בעקבות פס"ד פזגז: פורום ה-CFO ורשות המסים החלו במגעים במטרה לפתור את המחלוקת בנוגע להוצאות המימון של חלוקת דיבידנדים

בפגישה שנערכה בין ג'קי מצא ונגה קינן הודיע מצא כי הורה להקפיא שומות של חברות הנמצאות במצב דומה לפזגז עד שיובהר מתי מותר להכיר
בהוצאות המימון של דיבידנד
25/12/2006

פורום ה-CFOורשות המסים החלו במגעים במטרה לפתור את המחלוקת בין רשות המסים ובין המגזר העסקי בכל הנוגע להכרה בהוצאות המימון של חלוקת דיבדנדים. המגעים החלו בעקבות  פסק הדין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליוןשקיבל את טענת רשות המסים ולפיה לא יוכרו הוצאות מימון בגובה חלוקת הדיבידנד. פס"ד זה יצר סיטואציה בעייתית ביותר, באשר רובן המכריע של החברות ממונפות, במידה ולא ייקבעו סייגים לקביעה זו, המשמעות היא שברוב החברות במשק – לא יוכרו הוצאות מימון בגובה חלוקת הדיבידנד.

בפורום ה-CFO, המאגד את סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק, טוענים כי על רשות המיסים לקבוע, בחוזר ואח"כ בפסיקה, כי ענין זה לא יחול על חלוקת דיווידנד המותרת ע"י חוק החברות או למצער על חלוקת רווחים מותרים לחלוקה. לדברי נגה קינן, יו"ר פורום ה-CFO, בהעדר סייגים אלו, יווצר מצב בו חברות יקחו הלוואות מיותרות ויקרות לצורך רכישת ציוד, בעודן שומרות כסף נזיל לחלוקת דיבידנד. "דבר זה יגרום לניהול לא יעיל של חברות, על כל המשתמע מכך, ובכלל זה הוצאות מימון גבוהות יותר בגין לקיחת הלוואות בעיתוי לא אופטימלי" אמרה קינן.

בפגישה שנערכה בין קינן ובין ג'קי מצא, מנהל רשות המסים, הציגה קינן את תביעת הפורום ולפיה כל דיבידנד שמחולק כחוק ועל פי הנחיות חוק החברות, או לחילופין כל דיבידנד שמחולק מרווחים מותרים לחלוקה - לא יחשב כסכום שבגינו לא יוכרו הוצאות מימון על הלוואות. "רשות המסים צריכה לקבוע כי כל דיבידנד שמחולק כחוק, הוצאות המימון שלו יוכרו לצורך ניכוי מס. בכדי להבטיח וודאות לאורך זמן, על רשות המסים לקבוע את ההגדרות הללו בחוק" אמרה קינן.

מנהל רשות המסים אמר כי רשות המסים קיימה שתי ישיבות עם הפרקליטות ומשרד המשפטים מתוך מטרה לבחון את פסק הדין ולקבוע באילו נסיבות הוצאות מימון הנובעות מלקיחת הלוואה לצורך דיבידנד יהיו מותרות בניכוי מס. "על פי פסק הדין ברור שבלקיחת הלוואה לצורך דיבידנד, הוצאות המימון לא יהיו מותרות בניכוי מס. אנו מתנגדים לדיון נוסף מכיוון שבנסיבות המקרה ההחלטה היא נכונה" אמר מצא. יחד עם זאת, מצא טען כי גם בית המשפט קיבל את ההחלטה רק בנסיבות המקרה הספציפי.

בפגישה חשף מצא כי ישנם מקרים דומים העומדים כיום בפני פקידי השומה וכי הוא הורה להקפיא את השומות עד שיקבעו הקריטריונים הברורים.

שני הצדדים סיכמו להמשיך במגעים על מנת להגיע להסכמה בעניין.

אתר גלובס   אתר גלובס
גלובס  גלובס
עבור לתוכן העמוד