Ynet - מנהל רשות המיסים, יהודה נסרדישי מגיב לראשונה על הפרסום לפיו באוצר שוקלים לדחות את יישום התוכנית: "מתנגד להקפאת הפחתת המיסים"

"הרצון להעלות מיסים בשעת משבר מובן, אך הוא עלול להביא לירידה בגבייה" כך מנהל רשות המסים, יהודה נסרדישי, אשר הגיב לראשונה בפומבי על הפירסום, לפי באוצר הועלתה הצעה להקפיא את הפחתת המסים המתוכננת ל-2009. "אני מתנגד בכל תוקף להקפאת התוכנית. עצירת התוכנית עשויה בפועל בסופו של יום להביא לירידה בגביית המיסים", אמר נסרדישי במסגרת מפגש מועצת פורום CFO (מנהלי כספים ראשיים) בנמל אשדוד.
9/11/2008 13:00
לכתבה המלאה  לכתבה המלאה
עבור לתוכן העמוד