אין דבר כזה "תכנון מס אגרסיבי". ישנו תכנון מס חוקי וישנו תכנון מס לא חוקי!

15/06/2005

פורום ה-CFO יוצא בחריפות נגד כוונת רשות המסים לפתוח בחזית נגד תכנוני המס האגרסיביים, במסגרת התכנית הכלכלית. בפורום, המאגד את סמנכ"לי הכספים של החברות הגדולות במשק, טוענים כי יש להילחם בתופעה של העלמות מס אולם אין כל משמעות למונח "תכנון מס אגרסיבי" וכל מטרתו היא לזרוע פחד בקרב החברות והנישומים תוך איום בנקיטת צעדים פליליים נגד מתכנני המס במשק. עוד טוענים בפורום כי האיום בהליך פלילי נועד לשמש, לעיתים, כאמצעי לחץ על נישומים במטרה להגיע להסכם על השומה.

לטענת הפורום, גם בית המשפט קבע כי שאיפתם הלגיטימית של אנשי עסקים בעולם כולו היא להפחית מחבות המס, ולעיתים היבטי המס נמנים עם השיקולים המכריעים לביצוע עסקאות מסחריות. בפורום טוענים כי הפעלת ה"שוט הפלילי" כנגד תכנוני מס, ובכללם "תיכנונים אגרסיביים" אינה חוקית. לדברי נגה קינן, יו"ר פורום ה-CFO ישנם שני סוגי תכנוני מס: או שהתכנון חוקי, כלומר עומד בתנאי החוק או שהתכנון אינו חוקי ואז הוא אסור. "השימוש במונח 'תכנון אגרסיבי' הוא נסיון, אותו לייצר נורמות חדשות שלפיהן ישנו תכנון מס שהוא גם חוקי וגם לא חוקי כאחד. בכך, מגדילה רשות המיסים את השטח האפור במקום לצמצם אותו" טוענת קינן.

בפורום טוענים עוד כי הנסיון לייעל את גביית המס וליצור הרתעה מפני אי קיום הוראות החוק תוך שימוש שרירותי בכלי "השוט הפלילי" אינו קביל וככל הנראה גם לא יעיל בראיה כוללת ולאורך זמן. בפורום אומרים כי יש לאמץ את הנהוג בארה"ב ובאנגליה בהן הגשת כתב אישום פלילי נגד עברייני מס נעשית רק במקרים קיצוניים כאשר יש רצון להרתיע.

"למרבה הצער, במשך השנים בהן נמשכים 'מאמצי הרתעה נגד עבריינות מס' התפתחה גישה בקרב רשויות המס, לפיה כל אזרח, נישום או עוסק, הוא מעלים הכנסה פוטנציאלי או אפילו פעיל שטרם נתפס, ונעשה שימוש יתר בהרתעה פלילית. המציאות מראה כי ריבוי משפטים פליליים אינו מקטין את ההשתמטות מתשלום מס. באנגליה, לדוגמא, מוגשים רק כ-20 כתבי אישום בתחום הפיסקלי בשנה, מתוך סברה כי ריבוי משפטים על עבירות מס מחליש את השפעת הענישה וגורם למחיקת הדימוי השלילי של עבריין המס שהורשע. מדיניותה המוצהרת של בריטניה היא, כי משפטים בגין עבירות מס צריכים להיות שמורים למקרים החמורים ביותר בהם קיימים הזדון והכוונה להתחמק ממס כגון זיוף או מרמה" אומרת קינן.

הפורום סבור כי, בדומה לנעשה בעולם, הטיפול בתכנוני מס בלתי חוקיים צריך להתמקד במישור השומתי בלבד. זאת באמצעות שימוש בסנקציות אזרחיות, כגון קנסות, על נישומים שביצעו עסקאות מלאכותיות נעדרות כל בסיס כלכלי, על פי קריטריונים שקופים שתקבע רשות המסים. דרך טיפול זו תהיה אפקטיבית ובעלת השפעה גדולה יותר על המשתמטים מתשלום מס.

בפורום ה-CFO דורשים מרשות המיסים הדדיות והגינות דו צדדית, אשר תחייב גם את רשויות המס, אשר מוציאות לעתים שומות מס חסרות כל הגיון כלכלי, גם כאשר לא נוצר לחברה רווח אמיתי, לקחת על עצמן סייגים.

עבור לתוכן העמוד