נסרדישי במפגש עם פורום CFO: שכר הבכירים הגבוהה מרגיז ומקומם. לא יכול להיות שפערי העוני גדלים ואנשים יחיו ממשכורות של מעל מיליון ש"ח בחודש.

במפגש שנערך היום בין הנהלת רשות המסים לפורום CFO, המאגד את מנהלי הכספים של החברות המובילות בישראל, הציג יהודה נסרדישי, מנהל רשות המסים, את תפיסת עולמו בנושא שכר הבכירים. נסרדישי אמר שהוא עצמו צמח מלטה כגובה מס, ושכר הבכירים הגבוה כיום מזעזע אותו. הוא ציין כי הוא הציג את עמדתו בדיוני הוועדה הממשלתית בנושא, והסביר כי "יש לבחון דרכים להגבלת שכר הבכירים כגון חיזוק הדירקטורים או העברת אישור שכר הבכירים לאסיפה של בעלי המניות."

17/05/2010

 

 

נגה קינן, יו"ר פורום CFO, אמרה כי "אסור לעשות שימוש במערכת המס להגבלת שכר הבכירים. בהתייחסה להיקף הצמיחה הצפוי לשנה הקרובה אמרה קינן כי, "חשוב שתצא מכאן הקריאה להמשך המתווה של הפחתות מסים, בהתאם להתחייבויות המדינה. אסור לעכב את הפחתות המסים. המדיניות העדיפה היא קיצוץ בהוצאות המדינה לצד מדיניות אגרסיבית של עידוד צמיחה והגדלת התעסוקה."

 

נסרדישי: אנו צופים שהכנסות המדינה מגביית מסים ב-2010 יגיעו לכ-190 מיליארד ש"ח

 

נסרדישי גם התייחס בדבריו לתהליך בניית התקציב הדו-שנתי ל-2011-2012 אשר נמצא בימים אלא בעיצומו במשרד האוצר. נסרדישי הסביר כי "הבסיס לבניית תקציב 2011-2012 הוא גביית המסים לשנת 2010  תוך ביצוע הערכות לגבי אינדקטורים כלכליים של שיעור צמיחה ועליית מחירים."

 

"הכנסות רשות המיסים בחודשים ינואר – אפריל 2010 הסתכמו ב – 62 מיליארד ש"ח לעומת 55.2 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות עלו ההכנסות בשיעור ריאלי של 6.4% ו-  1.7 מיליארד ש"ח מעבר ליעד שנקבע בתקציב לשנת 2010. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מהעלייה בצמיחה מעבר לאומדנים בבסיס התקציב." לדברי נסרדישי הוא מעריך כי ההכנסות ב 2010 יסתכמו ב כ 191 מיליארד ₪ אך יש להיות עם היד על הדופק בכל הקשור למגמת הצמיחה. נסרדישי ציין כי התייעלות מערכת המס יכולה להביא לתוספת הכנסות אבל הצמיחה היא זו שמשפיעה באופן המשמעותי על המגמות בתזרים ההכנסות ממסים.

 

המפגש מתקיים באופן מסורתי אחת לשנה, ובו דנים צוותי עבודה של פורום CFO ורשות המיסים בנושאים משותפים למגזר העסקי ולרשות. במפגש השנה דנו המשתתפים במיסוי בין-לאומי, במיסוי שינויי מבנה (פיצולים, מיזוגים ורכישות), במיסוי שוק ההון, בעידוד השקעות הון באמצעות מיסוי ובמיסוי אופציות לעובדים. במפגש השתתפו, לבד מנסרדישי וקינן צמרת ה-CFOs והנהלת רשות המסים ובהם גם אהרון אליהו, הסמנכ"ל לעניינים מקצועיים ברשות המסים, משה מזרחי, היועץ המשפטי לרשות, רגינה אונגר CFO שרם פודים, אילן קליגר CFO אלון חברת הדלק ויוסי טנא CFO אורמת.

עבור לתוכן העמוד