פורום CFO קיבל בסיפוק את התיקון לשווי רכב בדרגה 2 שעבר אתמול בועדת הכספים וקורא להפחתות מס על אביזרי בטיחות ורכבים "ירוקים"

פורום CFO, שהוביל את המאבק כנגד העלאת שווי רכב בדרגה 2 מעל 320 ₪, מברך על אישורה של ועדת הכספים את הצעת התיקון לחוק שאושרה אמש בועדת הכספים, המאמצת את עמדת הפורום למניעת הפגיעה במעמד הביניים, וקובעת כי שווי השימוש ברכבים בקבוצה 2, בניכוי הפחתות המס, יעלה לעובד ב-300 שקל בלבד.
28/11/2007

על פי ההצעה, שגובשה ע"י ח"כ סטס מיסז'ניקוב, יו"ר ועדת הכספים ובועז סופר סמנכ"ל רשות המיסים, יופחת מס ההכנסה משכר הנטו של עובד בשכבות הביניים המשתכר 7,000-16,000 שקל בחודש. הפחתה זו תצמצם את העלאת שווי השימוש ברכב ל-300 שקל, ואף פחות. תיקון זה מאמץ את עמדת פורום CFOשקבע כי "תוספת התשלום על רכב צמוד ממקום העבודה לא יעלה על 320 שקל". 

עם זאת, שווי הרכב שנקבע לדרגות הגבוהות, 4-7, אינו שווי כלכלי אמיתי. לטענת הפורום יש לתקן את שווי הרכב לדרגות הגבוהות בהמשך הפחתות המס על אביזרי בטיחות ועל רכבים "ירוקים". נייר בנושא זה מוכן בימים אלו בפורום.

עבור לתוכן העמוד