פרופ' ברנע לפורום CFO: מומלץ לחברות לתגמל מנהלים באמעצות "מניות חסומות" שיוחזקו ע"י נאמן, ובכך להפחית את שווי האופציות בדו"חות החברה

14/07/2010
הגדל

פרופ' אמיר ברנע, מי שעמד בראש ועדת ברנע למבנה התשקיף הבורסאי, נאם בנושא תגמול בכירים בטקס הענקת מלגה ע"ש אורן שטיינברג ז"ל שקיים פורום CFO. ברנע אמר כי "תגמול מנהלים חשוב כדי ליצור איזון אינטרסים בין הבעלים והמנהל, כדי לתמרץ מנהלים ובמיוחד כדי לקבוע מחיר פרישה גבוה לשימור נאמנות המנהל לחברה ויצירת יציבות ניהולית. מי שעומד לעשות תוכנית תגמול מנהלים שכוללת מרכיב של אופציות צריך לקחת בחשבון שבסיטואציה הנוכחית תקבע לו עלות גבוהה בדו"ח הכספי עם השלכות ציבוריות נלוות". יחד עם זאת, ברנע ציין כי למרות הדיון הציבורי על תגמול המנהלים, אין לדעתו "הבנה למרכיבי התגמול וצורת חישובם החשבונאית, גם לא בקרב חברי הכנסת".

 

פרופ' ברנע ביקר את שיטת החישוב הנוכחית לשכר הבכירים והזכיר ש"דרישות הדיווח החשבונאיות על שכר בכירים כורכות בסכום אחד תשלומי שכר, בונוסים, הטבות פרישה (חד פעמיות) ושווי אופציות, נתון שאיננו בר השוואה לשכר של עובד שכיר ממוצע ובכל זאת פוליטית הוא מושווה אליו." ברנע הדגיש במיוחד את הפער הקיים בין הדיווח החשבונאי על שווי אופציות לבין שוויון בפועל אשר נובעת לדבריו "מאופן חישוב נוסחת בלק ושולס, ובאופן ספציפי מושפעת מרמת  התנודתיות הגבוהה בשווקים בשנתיים האחרונות הגורמת לשווי האופציות החשבונאי להיות גבוה, למרות שאין לכך קשר לשווי האופציות האמיתי."

 

כפתרון לחברות, פרופ' ברנע מציע לעשות שימוש באופציות עם תקופת פקיעה קצרה אשר יומרו למניות חסומות ע"י נאמן. מניות חסומות הן מניות "נכות" ששוויון נמוך ממניה סחירה. הפקדתן משיגה את המטרה של המשכיות הניהול. שווי האופציות הוא נמוך עקב התקופה הקצרה ועקב החסימה. בתקופות מסוימות, שווי אופציות אלה היא כמחצית משוויין של אופציות רגילות.

 

עוד התייחס ברנע לתוכניות תגמול מנהלים לחברות שבהסדר חוב. לכאורה, בחברות כאלה קשה יותר לתגמל מנהלים בשל הלחץ הציבורי ולחץ מחזיקי האג"ח, וזאת דווקא בעת שניהול איכותי ומתמשך בחברות אלה הוא קריטי. ברנע הסביר כי "דווקא חברה שעתידה אינו ברור צריכה ליצור תוכנית שתגרום למנהלים להמשיך ולכהן בה. צריך למצוא זהות אינטרסים של המנהלים עם בעלי איגרות חוב." הפיתרון שברנע מציע מבוסס על הצמדת הבונוס למנהלים בשיפור (הפחתה) בתשואות אג"ח. מתכונת זו ניתנת לביצוע, עלותה נמוכה והיא מבטיחה אינטרס משותף למנהלים, בעלי המניות ולנושים.

 

לכתבה בגלובס

 

לכתבה בדה-מרקר

 

לכתבה במעריב עסקים

עבור לתוכן העמוד