Ynet: נשים מנהלות

על פי D&B, שיעור המנכ"ליות עמד בשנת 2007 על 8.4%, לעומת 6.6% בשנה הקודמת. בתפקידי הניהול המשניים ניתן לראות שיעור גבוה יותר של נשים, בעיר בתחום משאבי אנוש.
1/01/2008
לכתבה ב-YNet  לכתבה ב-YNet
עבור לתוכן העמוד