עלייה במדד "הסביבה העסקית" של פורום ה – CFO: רשות ניירות ערך מקבלת את הציון הגבוה ביותר ומרכז ההשקעות הנמוך ביותר

14/08/2005

בסקר "הסביבה העסקית" החצי שנתי שערך פורום ה-CFO בקרב סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק עולה כי חלה עלייה בהערכתו של המגזר העסקי את פעילותם של גופי הממשל הכלכליים. בסקר שנערך ע"י מכון שילוב למחקרים ותכנון אסטרטגי נבדק "מדד הסביבה העסקית" המהווה את הציון הכולל אותו מעניק הסקטור העסקי לגופי הממשל השונים איתם הוא בא במגע: הרשות להגבלים עסקיים, רשות ני"ע, רשות המסים, לשכת המדען ראשי במשרד התמ"ת, מרכז ההשקעות וביטוח לאומי.

גופי הממשל נבדקו על פי שלושה מדדים: הרמה המקצועית, יעילות השירות הניתן על ידם והוגנות השירות. שקלול ציוני כל הגופים הנסקרים מייצג את הציון הכולל לסביבה העסקית. נכון לעכשיו, עומד "מדד הסביבה העסקית" על 0.34 (מתוך מקסימום 2), ציון המבטא עלייה לעומת הסקר הנערך בנובמבר האחרון בו עמד המדד על 0.25.

בהשוואה רב תקופתית של מדד "הסביבה העסקית" הנוצרת ע"י גופי הממשל עולה בבירור בכל התקופות, הרמה המקצועית של הגופים השונים זוכה לציונים גבוהים, כאשר במקום המוזנח ביותר נמצא את יעילות השירות. הסקר האחרון מורה על שיפור משמעותי בהוגנות השירות, שיפור מה ביעילות ושמירת הרמה המקצועית.

לדברי נגה קינן, יו"ר פורום ה-CFO, "שיפור כולל בתפקוד גופי הממשל מחייב תשומת לב מערכתית לנושא. יש לקרוא לפקידות הבכירה לשים את הדגש בתקופה הבאה על העלאה חדה של יעילות השירות, המהווה את עקב האכילס של השירות הציבורי לסביבה העסקית. כמו גם לשיפור מיידי בהוגנות השירות הניתן במשק ע"י גורמי הממשל".

בשקלול ממוצע הציונים של כל אחד מהגופים בולטת לטובה רשות ני"ע עם ציון משוקלל של 1.02 (בסקאלה של -2 עד +2). אחריה לשכת המדען הראשי, שעלתה מהמקום הרביעי למקום השני עם ציון של 0.51, רשות ההגבלים העסקיים עם ציון של 0.31, רשות המיסים 0.28 והביטוח הלאומי 0.27. את ההערכה הנמוכה ביותר קבל מרכז ההשקעות 0.06.

הגוף שזכה לציון הגבוה ביותר על מקצועיותו הוא רשות ני"ע: 1.26 (בסולם של 2 עד מינוס 2). הציון הנמוך ניתן למרכז ההשקעות: 0.2 .

הגוף שזכה לציון הגבוה ביותר על יעילות השירות הוא רשות ני"ע: 1.08. הציון הנמוך ביותר ניתן למרכז ההשקעות: 0.36-.

גם הגוף שזכה לציון הגבוה ביותר בהוגנות השירות הוא רשות ני"ע: 0.77. הגוף שזכה לציון הנמוך ביותר הוא רשות המסים: 0.18.

רשות ני"ע

הוגנות השירות: 0.77+  |  יעילות השירות: 1.08+  |  מקצועיות: 1.26+  |  ציון משוקלל: 1.02+

רשות ני"ע קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר ביחס לגופים האחרים. סמנכ"לי הכספים הבכירים ציינו כי בשנים האחרונות חל מהפך ברמתה המקצועית של הרשות ובשירות היעיל והמהיר לה הם זוכים. יחד עם זאת טענות רבות נשמעו על השימוש העודף שעושה הרשות בכוחה על מנת לכפות על חברות דרישות ברמה האקדמית שאינן עומדות במבחן המציאות, ומבלי להתייחס לצרכי החברות והמשק ומבלי להתייעץ עימן קודם.

מדען ראשי

הוגנות השירות: 0.70  |  יעילות השירות: 0.12+  |  מקצועיות: 0.70+  | ציון משוקלל: 0.51+

השיפור בציוני המדען הראשי, הביא למקום השני, לעומת המקום הרביעי בסקר הקודם. עיקר ההתייחסות הייתה למחסור החמור בתקציבים ולקיצוצי תקציבים שכבר אושרו, "כביכול מסיבות מקצועיות", בעוד הסיבה האמיתית היא תקציבית. כמו כן טענות רבות נשמעו על הסחבת הננקטת המשרד והעיכובים בקבלת כתבי התחייבות או קבלת כספים שכבר אושרו. עיכובים אלה עלולים לגרום לנזק ממשי לחברות.

רשות ההגבלים העסקיים

הוגנות השירות: 0.25+  |  יעילות השירות: 0.00   |  רמה מקצועית: 0.68+  |  ציון משוקלל: 0.31+

רשות ההגבלים העסקיים ירדה בהערכה הכוללת מהמקום השני למקום השלישי בסקר הנוכחי. בסקר טענו ה-CFO's כי לעיתים מתקבלות החלטות ברשות ללא ידיעה מספיקה ועמוקה לגבי עולמו העסקי של מושא החלטתם. טענה נוספת נשמעה על כך שבתחרות כפי שקיימת היום בין כל גורמי התעשייה, נוצרות סיטואציות של מסירת הודעות לא מבוססות לרשות להגבלים העסקיים, והרשות פותחת מיד בחקירה עוד לפני שפנתה למפעל שעליו הוגשה התלונה לברר אם אכן יש דברים בגו.

רשות המיסים

הוגנות השירות: 0.09+  |  יעילות השירות: 0.06-  |  רמה מקצועית: 0.75+  |  ציון משוקלל: 0.28+

רשות המיסים ירדה מהמקום השלישי, בהשוואה בין גופי הממשל, למקום הרביעי. נראה כי ירידה זו אינה נובעת מירידה משמעותית בהערכה לרשות המיסים אלא מעליית ההערכה ללשכת המדען הראשי. ה-CFO's ציינו לחיוב את ההתמקצעות החלה בשנים האחרונות באגפים השונים של הרשות ושל כניסתו של כח אדם מיומן, דבר הבא לידי ביטוי גם באיכות השירות. עיקר הטענות היו על משך הזמן הלוקח להשיג מסמכים ואישורים שונים ועל פיגורה של הרשות בקידום חקיקה או תקנות ביס לשינויים המתרחשים בעולם החשבונאי. כמו כן נשמעו טענות על מחוייבות הרשות לעמידה ביעדי הגבייה דבר הגורם לעיתים לאי צדק בפעילות הרשות מול החברות.

המוסד לביטוח לאומי

הוגנות השירות: 0.64+  |  יעילות השירות: 0.09-  |  רמה מקצועית: 0.26+  |  ציון משוקלל:0.27+

המוסד לביטוח לאומי מדורג במקום הלפני אחרון בהשוואה בין כל גופי הממשל שנבדקו, אך עם זאת, יש לציין את השיפור המיוחס לביטוח הלאומי בכל שלושת המדדים ובשיפור המשמעותי של הציון הכולל. יש להדגיש כי המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף היחיד בין כל הגופים הנסקרים, בו הרמה המקצועית איננה הגבוהה בשלושת הפרמטרים אלא דווקא הוגנות השירות. עיקר הטענות נשמעו נגד זמינות השירות ויעילותו, על שעות הקבלה המצומצמות וחוסר היכולת לתקשר עם המוסד באופן יעיל באמצעות הטלפון או הדואר. כמו כן נשמעו טענות על כך שהביטוח לאומי מתייחס אל הציבור כאל עבריינים בפוטנציה ולא כאל לקוחות.

מרכז ההשקעות

הוגנות השירות: 0.34+  |  יעילות השירות: 0.36-  |  רמה מקצועית: 0.20+  |  ציון משוקלל: 0.06+

מרכז ההשקעות נמצא במקום האחרון בהשוואה בין גופי הממשל עם ציון של 0.06. עם זאת, יש לציין בהוקרה את העלייה המשמעותית שעשה מרכז ההשקעות לעומת הסקרים הקודמים ואת השתפרותו בכל המדדים. ה-CFOs רואים במרכז ההשקעות את הגוף המייצג את צרכי המשקיעים בממשל, ומצפים לשירות טוב יותר ולתפקודו כגוף תמיכה בתעשייה ובאינטרסים לאומיים של תעשיה וצמיחה. אשר לכן, ה-CFOs ממשיכים להביע אכזבה מההחלטה והביצוע של העברת המסלול החלופי בחוק לעידוד השקעות הון למס הכנסה. עיקר הטענות נשמעו על הצורך בשיפור יעילות השירות וקיצור משך הזמן לקבלת תשובות לבקשות שהוגשו.

עם זאת, הביעו המשיבים תקוות במנהל החדש של מרכז ההשקעות אשר "עושה רושם כמי שמנסה לנער את המערכת".

עבור לתוכן העמוד