פורום CFO: "יש להוריד את שיער המס למפעלים מאושרים ל-14% ולהגדיל את תקציב המענקים "

בנייר העמדה שהוגש לשר האוצר ולשר התמ"ת, כמו גם לראש אגף תקציבים, למנהל רשות המיסים ולמנהל מרכז ההשקעות, קורא הפורום לפעול בדחיפות לשינוי החוק לעידוד השקעות הון: "יש להוריד את שיעורי המס למפעלים המאושרים ל- 14%, להגדיל את תקציב המענקים ל- 800 מליון שקלים ולבצע שינויים בתנאי הסף בתקנות שחיקת המחזורים"
2/12/2007

פורום CFOקורא לשר האוצר ושר התמ"ת לפעול לשינויים דחופים בחוק לעידוד השקעות הון:

התמריץ לתעשיית ההי-טק, הנסמכת ברובה על מסלול המס, הולך ונעלם, כתוצאה מהפחתת שיעורי המס לכלל החברות במשק. בעבר כאשר היה מס החברות הכללי 36%, עמד שיעור המס לחברות במסלול המס על כ-25% בממוצע. כיום, עם הורדת שיעורי המס לא חלה ירידה בשיעור המס לחברות במסלול, דבר העלול לגרם לשחיקה בערך התמריץ. הפורום קורא להפחתת שיעורי המס למפעלים המאושרים על ידי משרד התמ"ת ל-14%. הבסיס לקריאה זו טמון בסיכון היזמי הכרוך בפעילות תעשייתית חדשנית. "תחת שיעורי מס גבוהים, כפי אלה הקבועים היום בחוק, אנו צופים כי משקיעים רבים יבחרו שלא להשקיע בישראל או, למצער, להעביר חלק מפעילויות החברה לחו"ל" טוען הפורום.

איתן אברמוביץCFOרד ויו"ר הועדה לעידוד השקעות הון בפורום CFO: " יש להוריד את שיעורי המס ל-14%. זאת על מנת למנוע את שחיקת ההטבות הצפויה עקב הורדת שיעורי המס ולתת עדיפות לסקטורים המהווים את מנועי הצמיחה של ישראל."

תיקון נוסף שיש להכניס בחוק, על פי עמדת הפורום, הוא בנושא הגדלת תקציב המענקים: "בשנים האחרונות  צומצם תקציב המענקים בצורה משמעותית ביותר ואנו נתקלים בחברות רבות, אשר בעבר קיבלו מענקים ממשלתיים בהתאם לחוק, פונות למרכז ההשקעות כדי לתבוע מענקים, אך אלה נדחות ו/או לא נדונות מפאת חוסר תקציב." אי לכך הפורום סבור כי תקציב מרכז ההשקעות במסלול המענקים צריך להיות כ- 800 מיליון ש"ח לשנה, ואף מעבר לכך.

לטענת אברמוביץ, יש לצמצם את זמן ההמתנה לתשובה ממרכז ההשקעות: "בשל חוסר בתקציב מענקים, חברות עתירות בהשקעות הון ועומדות בקריטריונים הכלכליים ממתינות זמן רב לתשובה לבקשתם למענקים. המתנה ממושכת זו יוצרת חוסר ודאות הן בקרב החברות והן בקרב המשקיעים. על משרד התמ"ת לספק תשובות מיידיות לבקשות למענקים".

צאיג התייחס לעמדת הפורום בנושא: " הגשנו בקשה להגדלת תקציב המענקים ל-800 מליון שקלים, בתקווה כי בסוף נקבל חלק נכבד מן הסכום" . לגבי חוסר הוודאות בהם נתונות החברות אמר צאיג: " יקבע תאריך מסוים בו נדון בכל הבקשות וניתן תשובה חד משמעית למניעת אי הוודאות. כל שנה החברה תדע עד סוף השנה האם תקבל מענקים או לא."

עוד בעניין זה, דרש הפורום קיצור תקופת ההמתנה במעבר בין מסלולים, במיוחד לאור המחסור התקציבי במסלול המענקים.

הפורום פועל גם לשינוי תקנות שחיקת המחזורים. התקנות החדשות מחייבות עמידה בתנאי סף של השקעה במחקר ופיתוח, העסקת עובדים בעלי השכלה אקדמית והחלפת חלק משמעותי ממוצרי החברה. לטענת הפורום, התקנות מצמצמות, עד מאוד, את היקף המפעלים הזכאי להטבות ועל כן יש לשנותן. לבקשת מרכז ההשקעות, יגיש הפורום נייר עמדה בנושא.

Bizportal  Bizportal
עבור לתוכן העמוד