TheMarker OnLnie: עיני: "אשבית המשק בגלל משבר הדולר"

חיים כהן, מנכ"ל כלל ביטוח אשראי ויועץ לוועדת מימון בפורום CFO, אמר כי ביצוע הגנות אפשרי לטווח קצר וארוך. לדבריו, מן הראוי היה לבצע הגנות כבר לפני חצי שנה. מי שמתחיל לתכנן היום הגנה צריך להביא בחשבון, שהדולר יכול להיחלש עד לשער של 3.30-3.00 שקלים. מי שקורא להורדת ריבית, הוסיף, צריך לזכור, שעלולה להיות לכך השפעה שלילית על עליית האינפלציה על מרכיבים צמודי מדד בחשבונאות לאומית (הוצאות ממשלה) והשפעה הרסנית על חברות שהנפיקו חוב צמוד מדד.
4/02/2008
לכתבה ב-TheMarker OnLine  לכתבה ב-TheMarker OnLine
עבור לתוכן העמוד