהול." ירון-אלדר מדגימה בחוות דעתה כיצד מהכנסה של 100,000 ש"ח של שכיר יוותרו בידיו 53,412 ש"ח לאחר ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי. לעומת זאת, לאחר הכנסה של 100,000 ש"ח לאדם המעניק את שירותיו דרך חברת ניהול יוותרו, לאחר תשלומי מס חברות, מס דיבידנד, מס הכנסה וביטוח לאומי  59,136 ש"ח.

עו"ד ירון אלדר מבהירה כי יש פה למעשה זהות אינטרסים בין החברות לבין המנהלים, מכיוון שגם החברות ירוויחו ממעבר עובדיהן לחברות ניהול. ירון אלדר מסבירה כי "פעילות באמצעות חברת ניהול מפחיתה את חברות ההפרשה לביטוח לאומי של החברה מקבלת השירות (לשעבר החברה המעסיקה), וזאת מכיוון, שבמערכת היחסים בין החברה מקבלת השירות והחברה נותנת השירות אין חבות תשלום בביטוח לאומי."

פרופ' יוסף גרוס, מחזק את עמדה זו, וכותב בחוות דעתו כי: "מנהלים בכירים, ובכללם מנכ"לים וסמנכ"לי כספים, בהיותם נושאי משרה בחברה, רשאים להקים תאגיד שבאמצעותו יעניקו את שירותיהם המקצועיים לחברה. גרוס מסביר כי "למעבר זה אין כדי להשפיע על חובותיו כלפי צדדים שלישיים, ביניהם החברה, בה מכהן כנושא משרה, ומכאן שאין במעבר זה משום פגיעה באינטרס החברה לה הוא מעניק את שירותי הניהול."

לכתבה בדה מרקר

לכתבה בגלובס

לכתבה בכלכליסט

חוות דעת של עו"ד טלי ירון אלדר בנושא מעבר לחברות ניהול  חוות דעת של עו"ד טלי ירון אלדר בנושא מעבר לחברות ניהול
חוות דעת של פרופ' יוסף גרוס בנושא מעבר לחברות ניהול  חוות דעת של פרופ' יוסף גרוס בנושא מעבר לחברות ניהול
עבור לתוכן העמוד