טיוטת החוק לעידוד השקעות הון מותירה מחוץ לחוק חלק נכבד מהתעשיה

נגה קינן: התקנות המוצעות בנוגע לשחיקת המחזור של חברות ההיי-טק פוגעות לרעה בחברות, וזאת בניגוד להתחייבות רשות המסים והתמ"ת שלא לעשות זאת
10/07/2006

על פי טיוטת התיקון לחוק עידוד השקעות הון חלק מחברות ההיי-טק ישארו מחוץ למסגרת החוק ולא יוכלו להינות ממנו. כך טוענים בפורום ה-CFO המאגד את סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק. בנייר עמדה של הפורום שנשלח, בין השאר,  לשר האוצר, שר התמ"ת ומנהל רשות המסים, טוען הפורום כי התיקון המיועד בכל הנוגע לשחיקת המחזורים פוגע בחברות ההיי-טק, וזאת בניגוד להתחייבויות קודמות.

 

"יש להבין את ההבדל בין התעשיה המסורתית לתעשיה עתירת הטכנולוגיה" אומרת נגה קינן, יו"ר פורום CFO, "תמיד נרצה מחשב חדש יותר, משוכלל יותר וזול יותר מהמחשב הקודם שקנינו. דרישה זו של הצרכנים היא הגורמת לאופיה המיוחד של התעשיה הטכנולוגית שבה מטרת ההשקעות החדשות היא לפתח מוצרים חדשים שיבואו במקום המוצרים הקיימים. כל מוצר חדש הורג את המוצר הקודם. זאת בניגוד לתעשיה המסורתית המאופיינת ע"י השקעות הבאות לפתוח עוד קו ייצור שיגדיל את מחזור המפעל. כך שבעוד התעשיה המסורתית זוכה להגדלת מחזור המכירות עם הגדלת ההשקעה במפעל, התעשיה הטכנולוגית מאופיינת במחזורים נשחקים".

 

החוק לעידוד השקעות הון, מיועד להעניק את סיוע המדינה למשקיעים במפעלי תעשיה ומותנה בהגדלת המחזור. הפער בין המחזור לפני ההשקעה והמחזור אחרי ביצוע ההשקעה הוא המזכה בסיוע המדינה.  לאור ההבדל בין התעשיה המסורתית והתעשיה הטכנולוגית, הוחלט, לפני שנים, על "נוהל שחיקת מחזור" המיועד לחברות עתירות טכנולוגיה, ומהותו, אחוז מסויים בו נשחק מחזור הבסיס, ומאפשר לכן לחברות הטכנולוגיות לקבל את סיוע המדינה כמו עמיתיהם בתעשיה המסורתית. שאחרת, כל החוק לעידוד השקעות הון בתעשיה איננו רלוונטי להן, ובהיעדר חוק אחר לעידוד ההשקעות במשק, נותרת תעשיה זו, "קטר הצמיחה של המשק", ללא כל תכנית עידוד. יש להדגיש, כי רוב החברות הטכנולוגיות אינן מבקשות מענק מהמדינה, כפי שמקובל בתעשיה המסורתית, אלה פונות למסלול החלופי של הטבות ממס.

 

לפני כשנה בערך, הוחלט על מעבר ל"מסלול ירוק" לחברות, והחלפת שיקול הדעת של מרכז ההשקעות במשרד התמ"ת, בקובץ נהלים המנוסחים בבהירות והמאפשרים לחברות להחליט בעצמן אם הן זכאיות להטבות המס הכרוכות במעמדן כמפעל מאושר. נוהל שחיקת מחזור לא תוקן עד אחרונה, עת הפיץ משרד האוצר את התקנות החדשות הנוגעות לנוהל זה.

 

בתהליך המעבר למסלול הירוק, האוטומטי, התחייבה רשות המיסים, כמו גם משרד התמ"ת, כי החברות לא יפגעו מהמעבר. פגיעה ראשונה כבר קרתה בפועל עם עיכוב הוצאת התקנות בנוגע לשחיקת מחזורים. פגיעה שניה היא בהרעה המשמעותית הגלומה בתקנות המוצעות. טיוטת התקנות, כפי שהיא מנוסחת כעת, מותירה מחוץ לחוק את חלקה הגדול של התעשיה עתירת הטכנולוגיה.

 

פורום ה-CFO טוען כי יש לתקן את הטיוטא לחוק בשני נושאים משמעותיים. הראשון – לעצם הגדרת מפעלים עתירי טכנולוגיה. בחוק הישן, נקבעו שני תנאים כמותיים ועוד תנאי איכותי -  להגדרת מפעל כעתיר טכנולוגיה. התנאים הכמותיים (מינימום 7% השקעה במו"פ, ומינימום 20% עובדים אקדמאים העוסקים בתחום) אינם במחלוקת, וגם לא שונו בתקנות החדשות. התנאי האיכותי – דהיינו מחזוריות טכנולוגית גבוהה, אושרה בעבר ע"י בדיקת התוכנית במרכז ההשקעות. לאור הסרת גוף שיקול הדעת, קובעות התקנות שני קריטריונים מצטברים להגדרת מחזוריות טכנולוגית גבוהה. ואולם תנאים אלו מחמירים ביותר וישאירו מפעלים עתירי טכנולוגיה רבים מחוץ למסגרת החוק. בנוסף, יש בהחמרה זו משום הפרת ההבטחה השלטונית "שלא להרע את מצב החברות". פורום ה-CFO מבקש את מחיקתם של שני הסעיפים הללו. מחיקה זו לא תגרום כל עיוות של החוק שכן שני התנאים הכמותיים מגדירים היטב את התעשיה עתירת הטכנולוגיה. מחזוריות טכנולוית גבוהה היא תוצאה ולא גורם מאפיין. בדיקה קלה בנתוני האישורים של מרכז ההשקעות יראה כי אין קבוצה המכילה חברות העונות על שני הקריטריונים הכמותיים שלא ענו על הקריטריון האיכותי ולא קיבלו אישור מרכז ההשקעות. לחילופין מציע הפורום לקבוע כי התנאים החדשים יהיו חליפיים ולא מצטברים.

 

לדברי קינן לא ניתן לקבוע קריטריונים אוטומטיים ללא אפשרות לערער על כך. "לא יתכן שהתחליף לשיקול הדעת יתבסס על קריטריון של הכל  או לא כלום" אומרת קינן. "ומה לגבי חברה שמראה מערך יחסים אחר בין כלל התנאים - למשל - 10% השקעה במו"פ, 25% עובדים אקדמאים, 33% תחלופת מוצרים ו-33% תחלופה טכנולוגית?" שואלת קינן. "היא לא זכאית לכלום?! " יש לאפשר לחברה, במקרה כזה, לקבל רולינג של מרכז ההשקעות אשר יבחן את החברה בהתאם לשיקול האיכותי הקודם.

 

עוד דורש הפורום החזרת המצב לקדמותו אשר בו שווי הנכסים היה מופחת ולא שווי מקורי כפי שמוצע בטיוטא שלפנינו.

 

לגבי מפעלים בהם לא הייתה הכנסה בכ"א משמונה השנים האחרונות – אין כל צורך להכביד עליהם, ולדרוש מהם להראות החלפת מוצרים או נכסים יצרניים תוך זמן קצר יותר מאשר מפעלים אחרים. להיפך, קבוצה זו מאגדת בעיקר את החברות החדשות, אשר למדינה ענין בעידודן. אשר לכן – מבקש הפורום ביטולו של נוהל מוצע זה.

 

פורום ה-CFO מציע לנצל הזדמנות זו ולתקן את גובה שחיקת המחזור העומדת כיום על 10%, דהיינו שחיקה מוחלטת בתוך 10 שנים. רק לשם השוואה – ניתן לקחת את גובה הפחת על ציוד טכנולוגי הנרכש ע"י חברות והעומד כיום על 3-5 שנים.  אשר לכן, מבקש הפורום להעלות את גובה שחיקת המחזור למינימום של 20%, כלומר שחיקה בתוך 5 שנים.

 

טענה נוספת של פורום ה-CFO מתייחסת לדרישה כי תוכניות שאושרו כבר ע"י מרכז ההשקעות, לא יכובדו על ידי המדינה, והחברות ידרשו לעמוד בקריטריונים המחמירים החדשים. "יש טעם לפגם בתקנה שאיננה מכבדת אישור בכתב הקיים בידי המפעל ממרכז ההשקעות. הדבר נוגד רציפות החוק מחד ומפר את ההתחייבות השלטונית שפורטה למעלה מאידך" אומרת קינן. הפורום דורש לכן, כי מפעל אשר יש בידיו אישור מהמנהלה להפחתת מחזור בסיס, יהא נחשב כאילו עמד בכל התנאים הנדרשים.

 

לדברי קינן, טיוטת הצעת החוק מותירה למעשה את מרבית חברות ההיי-טק המהוות את הקטר של המשק, מחוץ לקריטריונים המזכים בהטבות. בכך החוק הופך ללא רלוונטי  וללא אטרקטיבי לחברות המחפשות להשקיע בישראל. בנוסף, התקנות המוצעות בנוגע לשחיקת המחזור של חברות ההיי-טק פוגעות לרעה בחברות, וזאת בניגוד להתחייבות רשות המסים והתמ"ת שלא לעשות זאת.

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד