קינן: "קנסות אכיפה מנהלית דראקוניים – איום מתמיד על מנהלים ודירקטורים"


הגרסה שתובא להצבעה של הצעת חוק אכיפה מנהלית שוללת כל אפשרות לביטוח או שיפוי, ומותירה את הדרג הניהולי והדירקטורים בחברות פגיעים לקנסות אישיים של עד מיליון ש"ח

פורום CFO תומך בעמדתו של פרופ' גושן, יו"ר הרשות לניירות ערך, לאפשר ביטוח ושיפוי לנושאי משרה על קנסות אכיפה מנהלית. לחלופין, מציע פורום CFO להפחית משמעותית את גובה הקנסות או לקבוע תקרת קנס של עד משכורת וחצי למבצע ההפרה
24/08/2010


בעוד שלושה שבועות (14.9.10) תצביע ועדת הכספים של הכנסת על הצעת חוק אכיפה מנהלית, אשר תשנה באופן דרמטי את חשיפתם האישית של נושאי משרה, כולל דירקטורים, לקנסות אישיים בהיקפים גדולים. החוק יאפשר לרשות לניירות ערך לשפוט ולקבוע עונשים וקנסות עד גובה של מיליון ש"ח ליחיד ו-5 מיליון ש"ח לתאגיד על רשימה ארוכה של הפרות של חוק ניירות ערך, חוק היועצים או חוק הנאמנות ללא צורך בהליך פלילי או באישור בית משפט. למרות הקנסות הגבוהים, רשימת ההפרות מתייחסת לעברות רשלנות שלא היו מספיק חמורות בכדי להעבירן להליך פלילי.

נגה קינן, יו"ר פורום CFO, אמרה כי: "לא יעלה על הדעת שסמנכ"ל כספים שמרוויח 40,000 ש"ח בחודש יוכל לקבל קנס של מיליון ש"ח על טעות של רשלנות. מדרגת הקנס של מיליון ש"ח חלה על כמעט כל דבר ואפילו על זוטי דברים כגון אי פרסום של פרט בהודעה לעיתונות. סמנכ"ל כספים בחברה ציבורית קטנה או בינונית, גם אם ימכור את ביתו וימשכן את אשתו וילדיו, לא יוכל לעמוד בתשלום קנס כזה. ההצעה הנוכחית תעמיד מנהלים ודירקטורים רבים במצב בלתי אפשרי ובסיכון אישי עצום ובלתי מידתי. במצב כזה, כל טעות טכנית קטנה עלולה להביא לחורבן כלכלי של אנשים, וכל זאת ללא צורך בהוכחות הנדרשות בהליך פלילי."


בדיון בוועדת כספים הציע גושן להכניס בחוק סעיפים אשר יאפשרו לחברות לשפות ולבטח נושאי משרה, והסביר כי "העובדה שאתה עושה ביטוח, זה לא אומר שאתה באותו רגע אתה מתנתק לחלוטין מהמשטר שחל עליך מבחינת האחריות שמוטלת עליך, מכמה סיבות: סיבה ראשונה זה שיש מרכיב של השתתפות עצמית שאתה תמיד צריך לשאת בו. סיבה שנייה, מבחינה כלכלית סך כל הפרמיות שהתאגיד משלם גבוה יותר מהשווי של כל העיצומים." למרות עמדתו של גושן, נותרו הביטוח והשיפוי מחוץ להצעת החוק. הנוסח הנוכחי של החוק, אשר יובא להצבעה אם לא יהיו בו שינויים של הרגע האחרון, אפילו מרחיק לכת עד כדי קביעה מפורשת כי: "תאגיד או בעל שליטה בו לא ישפה ולא ישלם, במישרין או בעקיפין, עיצום כספי שהוטל על התאגיד, על בעל השליטה או על עובד".


פורום CFO תומך בעמדתו של גושן לאפשר ביטוח ושיפוי לנושאי משרה על קנסות אכיפה מנהלית. לטענתה של קינן: "מי שמבוטח לאמ באופן רשלני בשל כך - גם אם יש לאדם ביטוח לרכב, הוא לא ייתנגש בכוונה בעץ."

לחלופין, במידה ולא יאושר ביטוח ושיפוי לנושאי משרה, דורש הפורום להפחית משמעותית את גובה הקנסות או לקבוע תקרה של עד משכורת וחצי ממשכורתו של מבצע ההפרה.

לכתבה בגלובס

עבור לתוכן העמוד